1 / 9

Opdracht Hoppenbrouwers

Opdracht Hoppenbrouwers. Kimmy – eren – Ilknur - Amber. De electro klink . Hoe het werkt . Tandwielen naar accu accu slaat stroom op Geeft schok af als hij ‘s nachts word geopend . Voor wie is het geschikt? . Het is geschikt voor bedrijven en particulieren .

affrica
Download Presentation

Opdracht Hoppenbrouwers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OpdrachtHoppenbrouwers Kimmy– eren – Ilknur - Amber

  2. De electro klink

  3. Hoe het werkt • Tandwielen naar accu • accu slaat stroom op • Geeft schok af als hij ‘s nachts word geopend

  4. Voor wie is het geschikt? • Het is geschikt voor bedrijven en particulieren

  5. Waar en wanneer word het gebruikt • Het word overdag opgeladen en geeft dus ‘s nachts stroom af. • In vakanties/ bij particulieren thuis word er gebruik gemaakt van zonnepanelen.

  6. Makkelijk te installeren en gebruiken? • - het installeren is, als je een beetje verstand heb van techniek, wel te doen • - Het is voor iedereen zeer makkelijk in gebruik: iedereen kan een deur open en dicht doen

  7. Waarom wij denken dat het een goed product is • Het schrik inbrekers af • Makkelijk in gebruik • Het verwond niet, het schrikt alleen af • Het is duurzaam

  8. Samenwerking • Eerste 2 lessen niet goed. • Later beter

More Related