Download
opdracht strategieontwikkeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht Strategieontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opdracht Strategieontwikkeling

Opdracht Strategieontwikkeling

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht Strategieontwikkeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opdracht Strategieontwikkeling

 2. Autoverhuur Prins

 3. Een Grand café

 4. Stichting hulp aan Curaçao

 5. Opdracht Bedrijfsprofiel Externe analyse (macro-meso) Interne analyse Swot-analyse Strategische opties Advies

 6. Macro-analyse

 7. Meso-analyse Concurrenten Toeleveranciers Substituten Klantgroepen Klantbehoeften Stakeholders / allianties

 8. Interne Analyse

 9. Confrontatie matrix

 10. SWOT-analyse

 11. Strategische opties

 12. Beoordelingscriterium 1 • Algemeen: • Je naam staat op het document • Bewering of gebruikte methoden zijn voorzien van een literatuur verwijzing (APA norm) • Tekst is in correct Nederlands geschreven zonder overdadig gebruik van bullits • De schrijfstijl is zakelijk dat wil zeggen geen ik, mijn etc. • De inleiding: • Bevat een korte beschrijving van de organisatie • Bevat een korte beschrijving van organisatiestructuur • Geeft een vooruitblik van wat je gaat doen

 13. Beoordelingscriterium 2 Macro-analyse: Er is een methode gebruikt om de macro-omgeving in kaart te brengen (bijv. DESTEP) Er is een beschrijving van de: . Demografische ontwikkelingen . Economische ontwikkelingen . Sociaal-culturele ontwikkelingen . Technologische ontwikkelingen . Ecologische ontwikkelingen . Politiek-juridische ontwikkelingen Relevantie voor het bedrijf blijkt uit de tekst Uit deze analyse worden kansen en bedreigingen gegenereerd

 14. Beoordelingscriterium 3 Meso-analyse: Er is een methode gebruikt om de meso-omgeving in kaart te brengen (bijv. 5-krachtenmodel van Porter) Er is een beschrijving van de: • Concurrenten • Toeleveranciers • Substituten • Klantgroepen • Klantbehoeften • Stakeholders / allianties Er wordt een uitspraak gedaan over de aantrekkelijkheid van de markt Ook worden kansen en bedreigingen gegenereerd uit deze analyse

 15. Beoordelingscriterium 4 • Interne analyse: • De interne analyse wordt uitgevoerd met het 7-S model van McKinsey • Daarbij is aangegeven of het beschreven aspect een sterkte of een zwakte van het bedrijf is • Het is duidelijk waarom het beschreven aspect een sterkte of zwakte is. • SWOT: • Beschrijft de SK, SB, ZK, ZB strategie • De link tussen sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen en de gekozen strategie wordt voor elk van de 4 mogelijke combinaties beschreven. • Geeft een beschrijving van de voorgestelde algemene strategie

 16. Beoordelingscriterium 5 • Suitability: • Sluit goed aan bij kerncompetenties • Draagt bij aan organisatiedoelstellingen • Maakt gebruik van sterkten • Buigt zwakten om • Benut kansen en wendt bedreigingen af • Feasability : • Financieel haalbaar • Organisatorisch haalbaar • Haalbaar m.b.t. DESTEP factoren • Acceptability: • Directie • Medewerkers • Lokale politiek • Stakeholders