JA! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JA! PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
JA!
240 Views
Download Presentation
loc
Download Presentation

JA!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Är multiresistenta bakterier verkligen ett hot? JA! Tinna Åhrén, Regionala Strama

 2. Antibiotika resistens WHO: ” ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa Tinna Åhrén, Regionala Strama

 3. Rapport 2009 • 25 000 européer dör årligen. • 1,5 miljarder euro per år Tinna Åhrén, Regionala Strama

 4. Antibiotika en förutsättning för modern sjukvård! Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård • Avancerad kirurgi • Cytostatikabehandling • Transplantationer • Neonatalvård Tinna Åhrén, Regionala Strama Otto Cars, STRAMA

 5. Resistensgeners ursprung ? • resistensgener har alltid funnits skyddsmekanism hos mikroorganismer • • mutationer i gener • ? 4 miljoner år, Lechuguilla caves, New Mexico, Bhular K, PLoS, april 2011 Tinna Åhrén, Regionala Strama

 6. Hur sprids resistens? • Genom celldelning/arv • inom arten • Genetiskt matrial överförs mellan bakterier • inom och mellan arter • t ex ESBL-bärande plasmid Klebsiella  E.coli • Resistenta stammar överförs mellan individer, djur Tinna Åhrén, Regionala Strama

 7. Kretslopp av resistenta bakterier (gener) ”från jordbord från farmtarm” • Resistenta bakterier sprids från djur till människa och vise versa • t.ex Salmonella, MRSA • Resistens-gener sprids från ”djurbakterier”/jordbakterier till sjukdomsframkallande bakterier Tinna Åhrén, Regionala Strama

 8. Blir bakterierna resistenta under pågående kur ? • • sällan mot de som orsakar den aktuella infektionen • • kuren påverkar bakteriefloran • -resistent nästpåföljande infektion Tinna Åhrén, Regionala Strama

 9. Selektionstryck gynnar resistens! antibiotika Resistent bakterie Tinna Åhrén, Regionala Strama

 10. Ju mer kinoloner ( Ciproxin) som används desto fler kinolonresistenta E coli! Cheng AC, EID 2012 Tinna Åhrén, Regionala Strama

 11. Globalt perspektiv! • Multiresistent tuberkulos • 3,2 % av alla nya fall av tuberkulos • Multiresistent gonorré • 3 miljoner (5%) misslyckade behandlingar/år • Multiresistenta diarré-bakterier • Salmonella • Campylobacter (kycklingbakterier) Tinna Åhrén, Regionala Strama

 12. 2000/2005-talet 1990/2000-talet 1990-talet 1960-talet Vågor av multiresistenta bakterier (MRB) sköljer över oss! Resistenta tarmbakterier med ESBL MRSA, Resistenta pneumokocker Första multiresistenta arterna Tinna Åhrén, Regionala Strama

 13. Tinna Åhrén, Regionala Strama

 14. MRSA i Sverigesmitta utanför sjukhus dominerar, allt fler barn! Import Tinna Åhrén, Regionala Strama Inhemska fall www.smittskyddsinstitutet.se

 15. Andel MRSA, blodförgiftning 2007 2010 http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net Tinna Åhrén, Regionala Strama

 16. E.coli, Klebsiella (tarmbakterier) • Urinvägsinfektioner, blodförgiftning, • infekterade sår • ESBL-bildandeviss andel (ca 3%) • Lika vanligt i öppen vård som sluten vård E.coli 2011 Klebsiella Tinna Åhrén, Regionala Strama www.smittskyddsinstitutet.se

 17. ESBLCARBA • Senaste sortens ESBL • Resistens mot • Penicilliner • Cefalosporiner • Karbapenemer (t ex Meronem) • Samvarierar med annan resistens  det finns inget kvar att behandla med • Anmälnings- och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen sedan mars 2012 Tinna Åhrén, Regionala Strama

 18. Varifrån kommer de resistenta tarmbakterierna? Samhället: familjen husdjur boskap livsmedel vatten Import: patienter resenärer livsmedel vård-central sjukhem Vården Allt fler av oss blir bärare i tarmen! Tinna Åhrén, Regionala Strama

 19. 30 % riskerar att bära på resistenta bakterier efter utlandsresa till Sydostasien, Egypten, Turkiet, Mellanöstern Indien: 80 procent Peru: 36 procent Egypten: 50 procent Sydafrika: 27 procent Thailand: 30 procent Tanzania: 24 procent Tinna Åhrén, Regionala Strama

 20. Andel E. coli med ESBL, blodförgiftning, EARS-net 2006  2011 2011 2006 www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net Tinna Åhrén, Regionala Strama

 21. Andel ESBL-bildande Klebsiella, blodförgiftning, EARS-net 2005  2011 2011 2005 www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net

 22. Antal fall av tarmbakterier med ESBLCARBA Sverige 2007-2011 Majoriteten är utlandsvårdade patienter Tinna Åhrén, Regionala Strama

 23. Vi kan inte stoppa men kanske bromsa utvecklingen -flera ben! Goda hygienrutiner i samhället och i vården Minska infektions-bördan Behandla utifrån riktlinjer – bara när det behövs! Tinna Åhrén, Regionala Strama

 24. Stramas kampanj – ”Stoppa invasionen” Patientfoldrar och affischer, kan beställas kostnadsfritt via www.vgregion.se/strama Tinna Åhrén, Regionala Strama

 25. Vad kan Strama bistå med • Information till allmänheten • informationsmaterial • media • Besök på VC • Boka någon av våra allmänläkare för ett besök på APT • Kontaktläkarutbildning i vår • Uddevalla 5 mars • Göteborg 6 mars, 14 maj 12.00-16.30 • Skövde 9 april • Borås 16 april • Förskrivar- och resistensdata, nya rön • Behandlingsriktlinjer –”Strama VGR” Tinna Åhrén, Regionala Strama