Download
opdracht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht PowerPoint Presentation

Opdracht

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opdracht Begroting - rekening

 2. Instructie • In groepjes van drie • Elk groepslid krijgt een eigen opdracht • Als je klaar bent, krijgen jullie gezamenlijke opdracht • Tafels tegen elkaar zetten • Tijd: tot einde les • Eerst elkaar om hulp vragen, dan pas leraar

 3. Begroting: omzet • Bereken de verwachte omzet • Hij verwacht in 2014 1.000 herenfietsen en 2.000 damesfietsen te maken. • Hij verwacht 3.000 kinderfietsen te maken • Hij verkoopt de heren- en damesfiets voor € 1.000 per stuk • De kinderfietsen verkoopt hij voor € 500 per stuk

 4. omzet

 5. Begroting: inkoopwaarde • Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet • Voor het maken van elke fiets moet ook worden ingekocht. • Voor elke heren- en damesfiets koopt hij voor € 100 aan metaal in, voor € 10 aan banden en voor € 40 aan overige materialen. • De kinderfietsen worden niet zelf gemaakt, maar als geheel ingekocht in China. De inkoopprijs per fiets is € 200

 6. Inkoopwaarde omzet

 7. Begroting: kosten • Bereken de verwachte kosten per jaar • De kosten van de fietsfabriek bestaan uit • Personeelskosten: € 1.500.000 per jaar • Huur bedrijfspand: € 1.000.000 per jaar • Energiekosten: € 2.000 per maand • Reclame en marketing: 10 % van de omzet • Overige kosten: € 50.000 per jaar

 8. kosten

 9. Begroting 2014

 10. Opdracht Met elkaar: Bereken de verwachte brutowinst Bereken de verwachte netto winst Maak en teken een begroting.

 11. Rekening: omzet • Bereken de werkelijke omzet. Vanwege de crisis daalt de verkoop. • Hij verkoopt in 2014 800 herenfietsen en 1.600 damesfietsen. • Hij verkoopt 2.800 kinderfietsen. • Hij verkoopt de heren- en damesfiets voor € 1.000 per stuk. De verkoopprijs blijft dus hetzelfde • De kinderfietsen verkoopt hij voor € 500 per stuk. De verkoopprijs blijft dus hetzelfde

 12. omzet

 13. Rekening: inkoopwaarde • Bereken de werkelijke inkoopwaarde van de omzet • Voor het maken van elke fiets moet ook worden ingekocht. • Voor elke heren- en damesfiets koopt hij voor € 100 aan metaal in, voor € 10 aan banden en voor € 40 aan overige materialen. • De kinderfietsen worden niet zelf gemaakt, maar als geheel ingekocht in China. Hij onderhandelt stevig met de Chinezen waardoor de inkoopprijs per fiets daalt naar € 180

 14. Inkoopwaarde omzet

 15. Rekening: Kosten • Bereken de werkelijke kosten per jaar • De kosten van de fietsfabriek bestaan uit • Personeelskosten: € 1.400.000 per jaar • Huur bedrijfspand: € 1.000.000 per jaar • Energiekosten: € 2.000 per maand • Reclame en marketing: 10% van de werkelijke omzet • Overige kosten: € 50.000 per jaar

 16. kosten

 17. Rekening 2014

 18. Opdracht Met elkaar: Bereken de werkelijke brutowinst Bereken werkelijke netto winst Maak en teken een rekening Bepaal waarom de werkelijke winst of het verlies afwijkt van de begrote winst of verlies