1 / 24

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. IE 200 / IE 300 YAZ STAJI BİLGİLENDİRME SUNUMU. İrtibat. Staj ağ sayfası iest . cankaya .edu.tr Staj eposta adresi iest @ cankaya .edu.tr Telefonlar 0312 233 13 72 (SS) veya 0312 233 13 68 (BS). Sunum Planı. Genel Bilgiler Dokümanlar Staj İşlemleri

tausiq
Download Presentation

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ IE 200 / IE 300 YAZ STAJI BİLGİLENDİRME SUNUMU

 2. İrtibat Staj ağ sayfası iest.cankaya.edu.tr Staj eposta adresi iest@cankaya.edu.tr Telefonlar 0312 233 13 72 (SS) veya 0312 233 13 68 (BS)

 3. Sunum Planı • Genel Bilgiler • Dokümanlar • Staj İşlemleri • Staj Raporu • Değerlendirme • Sorular

 4. Genel Bilgiler • Staj Nedir? • Tecrübe kazanmanın bir yoludur. • Nezaretsiz öğrenme biçimidir. • Staj bir ders değildir.

 5. Genel Bilgiler • Stajdan Beklentiler Nelerdir? • Mühendislik mesleğini ve uygulamalarını tanımak. • Kariyer planlamasına altyapı oluşturmak. • Teorik bilgilerin uygulanmasına fırsat vermek. • Gözlem, tanımlama, analiz ve rapor yazma yeteneğini geliştirmek. • İş bulmaya ilk adım oluşturmak.

 6. Genel Bilgiler • Staj Nerelerde Yapılabilir? • IE 200 stajı • İmalat yapan bir firmada, • IE 300 stajı • İmalat veya • Servis(hizmet) sektöründe yapılabilir. • Yurt Dışında staj yapılabilir mi? • Evet (Yurt içi ile aynı koşullar geçerlidir.)

 7. Genel Bilgiler • Firmalarda Aranan Özellikler • IE 200 / IE 300 stajı yapılacak firmada • en az bir endüstri mühendisi, veya • en az üç mühendis, veya • en az 15 beyaz yakalı (teknik ve idari) personel çalışıyor olmalıdır. • Firma, staj döneminde kesintisiz ve faal olarak çalışıyor olmalıdır. • IE 200 ve IE 300 stajları aynı firmada yapılamaz. • Başarısızlık nedeniyle tekrarlanan staj aynı firmada yapılamaz. • İşyeri sahipleri ve/veya üst düzey yöneticileri (Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yönetici, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika/Tesis Müdürü, v.b.) arasında herhangi bir akrabanın yer aldığı firmada staj yapılamaz.

 8. Genel Bilgiler • Staj Ne Zaman Yapılabilir? • Yaz Stajı, Bahar Dönemi sonu sınavlarının bittiği tarih ile, sonraki Güz Dönemi derslerinin başladığı tarih arasında yapılabilir. • Staj süresi, her iki staj (IE 200 ve IE 300) için de 20 işgünüdür.

 9. Genel Bilgiler • Hafta sonları (Cumartesi, Pazar) ve resmi tatiller 20 işgünü içerisinde sayılabilir mi? • HAYIR. (Hafta sonları ve resmi tatiller bu süre dışında sayılır.) Örneğin, firma Cumartesi günleri tam gün çalışıyor olsa bile Cumartesi günü staj süresinden sayılmaz. • Bir hafta 5 işgünü olarak değerlendirilir.

 10. Genel Bilgiler • 20 işgünü kesintisiz (art arda) olmak zorunda mı? • EVET. (Staja başladıktan sonra kesinlikle ara verilmeden tamamlanmalıdır.) Örneğin, 10 gün staj yapıp, bir süre ara verdikten sonra kalan 10 günlük staj yapılamaz.

 11. Genel Bilgiler • Yarım gün yapılan staj bir gün olarak sayılabilir mi? • HAYIR. (Staj 20 ‘tam’ işgününü içermelidir.)

 12. Genel Bilgiler • Kış Tatili Döneminde Staj Yapılabilir mi? • Sadece bitirme durumunda olanlar (yaz okuluna gelmeden ve sınav hakkı kullanmadan Bahar Dönemi sonunda mezun olması beklenen öğrenciler) staj koordinatörlüğünden izin alarak yapabilirler.

 13. Dokümanlar / Formlar • ÇÜ-MMF Staj Yönergesi • FORM01.Staj İzin Formu (‘Statement of Permission for the Summer Training’) • FORM02.Staj Başvuru Formu (‘Bölüm Sekreterliğinden’) • FORM03.Onaylı Firmalar Listesi • FORM04.Firmalarda Aranan Özellikler • FORM05.Firma Öneri Formu (‘Company Proposal for the Summer Training’) • FORM06.Sigorta İşlemleri • FORM07.Staj Bilgi Formu (Excel dosyası) • FORM08.Staj Günlüğü (‘Training Log Book’) • FORM09.Staj Kılavuzu (‘Training Booklet’)

 14. Staj Akış Şeması

 15. Staj Raporu (Tasks & Questions IE 200 /IE 300)

 16. Staj Raporu (Tasks & Questions - Örnekler) 3.6Automation and Advanced Technologies IE 200 Question: Are the advanced technologies used in the firm? If yes, explain their usages. If not, comment on how these technologies can be applied in the firm. IE 200 Task: Select a manual process in the company. Explain the process in details, describing the operation steps. Suggest a modification to simplify the process. Discuss how the simplified process could be automated.

 17. Staj Raporu (Tasks & Questions - Örnekler ) 3.3.7.2Plant Layout IE 200 and IE 300 Task: Prepare a block plan of the plant or supply a blue print, if one exists in the company. IE 200 and IE 300 Task:For the departments shown in the plan above, prepare an activity relationship chart. According to this chart prepare an alternative improved layout. If you think there cannot be any improvement explain your reasons. IE 200 and IE 300 Question:What are the types of layout in the plant? Choose one and explain in detail, including the advantages and disadvantages of the different types of layout used. IE 300 Task:Prepare a scaled and detailed layout of a selected department. Provide a blue print also, if one exists. Discuss the type of layout used.

 18. Staj Raporu (IE Problem - IE 300) • Problemin tanımlanması (Facilitylocationandlayout, Costaccounting, WorkStudyandErgonomics, Production/capacityplanning, Inventory, Scheduling, Quality, Distribution, Maintenance, Informationsystems, Humanresources, Purchasing, Marketing, …) • Veri toplama / veri analizi • Modelleme / Formülasyon ve Çözüm • Çözümün (çözümlerin) değerlendirilmesi ve önerilen çözümün belirlenmesi • Duyarlılık analizi / parametrik analiz

 19. Staj Raporu • Raporun hazırlanması • İngilizce dilinde yazılacak, • Biçim ve bölüm anlatım düzenine dikkat edilecek (Times New Roman 12; 1,5 satır aralığı, …), (Kesinlikle Soru-Cevap şeklinde olmayacak!!) • Ana başlıklar büyük harflerle, alt başlıklar küçük harflerle yazılacak, • Diğer kaynaklardan faydalanıldığında uygun şekilde referans bilgisi verilecek, • Tablo, Şekil, ve Ekler (Appendix) uygun şekilde kullanılacak • … (Diğer bilgiler için; Staj kılavuzu ve IE 408 rapor formatını okuyunuz.)

 20. Staj Raporu • Raporun içeriği • Title Page • Table of Contents (with corresponding page numbers) • Statement of Plagiarism • Introduction • Analysis: Questions and Tasks (students should determine the structure of this main part of the report, definitely not in Q&A style) • Conclusion • References • Industrial Engineering Problem (for IE 300 only) • Appendices

 21. Staj Raporu • Faydalanılabilecek Kaynaklar • IE 200 / IE 300 Ağ sayfası • Staj Kılavuzu (‘TrainingBooklet’) • Ders Kitapları / Ders notları • İnternet • Firma Dokümanları • Firma Personeli • IE 407/IE 408 ‘Systems' Design’ dersi rapor formatı (dersin ağ sayfasında) • …

 22. Değerlendirme

 23. Değerlendirme

 24. İrtibat Staj ağ sayfası iest.cankaya.edu.tr Staj eposta adresi iest@cankaya.edu.tr Telefonlar 0312 233 13 72 (SS) veya 0312 233 13 68 (BS)

More Related