Download
opdracht 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht 1 PowerPoint Presentation

Opdracht 1

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opdracht 1 • Alle personen trekken even hard  alle krachten zijn even lang • De krachten “grijpen aan” op de plek waar de handen trekken • De krachten hebben de richting waarin de handen trekken (Eigenlijk trekt elk persoon met 2 handen  er zijn 2 krachten per persoon)

  2. Opdracht 2 Het gaat om krachten op wielrenner+fiets samen: • Zwaartekracht • Van de aarde op w+f • Grijpt aan in zwaartepunt 3 • Naar beneden • Normaalkracht • Van de weg op w+f 2 2 • Waar de weg de fietsbanden raakt • Naar boven 5 • Luchtwrijving • Van de lucht op w+f 4 4 1 • Grijpt eigenlijk overal aan • Je tekent de kracht op 1 punt • Remt w+f af  naar rechts • Rolwrijving • Van de weg op w+f • Waar de fietsbanden de weg raken • Remt w+f af  naar rechts • Aandrijfkracht moet groter zijn dan3 en 4 samen, want w+f versnelt • Van w+f op de weg • Waar de achterfietsband de weg raakt • Versnelt w+f  naar links

  3. Opdracht 3 a) b) c)