Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny GIV Overgangsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny GIV Overgangsprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematikkfaget; den største utfordringen for gjennomføring i videregående opplæring?Program Torsdag 12. desember: Kl. 08.30 Kaffe og rundstykker Kl. 09.00 Velkommen, ved Sheila Benestad, prosjektleder NyGIV.Kl. 09.20: Rammebetingelsene for matematikkfaget, Lene Kyllesdal rådgiver VAFKl. 09.30: Gjennomgående matematikk, ved May Mikalsen og Evert Dean (lærere fra us og vgs)Kl. 10.15: Karakterstatistikk matematikk, Lene Kyllesdal rådgiver VAFKl. 10.30: Kaffe og frukt10.45: Hva er typisk for de ulike mattefagene på vg1? Kristine Lohne, FYR-lærerGruppeoppgaver Kl. 12-13: LunsjKl. 13.00: Oppsummering gruppeoppgaverKl. 13.45: FYR i matematikkfaget ved Kristine Lohne (FYR) og NDLA Elisabeth RomedalKl. 14.15: Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag; Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland (UiA)Kl. 14.30 Teaching for test; en god ide eller "umoralsk"? ved May Mikalsen (Lærer vgs)15.00 vel hjem!Overgangsprosjektet (Sheila Benestad)Oppfølgingsprosjektet (Johanne Benitez Nilsen)

 2. NyGIVOvergangsprosjektet … fylkeskommuner og kommuner skal utvikle et bærekraftig samarbeid om svakt presterende elever i siste del av 10. klasse, i overganger og gjennom videre opplæring, som et ledd i arbeidet for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. • Siste del av 10. klasse og overgangen til vg1/lære/oppfølgingstjenesten (OT): Tre regionale pedagogiske sentre har prosjektansvaret for kommunalt nivå • I andre overganger og gjennom videregående opplæring. … • Sommertiltak

 3. NyGIV overgangsprosjektetet viktig bidrag til Vest-Agder fylkeskommunes satsing for å få flere til å gjennomføre og bestå videregående opplæring? • Smidige overganger? • Kompetanseheving? • FYR? • Null hull? • Fører veien helt frem? • Rammebetingelser • Andre samarbeidspartnere • Fra prosjekt til drift NyGIVOvergangsprosjektet: Sheila Benestad • Null-hull-sommerkurs 2013: • Matte 1PY Kristiansand: 62 var påmeldt, 42 fulgte kurset og 32 besto (åtte fikk 1, en fusk og en ikke møtt) • Matte 1 PY Lyngdal: 25 påmeldte, ca 19 fulgte kurset; 10 besto • Naturfag Kristiansand: 26 påmeldte, 20 deltok, 17 besto

 4. Lesing som grunnleggende ferdighet i matematikk? • (annen pp som illustrasjon)

 5. Grunnskolepoeng • Resultatet for landet som helhet har en liten økning i grunnskolepoengene • Vest-Agder har en betydelig tilbakegang. Nest dårligste resultat nasjonalt, kun Telemark har lavere grunnskolepoeng • Kristiansand og Mandal har 39,8 poeng. Svake resultater i mange andre kommuner, se neste lysbilde

 6. Fordeling på kommuner

 7. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder de siste 20 årene på ca 70 %, og det er veldig bra i nasjonal sammenheng.. Det betyr at vi har en mindre andel ungdommer som IKKE gjennomfører og består, og sannsynligvis er det en større andel av disse som er belastet på ulike måter.

 8. Gjennomføring i Vest-Agder; fordelt på kommuner

 9. Hvilke tanker har dere om dette?

 10. Gjennomføring Vest-Agder 2005-2010

 11. Gjennomføring 2007-12 Elever som går mot planlagt grunnkompetanse er ikke markert.

 12. Gjennomføring 2010-2015 77 %

 13. Det er forskjell på å føre elevene ut av grunnskolen og på å føre elevene inn i videregående Vi har ansvaret sammen