Projektarbete - PowerPoint PPT Presentation

projektarbete n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektarbete PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektarbete

play fullscreen
1 / 16
Projektarbete
182 Views
Download Presentation
hien
Download Presentation

Projektarbete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektarbete Grupp C2 ”SARC” Susanna Persson Anna Thisell Robin Wendel Cynthia Cabrera Morales

 2. Arbetet under projektet Produktloggbok

 3. Arbetet under projektet Sprintloggbok

 4. Arbetet under projektet • Kommunikation • SCRUM möten • Bristande – första tiden • Förbättrad kommunikation • Som grupp • Positivt • Negativt

 5. Resultatet av vår research • Flödesschema på gamla pion.se

 6. Resultatet av vår research • Användarfall • Användaren vill ändra textstorlek • Användaren går in på pion.se • Systemet visar startsidan • Användaren letar upp länken textstorlek • Användaren klickar på länken textstorlek. • Systemet visar en manual på hur man ändrar textstorlek • Extension1. • Användaren använder en annan webläsare än den som pion utgår ifrån. • Systemet är otydligt ifråga om vilken webläsare som instruktionerna gäller • Användaren får ingen information om vilken webbläsare som pion.se utgår ifrån. • 6. Användaren följer instruktionerna • Extension2. • Användaren använder inte samma version av webbläsaren som pion utgår ifrån. • Systemet är otydlig ifråga om vilken version på webläsare som instruktionerna gäller • Användaren får ingen information om vilken version av webbläsaren som pion.se utgår ifrån. • 7. Användaren lyckas ändra textstorleken.

 7. Resultatet av vår research Användaren vill kontakta ansvarig för pion.se 1. Användaren loggar in på pion.se 2. Systemet visar startsidan 3. Användaren klickar på länken Om Pion 4. Systemet svarar genom att skicka användaren till sidan Om Pion 5. Användaren hittar ingen specifik information om kontaktuppgifter till pion 6. Användaren klickar på länken kontakt 7. Systemet svarar användaren genom att skicka användaren till sidan om kontakter 8. Användaren hittar ingen specifik information om kontaktuppgifter till pion 9. Användaren vet inte hur han skall gå vidare.

 8. Resultatet av vår research • Användartester

 9. Resultatet av vår research • Resultat av utvärderingen • Förståelse • Struktur • Navigation • Användarvänlighet • Ny grafisk profil

 10. Resultatet • Brainstorming / Low-Fidelity

 11. Resultatet • Ny layout • Färgval • Typsnitt • Logga • Omstrukturering • Meny • Layout • Programmering • Design/CSS • Validering • Nya användartest

 12. Resultatet

 13. Resultatet • High-Fidelity

 14. Användartest resultat av nya Pion.se Användaren vill söka på feber Användaren vill kontakta sjukhusbiblioteket i Jönköping Användaren vill ändra textstorlek Snitt på 8,71

 15. Slutresultat av Pion.se www.pion.se