Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny lov - ny giv - nye muligheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny lov - ny giv - nye muligheter

Ny lov - ny giv - nye muligheter

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny lov - ny giv - nye muligheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny lov - ny giv - nye muligheter Vi ønsker en tydelig lov! Kommuners og fylkeskommuners ansvar for utvikling av voksenopplæring og tilskudd Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 2. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Hva vil Østfold fylkeskommune med • voksenopplæring? • Et helhetsperspektiv i voksenopplæringen • Kunnskap og kartlegging • Behovsstyrt voksenopplæring • Møte de voksne der de befinner seg Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 3. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Retningslinje for tilskudd til studieforbund • Tilskuddsberettigede er studieforbund, godkjent • etter voksenopplæringslovens § 10 • Fylkesutvalget foretar tildeling etter forslag fra • fylkesrådmannen Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 4. Ny lov - ny giv - nye muligheter Særlige voksenopplæringstiltak ”Voksenopplæringstiltak som bidrar til at særlige målgrupper, gjennom blant annet tilrettelegging og undervisningsmetodikk, kan få godt utbytte av den opplæring som gis.” Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 5. Ny lov - ny giv - nye muligheter Særlige målgrupper ”Voksne som ikke vil ha fullt utbytte av fylkeskommunens ordinære opplæringstilbud. Herunder kommer voksne med svak førstegangsutdanning, voksne med særskilte behov for tilrettelegging av opplæringen, særskilt tilpassede undervisningsopplegg mv.” Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 6. Ny lov - ny giv - nye muligheter Voksenopplæring etter opplæringslovens Kapittel 4A, opplæring spesielt organisert for voksne: Hvorfor involvere studieforbundene? Hvordan involvere studieforbundene? Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 7. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Hvorfor involvere studieforbundene? • Erkjennelse: • Fylkeskommunen er ikke best på alt • Studieforbundene har viktig kompetanse som kan gi • voksne en bedre læringssituasjon • Det finnes voksne som heller lar være å ta utdanning • enn å benytte fylkeskommunale tilbud. Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 8. Ny lov - ny giv - nye muligheter Hvordan involvere studieforbundene? Nye retningslinjer som åpner for at studieforbund skal kunne gjennomføre læreplanfestede opplærings- tiltak for voksne Avtale mellom Østfold fylkeskommune og VOFO Østfold Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 9. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Retningslinjer: • Overordnet målsetting • Rettsgrunnlag • Ansvar og myndighet • Realkompetanse • Retningslinjene gjelder alle tilbydere Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 10. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Avtale mellom Østfold fylkeskommune og • Voksenopplæringsforbundet, Østfold: • Overordnet målsetting • Rolleavklaring • Avtalens hovedområder • 1. Samarbeid på fylkesnivå • 2. Retningslinjer for samhandling ØFK / VOFO • 3. Prosedyrer Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune

 11. Ny lov - ny giv - nye muligheter • Utfordringer: • Fra tilbudsstyrt til etterspørselstyrt organisering • Svært ulike kulturer • Skolenes hegemoni truet? • Studieorganisasjonene for utålmodige? • Flere minoritetsspråklige voksne • Økte budsjetter eller lengre ventetid? Hurdal, 4. juni 2009 Jørn H. Larsen Østfold fylkeskommune