Download
opdracht 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht 8 PowerPoint Presentation

Opdracht 8

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opdracht 8

 2. AndreasVesalius • 1514-1564 • Brussel, België • Onderzoek naar de anatomie van mens en dier. • Experimenteren op dode en levende mensen/dieren

 3. Jan Palfijn • 1650-1730 • Kortrijk, België • De uitvinding van de verlostang. • Twee lepels die bij elkaar werden gehouden met b.v. een ketting

 4. Henri Dunant • 1828-1910 • Genève, Zwitserland • De oprichter van het rode kruis. • Na de veldslag schreef hij een boek waarin hij pleitte voor de medische verzorging van oorlogsslachtoffers.

 5. Florence Nightingale • 1820-1910 • Londen, het Verenigd Koninkrijk • Een verpleegster en sociaal hervormster tijdens de Krimoorlog. • Omdat gezondheid meer is dan niet ziekzijn, streefde ze voor een goede ziekenzorg.

 6. Hippocrates van Kos • 460v.C.- 370v.C. • Kos, Griekenland • De vader van de westerse geneeskunde. • Onderzoek naa natuurlijke i.p.v. bovennatuurlijke oorzaken van ziektes.

 7. Louis Pasteur • 1822-1894 • Dole, Frankrijk • De uitvinding van de pasteurisatietechniek. • Pasteurisatie is een verhittingstechniek waarbij microben worden vernietigd.

 8. Marie Curie • 1867-1943 • Warchau, Polen • Onderzoek naar radioactiviteit. • Onderzoek naar uraniumstralen.

 9. Christiaan Barnard • 1922-2001 • Beaufort West, Zuid Afrika • Hartchirurg. • Eerste geslaagde harttransplantatie.

 10. IgnazSemmelweis • 1818-1965 • Boedapest, Hongarije • Ontdekking van de antiseptische methode. • Het wassen van de handen met bleekwater voorkomt het overdragen van bacteriën in kraamafdelingen.

 11. Carel Frederik Koch • 1895-1980 • Middelburg, Nederland • Chirurg en vrouwenarts. • Introduceerde de plastische chirurgie in Nederland.

 12. Symptomen