html5-img
1 / 19

Opdracht

Opdracht. Begroting - rekening. Instructie. In groepjes van drie Elk groepslid krijgt een eigen opdracht Als je klaar bent, krijgen jullie gezamenlijke opdracht Tafels tegen elkaar zetten Tijd: tot einde les Eerst elkaar om hulp vragen, dan pas leraar. Begroting: omzet.

klaus
Download Presentation

Opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opdracht Begroting - rekening

 2. Instructie • In groepjes van drie • Elk groepslid krijgt een eigen opdracht • Als je klaar bent, krijgen jullie gezamenlijke opdracht • Tafels tegen elkaar zetten • Tijd: tot einde les • Eerst elkaar om hulp vragen, dan pas leraar

 3. Begroting: omzet • Bereken de verwachte omzet • Hij verwacht in 2014 1.000 herenfietsen en 2.000 damesfietsen te maken. • Hij verwacht 3.000 kinderfietsen te maken • Hij verkoopt de heren- en damesfiets voor € 1.000 per stuk • De kinderfietsen verkoopt hij voor € 500 per stuk

 4. omzet

 5. Begroting: inkoopwaarde • Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet • Voor het maken van elke fiets moet ook worden ingekocht. • Voor elke heren- en damesfiets koopt hij voor € 100 aan metaal in, voor € 10 aan banden en voor € 40 aan overige materialen. • De kinderfietsen worden niet zelf gemaakt, maar als geheel ingekocht in China. De inkoopprijs per fiets is € 200

 6. Inkoopwaarde omzet

 7. Begroting: kosten • Bereken de verwachte kosten per jaar • De kosten van de fietsfabriek bestaan uit • Personeelskosten: € 1.500.000 per jaar • Huur bedrijfspand: € 1.000.000 per jaar • Energiekosten: € 2.000 per maand • Reclame en marketing: 10 % van de omzet • Overige kosten: € 50.000 per jaar

 8. kosten

 9. Begroting 2014

 10. Opdracht Met elkaar: Bereken de verwachte brutowinst Bereken de verwachte netto winst Maak en teken een begroting.

 11. Rekening: omzet • Bereken de werkelijke omzet. Vanwege de crisis daalt de verkoop. • Hij verkoopt in 2014 800 herenfietsen en 1.600 damesfietsen. • Hij verkoopt 2.800 kinderfietsen. • Hij verkoopt de heren- en damesfiets voor € 1.000 per stuk. De verkoopprijs blijft dus hetzelfde • De kinderfietsen verkoopt hij voor € 500 per stuk. De verkoopprijs blijft dus hetzelfde

 12. omzet

 13. Rekening: inkoopwaarde • Bereken de werkelijke inkoopwaarde van de omzet • Voor het maken van elke fiets moet ook worden ingekocht. • Voor elke heren- en damesfiets koopt hij voor € 100 aan metaal in, voor € 10 aan banden en voor € 40 aan overige materialen. • De kinderfietsen worden niet zelf gemaakt, maar als geheel ingekocht in China. Hij onderhandelt stevig met de Chinezen waardoor de inkoopprijs per fiets daalt naar € 180

 14. Inkoopwaarde omzet

 15. Rekening: Kosten • Bereken de werkelijke kosten per jaar • De kosten van de fietsfabriek bestaan uit • Personeelskosten: € 1.400.000 per jaar • Huur bedrijfspand: € 1.000.000 per jaar • Energiekosten: € 2.000 per maand • Reclame en marketing: 10% van de werkelijke omzet • Overige kosten: € 50.000 per jaar

 16. kosten

 17. Rekening 2014

 18. Opdracht Met elkaar: Bereken de werkelijke brutowinst Bereken werkelijke netto winst Maak en teken een rekening Bepaal waarom de werkelijke winst of het verlies afwijkt van de begrote winst of verlies

More Related