Download
prosjektorganisering ny giv sogn og fjordane n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjektorganisering Ny GIV - Sogn og Fjordane PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjektorganisering Ny GIV - Sogn og Fjordane

Prosjektorganisering Ny GIV - Sogn og Fjordane

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Prosjektorganisering Ny GIV - Sogn og Fjordane

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NYGIV Fylkesdirektør Prosjektkoordinator Prosjektleiar Overgangsprosjektet Prosjektorganisering Ny GIV - Sogn og Fjordane Gjennomførings-barometeret (TIF) Overgangsprosjektet Prosjektleiar Oppfølgingsprosjektet Prosjektleiar Overgangsprosjektet Styringsgruppe: Fylkesdirektør Teamleiar TKU Regionleiarane i kommunane Oppfølgingsprosjektet Styringsgruppe: Assisterande fylkesdirektør Teamleiar (TIF) 1 person - NAV Prosjektansvarleg Kommunane Prosjektansvarleg NAV Samarbeidspartar: Kommunane Grunnskular Vgo PPT Samarbeidspartar: NAV OT Vgo PPT SE 06.06.11