Download
opdracht 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht 3 PowerPoint Presentation

Opdracht 3

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opdracht 3 maak een lijst van wat je allemaal moet organiseren voor een (ver)bouwproject en leg uit waarom. Actuele stand: • er is een bestek en tekeningen • er is een aannemer • start bouw over 3 maanden • tot de oplevering

 2. Opdracht 3 Ontwerpteam ->>Directieteam + Aannemer B, E, W, ICT, Toneel, Geluid, Licht Onderaannemers Leverancier Uitvoerend personeel Controleurs HET BEGINT NU PAS ECHT …….(de ellende ???)

 3. Opdracht 3 Principe van ProjectMatig Werken: 3 principes • faseren • beheersen 5 aspecten • T tijd • G geld • K kwaliteit • I informatie • O organisatie • beslissen

 4. Opdracht 3 Fasering • Uitvoering • opdracht • voorbereiding tot start bouw • start • ruwbouw • afbouw • inrichting • Oplevering • opname (voor-) • testen/inregelen • oplevering

 5. Opdracht De projectmanager is ziek en daarom vraagt uw directeur U de opdracht aan de bouw- aannemer te schrijven B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 6. Voorbereiding tot start bouw B-aspecten T G K I O Opdracht 3 aansprakelijkheid terreinindeling grens bouwterrein werkplan palenplan eigendom

 7. B-aspecten T G K I O lozingen betalingen omgeving omgeving lawaai ketenpark

 8. Start (1e paal) B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 9. Ruwbouw op te nemen voorzieningen afbouw+inricting sparingen ankers loze leidingen en dozen afwijkingen t.o.v. bestek meerwerk stelposten verrekenposten B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 10. Afbouw aha ….. dit wil ik zo niet !!! ->>> wijzigingen monsters sleutelplan voorzieningen t.b.v de inrichting sparingen verstevigingen loze leidingen en dozen B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 11. Inrichting oeps … te vroeg … te laat, past niet, niet de luiste kleur kan niet naar binnen, geen plek op de bouwplaats bouw te vochtig, stoffig …. B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 12. maak een lijst van wat je allemaal moet organiseren voor een (ver)bouwproject en leg uit waarom opdracht voorbereiding start ruwbouw afbouw inrichting B-aspecten T G K I O Opdracht 3

 13. Opdracht 4 6 maak organigram van een logische verantwoordingstructuur binnen een projectorganisatie

 14. Opdracht 4 6 wat is een organigram

 15. Opdracht 4 lijn organisatiedelen Werkgroepen Ontwerpteam SG PG lijn project project

 16. maak organigram van een logische verantwoordingstructuur binnen een projectorganisatie Indelen op functies groepen top/team Opdracht 4