Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra - PowerPoint PPT Presentation

zemgales re ion l ener tikas a ent ra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra

play fullscreen
1 / 16
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
142 Views
Download Presentation
kael
Download Presentation

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra Jānis Graudulis Rīga, 2012.g.23.februāris

 2. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP) ZREA sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un piesaistot ārējos speciālistus izstrādājusi Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus Jelgavas pilsētai, Jēkabpils pilsētai un Zemgales reģionam. Plāni izstrādāti izmantojot Pilsētu mēru pakta vadlīnijas un metodoloģiju. Plāns definē stāvokli enerģētikā bāzes gadā, lai būtu iespējams pārliecināties par emisiju ietaupījumu un tas paredz pasākumus CO2 emisiju samazināšanai un ES mērķu 20-20 -20 sasniegšanai.

 3. Bāzes gada izvēle Bāzes gadu var izvēlēties sākot no 1990. gada. Jelgavas pilsētas dome ir apņēmusies līdz 2020.gadam samazināt CO2 izmešus par vismaz 20% salīdzinājumā ar izvēlēto bāzes gadu -2005. 2005. gads tika izvēlēts, jo 2005.gadā Jelgavā ražošana, infrastruktūra, vide un sabiedrība bija nostabilizējusies, pēc deviņdesmito gadu recesijas. Kopējais enerģijas patēriņa apjoms Kopējais CO2 izmešu apjoms 2005. gadā – 545 986 MWh; 2005. gadā – 107 706 t CO2; 1995. gadā – 654 432 MWh; 1995. gadā – 172 217 t CO2; 2000. gadā – 382 987 MWh; 2000. gadā – 83 560 t CO2; 2008. gadā - 597 319 MWh . 2008. gadā – 127 801 t CO2.

 4. CO2 sadalījums Jelgavas pilsētā bāzes (2005) gadā Tika aprēķināts, ka 2005. - bāzes gadā Jelgavas pašvaldībā atmosfērā kopā nonāca 107 706 tonnas CO2 emisiju. Uz vienu cilvēku tas ir 1,58 tonnas CO2 gadā. Lai izpildītu Mēru paktā noteiktos mērķus, CO 2 izmešu daudzums būtu jāsamazina par 20%, t.i. – par 20 544 tonnām.

 5. Enerģijas ražošana un patēriņš Jelgavas pilsētā 2005. gadā

 6. Emisiju ietaupījuma prognoze %

 7. Emisiju prognoze 2010 – 2020 gadam un galvenie pasākumi emisiju samazināšanai

 8. Monitoringa kārtība Jelgavas pilsētas ilgtspējīga enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam monitoringu organizē un koordinē biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra“ sadarbībā ar Jelgavas domi. Šobrīd ZREA gatavo pirmo Progresa ziņojumu par Rīcības plāna izpildi un plānots, ka 2012.g. novembrī iesniegs Jelgavas pilsētas domei un Pilsētu mēru pakta birojam.

 9. Rīcības plāna mērķis Tika aprēķināts, ka 1995. – bāzes gadā Jēkabpils pilsētas teritorijā CO2 izmešu daudzums bija 66 576 tonnas. Uz vienu cilvēku tas ir 2,32 tonnasCO2. Lai sasniegtu Mēru paktā noteiktos mērķus, CO2 izmešu daudzums būtu jāsamazina par vismaz 13 315 tonnām.

 10. Galvenie uzdevumi Galvenie uzdevumi, lai sasniegtu Mēru paktā noteiktos mērķus Jēkabpils pilsētai ir: (a) Dzīvojamo ēku renovācija, (b) Jaunas biomasas koģenerācijas stacijas izbūve, (c) Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai, (d) Degvielas izmantošanas transportam samazināšana.

 11. Enerģijas ražošana un patēriņš Jēkabpilī 1995.gadā

 12. Iespējas Co2 samazināšanai Jēkabpilī 1. Nomainot vecās dzīvsudraba spuldzes ar nātrija spuldzēm, būtu iespējams par 70 tonnām samazināt CO2 emisijas. 2. Renovējot centrālās siltumapgādes tīklu, nomainot vecās caurules ar jaunām, līdz 2020. gadam būtu iespējams samazināt siltuma enerģijas zudumus no 26,1 % līdz 10 %, un attiecīgi samazināt CO2 emisijas par 585 tonnām. 3. Līdz 2020. gadam renovējot pusi dzīvojamo ēku, kas pieslēgtas centrālās siltumapgādes tīklam, būtu iespējams enerģijas patēriņu samazināt par 40-45 % un attiecīgi samazināt CO2 emisijas par 880 tonnām.

 13. Iespējas Co2 samazināšanai Jēkabpilī 4. Jēkabpils pašvaldībā ir plānots līdz 2011. gadam uzbūvēt jaunu biomasas koģenerācijas stacija (TEC). Šādi būtu iespējams par līdz pat 3 624tonnām samazināt CO2 emisijas (elektroenerģija un siltums). 5. Veicinot efektīvu transportlīdzekļu vadīšanu, ceļošanu ar kājām vai uz velosipēda (turklāt izveidojot jaunus veloceliņus un gājēju ietves), veicinot “automašīnu resursu efektīvu izmantošanu” (carpooling), sabiedriskā transporta izmantošanu u. c., būs iespējams samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas vismaz par 5 %. Šie pasākumi samazinātu CO2 emisijas par 1 000 tonnām.

 14. Paldies par uzmanību! Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, Latvija Tel: (+371) 63080205 Tel: (+371) 20023848 zrea@zrea.lv www.zrea.lv Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201, Latvija Tel. 28830207 ainars@zrea.lv