Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län - PowerPoint PPT Presentation

grant-good
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län
134 Views
Download Presentation

Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetet med REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län

 2. Varför en strategi?

 3. Vad är innovation? • Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. • En innovation kan vara: • En ny vara eller tjänst • En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst • Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer • En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna • Nya kompetenser, resurser eller material

 4. Hur?

 5. Initiativ för innovationsutveckling-Västerbotten/Norrbotten Seminarium om innovation Samhälle och akademi Dialogmöte med Näringsdep och Norrbotten Arbetar fram grundförslag Region- styrelsen ”Innovations Plattform” Samhälle och akademi Organiserar Regis Remiss 2011 2012 IVA 2013 S3 Grund till RegIS Samman- ställning DIALOG Norr- och Västerbotten Inspel till SNIS SNIS FoI proppen Digitala agendan

 6. Vad är Smart Specialisation ? • prioriteringar i tider av knappa resurser • bli bättre / excellent med något särskilt • fokusera investeringarna på regionala konkurrensfördelar • ansamling av kritisk massa • inte nödvändigtvis fokusera på en enda sektor, men korsbefruktning • evidensbaserade: alla tillgångar • inga top-down-beslut, men dynamisk / entreprenörsanda upptäcktsprocessen involverande viktiga intressenter • globalt perspektiv på potentiell konkurrensfördel och möjligheterna till samarbete • källa till kunskap och teknik etc. snarare än attuppfinna hjulet igen

 7. Dialogen RUP:arnas Fokusområdena står sig starka även i framtiden, d v s:- Teknik- och tjänsteutvecklingen inom industrin- Innovationer inom hälso- och sjukvård/life science- Test- och övningsverksamhet- Energi och miljöteknik/cleantech- Kunskapsintensiva tjänstenäringar- Upplevelsenäring/kreativa näringar

 8. Och tilläggen från dialogen Stärkt attraktionskraft Näringsliv i förändring Forskning och Innovation Skärningspunkter för innovationsutveckling

 9. Hänt och sånt ! Konstituera arbetsgrupper för innovationsstrateginI Västerbotten:Uminova Innovation, Umeå Universitet, Innovation Västerbotten, North Sweden, LTU, SLU, ALMI, Companion, Genusforskning, UF, Kluster i länet och kommuner Intresseanmälan till Tillväxtverketatt ingå i arbetet med att utveckla det regionala ledarskapet (Västerbotten) Delarrangör förInnovationstågetför unga 10 resp 11maj Diskutera stödorganisering inom Region Västerbotten för projekt- och finansiering som omfattar såväl Horizon 2020 som Strukturfonderna (Grand Office)

 10. Mera Hänt.. Nätverkskluster med Östersjöpartners Säkerhetsfrågor i maritima miljöer Innovatonsslussar med i hälso-och sjukvården Energieffektivisering Vindkraftutveckling Servicemodellutveckling i glesbygd

 11. Konstituering • ”Motorgrupp”- Umeå universitet, Innovation Västerbotten, Uminova Innovation, North Sweden och Region Västerbotten • Stora Arbetsgruppenför kunskap och förankring- LTU, UmU, SLU, ”Motorgruppen”, Kommunerna, Klustren, Genuskompetens, Almi, Företagarna, Länsstyrelsen, Companion,UF,m fl???

 12. ”Kollektivt Regionalt Ledarskap” • Region Västerbotten • Umeå universitet • Luleå tekniska universitet • Forskningsinstitut, t ex Interaktiva institutet • Almi Företagspartner Nord AB • Företagarna • Länsstyrelsen • Skogstekniska klustret • Innovation Västerbotten • kommunerna REGIONALT INNOVATIONSSTÖD SYSTEM Hållbar tillväxtinom företagande forskning och utbildning Innovationer och Entreprenörskap Branschinriktade kompetenscentra och kluster • Spets • Regionala strategiska • utvecklingsområden • Innovationer, entreprenörskap och kompetenscentra The Lodge och UCIA Automotiv-winter testing VentureCup Affärsplaner i Västerbotten VentureCup Affärsplaner i Västerbotten Innovation Västerbotten Umeå universitet Kunskapstriangeln Dare, Plant science GIS-klustret i Lycksele Innovationsslussvård och omsorg Skogstekniska klustret (4 kn) Uminova Innovation Incubator UBI LTU SLU B-park IUC-BOTHNIA Process IT Innovation Entreprenörcentrum Connect Norr Service ProvidersRegionala och nationella aktörer med särskilda tjänster relevanta för innovationssystemet Partner- Invest Riskkapital och affärsänglar såsom ACKRA Invest, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen mfl. Jurister och Revisorer Banker Inlands-innovation Konstnärligt Campus Utbildningsanordnare Kreditgaranti föreningen Bas Generella aktörer och stöd på regional nivå Handels- kammaren Läns- Styrelsen Region Västerbotten ALMI Nord Länets Kommuner ENS vid UmU Lands- tinget Svenskt Näringsliv och Företagarna Ung Företagsamh. (ungdomar) START och B.I.C Factory unga företag Arbetsför- medlingen (arbetslösa) ALMI (etniska grp Kvinnor) Companion (social ekon) Export- rådet VIA (utländska investerare) Nisch Specifika stöd till prioriterade målgrupper