Download
izgl tojamo aptauja par neattaisnotajiem kav jumiem visp r j s izgl t bas iest d s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs

Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Izglītojamoaptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs - 388 izglītojamo norādīja, ka neattaisnoti kavē vismaz vienu mācību stundu nedēļā; - Lielākais kavētāju skaits ir 9.klašu izglītojamo vidū. Vairāk neattaisnoti kavē meitenes; - 388 izglītojamo biežāk norādītie mācību stundu kavējuma iemesli: slikta pašsajūta/ārsta apmeklējums; aizgulēšanās; transports/sastrēgumi; ģimenes apstākļi; sports (sacensības, treniņi); slinkums; - 1765 izglītojamo biežāk norādītie mācību stundu kavējuma iemesli, kuru dēļ mācību stundas kavē citi izglītojamie: dažādas aktivitātes (hobiji, sports, māksla u.c.); mācību stundas ir garlaicīgas; grūtības mācībās; sliktas attiecības (konflikti); labprātāk pavada laiku pie datora; problēmas ģimenē; nepatīk skolotājs/skolotāja attieksme; labprātāk pavada laiku ar draugiem; vecāki ļauj.