Almi Företagspartner AB - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Almi Företagspartner AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Almi Företagspartner AB

play fullscreen
1 / 14
Almi Företagspartner AB
149 Views
Download Presentation
titus
Download Presentation

Almi Företagspartner AB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Almi Företagspartner AB • 40 kontor över hela landet med 450 medarbetare. • Moderbolag ägs av staten. • 16 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. • Stockholmskontoret har 30 medarbetare varav 18 finansieringsrådgivare. • Riskkapital genom Almi Invest.

 2. Vision Vår visionär att skapa möjligheter föralla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vårt uppdrag är att med lån tillföra kapital till näringslivet för att skapa tillväxt och förnyelse.

 3. Fyra affärsområden Rådgivning Lån Riskkapital Inkubation Lån till nya och befintliga företag Såddkapital och expansionskapital Finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer Affärsrådgivning IFS-rådgivningInnovationsrådgivningMentor

 4. Innovationslån Mikrolån Företagslån Riskkapital Exportlån FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG Innovation och produktutveckling Nyföretagande Mentor Invandrarbakgrund rådgivning Almis erbjudande Finansiering IDÉER inb Rådgivning

 5. Almi finansierar företag i alla branscher. Det viktigaste är affärsidéns potential och företagsledningens kompetens .

 6. ALMIs roll på finansmarknaden Risk Ägarkapital ALMI Bank Ränta/avkastning

 7. Mognadsfas Kr Utveckling/ Tillväxtfas Avmattnings- Nedgångsfas Startfas Tid Företagets faser – finansiering / kassaflöde Eget kapital Bankkrediter Riskkapital Riskkapital Almi

 8. Vad finansierar vi? • Förvärv • Investeringar • Rörelsekapital • Nya företag • Expansion • I tidiga skeden men kassaflöde inom synhåll.. • Export

 9. Hur vi ser på propåer • Entreprenören • Nätverk • Affärside • Lönsamhet • Tillväxt, bärkraft, styrelse, advisory board mm • Förvärv, är priset rimligt… • Säkerhet, företagsinteckning efter banken, 10-20% borgen

 10. Case- Brandos AB • Etablerat 2006 Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar • Online skoförsäljning • Delfinansierat av Almi sen starten, i tre olika rundor • 2011 var Brandos utsedda bland de tio mest snabbväxande företagen i Europa • brandos.se

 11. Andra bra framgångsfinansieringar.. • Klarna • TobiiTechnology • Silex Microsystems • POC Sports • Odd Molly och omkring ett 40 tal mode och livsstilsföretag..

 12. Almi Affärsutveckling, samt tilläggsfinansiering Almi Innovationslån Samarbetspartners (Förstudiemedel) utför Rådgivning – översikter Start Up Sthlm KTH Innovation SU Innovation Södertörns Högskola Flemingsberg Science Park SLL Innovation Mälardalen Idélab Rådgivningsnoder i Sörmland Almis Förstudielån Almi Företagslån ALMI erbjuder nätverk av externa specialister Extern Marknads finansiering Marknaden Arbetsmodell