Download
n y giv overgangsprosjektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N y GIV Overgangsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
N y GIV Overgangsprosjektet

N y GIV Overgangsprosjektet

88 Views Download Presentation
Download Presentation

N y GIV Overgangsprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ny GIV Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fellesmøte Røros vgs 13.03. 2012 Randi Kristin Svarva, Prosjektleder Overgangsprosjektet, Sør-Trøndelag fylkeskommune

  2. Stort frafall i videregående opplæring

  3. Skolen som arena for folkehelsearbeid Folkehelselova Opplæringslova kapittel 9a - om elevens skolemiljø «alle elevar i grunnskolar og videregåandeskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". § 20 Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innenfor de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. To lover – samme intensjon

  4. Økt gjennomføring i vgo Rom for alle, blikk for den enkelte d Kompetanseutvikling (kompetanseutviklingsplanen) Kompetanseheving relasjonsbygging / klasseledelse (mestring og motivasjon for lærerne) Kompetansehevingtilpasset opplæring (mestring og motivasjon for lærerne)

  5. Ny GIV elever i videregående opplæring Ny GIV-elever fra ungdomsskolen OG Elever identifisert gjennom resultat på kartleggingsprøver, avgangskarakterer fra grunnskolen og skjønn Underytere

  6. FYR-prosjektet (Fellesfag, Yrkesretting og Relevans) Igangsatt høsten 2011 Mål: • Skape økt motivasjon og forståelse av fellesfag, slik at flest mulig elever består også disse • Skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Charlottenlund vgs er Knutepunktskole • 3 lærere er pekt ut som fylkeskoordinatorer • Engelsk: Astrid Myskja • Norsk: Linn Maria Magerøy-Grande • Matematikk: Wenche Dypbukt Fylkeskoordinatorene vil besøke de videregående skolene for å finne gode undervisningsopplegg. NDLA blir nasjonal delingsarena