1 / 16

Internetbanka ir daudz vairāk kā tikai maksājumi!

Internetbanka ir daudz vairāk kā tikai maksājumi!. Filiāle Jūsu datorā. Lietot internetbanku bez maksas, 24 stundas diennaktī Iespēja būt informētam par darījumiem savā kontā Iespēja izdevīgi apmaksāt savus rēķinus Uzzināt nepieciešamo informāciju jebkurā laikā un vietā

topper
Download Presentation

Internetbanka ir daudz vairāk kā tikai maksājumi!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Internetbanka ir daudz vairāk kā tikai maksājumi!

 2. Filiāle Jūsu datorā Lietot internetbanku bez maksas, 24 stundas diennaktī Iespēja būt informētam par darījumiem savā kontā Iespēja izdevīgi apmaksāt savus rēķinus Uzzināt nepieciešamo informāciju jebkurā laikā un vietā Lietot bankas produktus izdevīgāk

 3. Kā pieslēgt internetbanku • Lai pieslēgtu internetbanku, Jums ir jāatnāk uz jebkuru Swedbank filiāli • Līdzi ir jāpaņem pase • Bankas darbinieks noformēs līgumu • Ja Jums vēl nav konta Swedbank, bankas darbinieks to atvērs • Un Jūs varēsiet sākt lietot internetbanku

 4. Kā pievienoties internetbankai? • Ievadot ib.swedbank.lv vai ib.swedbank.lv/business • Vai arī ejot caur Swedbank mājas lapu

 5. Kā ielogoties Internetbankā Jūsu palīgs, uzsākot darbu internetbankā

 6. Mana Internetbanka

 7. Lai būtu ērtāk! • Mani īsceļi • Burtu palielināšana

 8. Gudrais naudas plānotājs Naudas plānotājs

 9. Citu uzņēmumu E-pakalpojumi Citu uzņēmumu e-pakalpojumi

 10. Citu uzņēmumu E-pakalpojumi- ieskats

 11. Uzkrājumi un ieguldījumi Termiņdepozīts

 12. VSAA pieteikums VSAA paziņojumi

 13. Palīgs drošiem ceļojumiem Ceļojuma apdrošināšana

 14. Tagad arī OCTA OCTA apdrošināšana

 15. Droši pirkumi internetā

 16. Nāciet un izmēģiniet! Varat mācīties arī šeit - http://demo.swedbank.lv/beta/public/lv/private/

More Related