Från idé till lönsamt företag - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Från idé till lönsamt företag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Från idé till lönsamt företag

play fullscreen
1 / 12
Från idé till lönsamt företag
133 Views
Download Presentation
maalik
Download Presentation

Från idé till lönsamt företag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Från idé till lönsamt företag

 2. ALMI Företagspartner AB • 40 kontor över hela landet. • 450 medarbetare. • Moderbolag ägs av staten. • 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. • Riskapital genom dotterbolaget ALMI Invest (SamInvest)

 3. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

 4. Mål • Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt • Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas • Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

 5. Innovationslån Mikrolån Företagslån Riskkapital Exportlån LÖNSAMT FÖRETAG Innovation och produktutveckling Nyföretagande Mentor Rådgivning till befintliga företag Ägarskifte ALMIs erbjudande Finansiering IDÉ Rådgivning

 6. Business Incubator/ Östersund Suzan Kalleberg (Pelle Simonsson) Erik Malm Åkroken Science Park AB Sundsvall Marie Wiklund Ewa Sanderheim InnovationsalliansenProjektledare: Robert Nordin MIUN MIUN-Innovation ALMI Mitt Innovationsrådgivning Sara Klockervold Bengt Bergqvist Göran Björkland Anders Karlsson Inkubator Inkubator Samarbets-partners Samarbets-partners

 7. Arbetsmetod • Vad är själva idén? • vad gör den unik • bekräfta viktiga antaganden • hur och vilken ordning • Marknad • vem är kunden • varför vill kunden ha denna produkt • konkurrens IDÉÄGARE IDÈ • Personen • strukturera och genomföra? • marknadsföring och försäljning? • ekonomi?

 8. IDÉÄGARE IDÈ Vad är själva idén? Marknad? Personen? Exempel 1! COACHNING KONTAKTER RÅDGIVNING FINANSIERING

 9. IDÉÄGARE IDÈ Vad är själva idén? Marknad? Personen? Exempel 2! COACHNING KONTAKTER RÅDGIVNING FINANSIERING Incubatorkund!

 10. Finansieringsmöjligheter Företag/Privatpersoner ALMI har möjlighet att köpa in tjänster för VERIFIERING: -nya idéer marknadsöversikt marknadsundersökning (designskiss) nyhetsgranskning Företag Därefter möjlighet att ansöka om INNOVATIONSCHECK : -nya idéer ritningar/beräkningar skydd av varumärke, design, patent prototyp nollserie avtal/juridik resekostnader Etablerade företag PRODUKTUTVECKLINGSMEDEL -nivåhöjande produktutveckling främst externa tjänster

 11. PRODUKTUTVECKLINGSMEDEL i små företag – varor och tjänster • Vilka kan söka: • företaget ska ha stor tillväxtpotential • företagets ekonomi ska vara i ordning • minst 1 MKR i omsättning enl. senaste årsredovisning för tjänsteföretag • minst 2 MKR i omsättning enl. senaste årsredovisning för varuorienterade företag • minst två verksamma personer i företaget som vardera arbetar minst 50% • max 50 anställda • som ska utföra nivåhöjande produktutveckling • Vad utvecklingen ska leda till: • nå nya kundkategorier • stärka företagets konkurrenskraft • Vad medlen kan användas till: • främst extern kompetens

 12. IDÉ LÖNSAMT FÖRETAG