Download
opdracht 4 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht 4.1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opdracht 4.1

Opdracht 4.1

201 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht 4.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opdracht 4.1

  2. Eindopdracht • Een project • Koppels • Data-acquisitie m.b.v. audiokaart • Koptelefoon

  3. Een hoortest programma - audiometrie • Het aantonen van Tartini-tonen

  4. 6.1.3 Algemene eisen • Genereer een uitgangssignaal.. • Grafische weergaven van de resultaten. • Het uitgangssignaal moet stopgezet kunnen wordenen/of een instelbare tijdsduur aan kunnen staan. • De meetresultaten moeten opgeslagen worden. • Het programma moet tussentijds gestopt kunnen worden. • Het programma moet fouten (LabVIEW errors) afvangen.

  5. 5.1 Het stappenplan • Maak een lijst van eisen • Ontwerp de userinterface • Maak het front panel • Configuratie data-acquisitie kaart • Maak een stroomschema

  6. Een lijst van eisen/wensen • Het starten van de meetprocedure nadat variabele zijn ingesteld. • Handmatig of automatisch scannen van de geluidssterkte. • Handmatig of automatisch scannen van de frequentie (toon). • Het genereren van alleen een toon of toon + ruis. • Het opslaan van de gemeten data (audiogram of de tabelinhoud). • Het tussentijds beeindigen van de meetprocedure m.b.v. een stopknop . (opslaan data?) • Pause mogelijkheid. • Tartini-tonen: Het genereren van een derde toon. (links of rechts, instelbare afwijking en geluidsterkte, aan/uit) • Het LabVIEW programma beeindigen d.m.v. een Exitknop. • Metingen aan het linkeroor en/of rechteroor • Bepalen links/rechts • Documentatie. (front-panel en block-diagram)

  7. Tijdschema • donderdag 3 mei - Eindopdracht - Bespreken stappenplan • woensdag 9 mei - Eindopdracht - Bespreken stappenplan • Donderdag 10 mei – Eindopdracht • woensdag 16 mei - Eindopdracht • dinsdag 22 mei - Inleveren eindopdracht (verslag, programma’s) week 21-22 BESPREKING Eindopdracht