Download
praktische opdracht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktische Opdracht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktische Opdracht

Praktische Opdracht

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Praktische Opdracht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Praktische Opdracht Havo 5 2013-2014

  2. Doel van het PO • Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt op bestaande onderwerpen (mechanica, optica) • of dat nieuwe onderwerpen (aerodynamica, stromingsleer) onderzocht worden.

  3. Eisen bij het PO • Het PO wordt alleen of in tweetallen uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar tweetallen. • De afronding vindt plaats dmv een videopresentatie en een begeleidend kort maar compleet labjournaal. • De videopresentatie dient digitaal in geleverd te worden. Het labjournaal op papier .

  4. Beoordeling van het PO • In het onderstaande schema staan de verschillende onderdelen en de daarbij te behalen punten

  5. Beoordeling van het PO -vervolg

  6. Beoordeling van het PO -vervolg

  7. Planning van het PO • Oriëntatie in periode 2 – nadenken over onderwerp onderzoek • Definitieve keuze eind periode 2 week 2 • Tijdens periode 3 zijn 2 lessen per week beschikbaar • Presentaties in week 11 en 13 • In totaal 5 weken te besteden voor onderzoek en videoclip!

  8. Tijdlijn PO 2013-2014