Download
ny giv overgangsprosjektet i nordland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland PowerPoint Presentation
Download Presentation
NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland

NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland

104 Views Download Presentation
Download Presentation

NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland Samling i rådgivernettverket Bodø 6.4.11 Prosjektleder Siv Liland

  2. NY GIV -overgangsprosjektet • Retter seg mot et definert utvalg av elever som følges tett fra siste halvår i 10. trinn og i videregående opplæring • Prosjektet trappes opp slik at etter tre år er alle skoler i fylket og alle trinn i videregående opplæring med i prosjektet • Har som mål å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom fylkeskommunen og kommunene om alle elever i målgruppen. • Lærerskolering

  3. Hvor er vi nå? Om målgruppa: 93 10.klassinger i Salten, Meløy og Gildeskål har takket ja til tilbud Får støttteundervisning i grupper, individuelt og i klasse i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Søking til videregående skole kartlegges

  4. Videregående opplæring • Prosjektlederne besøker alle deltakerskolene (ungdomsskolerektorer inviteres til møtet)i vår • Oversikt over hvor NY GIV elevene har søkt • Forkursplanene • Mottakelsen av NY GIV elevene • Koordinering av En bedre skole prosjektet og NY Giv elevenes behov • Samarbeidet med grunnskolen i vår og til høsten

  5. Sommeraktiviteter Sommerjobb – fylkeskommunale og statlige midler til arbeidsgivere – samarbeid med Ung i Nordland (juni og juli) Forkurs til videregående skole 8 – 19. 08 i regi av videregående skoler - Bodø, Steigen, Saltdal, Fauske, Meløy • 4 timer per dag inkludert gratis lunsj • Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning • Motivasjonskurs • Samling for forkurslærerne

  6. Utfordringer på kort sikt • Hvordan kan vi ivareta elevens behov ut over lesing, skriving og regning? • Fungerer overgangsprosedyrene? • Hvordan ivaretar vi kontinuitet? Hvem skal være NY GIV elevens kontaktperson fra videregående skole til grunnskole? • Kan rådgiverne i grunnskolen bidra i forhold til koordinering sommerjobb?

  7. Prosjektet en bedre skole for elevene våre • Et treårig prosjekt ved alle videregående skoler i Nordland • Mål: Bedre resultater og mindre frafall • Innsatsen hovedsakelig mot yrkesfaglige utdanningsprogram der vi har de største utfordringene • Føringer for skoleåret 2011-2012: • Gjennomføring av startsamtaler og oppfølging - Kartleggingsprøver og oppfølgingstiltak • Ekstra innsats for de som står i fare for stryk til standpunkt og eksamen, praksisretting av fellesfag,vurdering for læring • Etterutdanning av lærere • Samarbeid med grunnskolen