franska revolutionen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Franska revolutionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Franska revolutionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Franska revolutionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Franska revolutionen. Startskottet på den demokratiska utvecklingen i Europa. Bakgrund - upplysningen. Författare och filosofer kritiserade hur samhället såg ut. Strävade efter jämlikhet och bedöma varje människa efter person och duglighet inte stånd och position i samhället.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Franska revolutionen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
franska revolutionen
Franska revolutionen
 • Startskottet på den demokratiska utvecklingen i Europa.
bakgrund upplysningen
Bakgrund - upplysningen
 • Författare och filosofer kritiserade hur samhället såg ut.
  • Strävade efter jämlikhet och bedöma varje människa efter person och duglighet inte stånd och position i samhället.
  • Menade att människan var god och meningen med livet var att vara lycklig på jorden. Kritiserade kyrkan som menade att människan föddes ond och var tvungen att följa kyrkans lära och regler för att bli fri och lycklig efter döden.
bakgrund upplysningen3
Bakgrund - upplysningen
 • Voltaire – motståndare till den katolska kyrkan och för yttrandefrihet.
 • Montesquieu – varnade för farorna med enväldet och föreslog tredelad maktdelning, Riksdag beslutar, regering genomför och domstolar tolkar lagarna.
  • Exempel då; USA
  • Exempel nu; Sverige och de flesta demokratierna
bakgrund st ndssamh llet
Bakgrund - ståndssamhället
 • I Frankrike, som i stora delar av i Europa, föddes människor in i stånd med olika rättigheter och skyldigheter.
 • Ståndssamhället har sina rötter i feodalsamhället och är djupt orättvist.
bakgrund st ndssamh llet5
Bakgrund - ståndssamhället
 • Adel och präster
  • Betalade ingen skatt, men tog in skatt och avgifter från bönder.
  • Hade stora fördelar som inte grundades på meriter. Exempelvis förtur till toppjobb inom staten och kyrkan.
bakgrund st ndssamh llet6
Bakgrund - ståndssamhället
 • Borgare
  • Rika köpmän, bankirer och hantverkare.
  • Även de lärda som lärare, läkare och advokater.
  • Kunde inte få de bästa jobben, som general, domare eller biskop, eftersom de inte var adliga.
bakgrund st ndssamh llet7
Bakgrund - ståndssamhället
 • Bönder
  • Betalade mest skatt och hade minst makt.
  • Hyrde ofta marken de brukade av en adelsman som kunde lägga avgifter på användning av kvarnen och liknande
  • Största gruppen av människor i Frankrike.
bakgrund env ldet
Bakgrund – enväldet
 • Frankrike i likhet med resten av Europa var ett envälde. D. v. s. Frankrike styrdes av en kung som bestämde allt och hade all makt.
 • Det dominerande statsskicket under 1600- och 1700-talen med inspiration av Machiavellis ”Fursten” och att kungen fått sin makt genom Gud.
bakgrund env ldet9
Bakgrund - enväldet
 • Ludwig XVI var kung med absolut makt i Frankrike, gift med Marie Antoinette.
bakgrund missv xt och ekonomisk kris
Bakgrund – missväxt och ekonomisk kris
 • Missväxt sommaren 1788
  • Höga priser och svält hos de fattiga
  • Tiggare, luffare och arbetslösa fyllde Frankrike
 • Ekonomisk kris
  • Statskassan tom efter lån till olika krig
  • Försökte kräva skatt från adel och präster för att få in pengar till lånen, då…
b rjan till revolution nationalf rsamlingen
Början till revolution - nationalförsamlingen
 • …protesterade de och krävde att riksdagen skulle sammankallas för att besluta om saken.
 • 175 år sedan riksdagen möttes för att besluta om saker.
 • Riksdagen höll inte med kungen angående skatterna.
 • Betydde att kungen inte kunde ta beslut på egen hand längre.
b rjan till revolution nationalf rsamlingen12
Början till revolution - nationalförsamlingen
 • Tre stånd i riksdagen
  • Adel 1 röst
  • Präster 1 röst
  • Tredje ståndet med borgare, bönder och alla andra ( 98% av befolkningen) 1 röst
 • Orättvisa röstningsregler – bråk – vägran att samarbeta – bildar nationalförsamlingen
b rjan till revolution nationalf rsamlingen13
Början till revolution - nationalförsamlingen
 • Tredje ståndet och några adelsmän och präster bildar nationalförsamlingen
 • Svor en ed på att inte lämna lokalen innan en ny grundlag skapats med rättvisa regler för hur Frankrike skulle styras.
 • Resten av adeln och prästerna gick med i nationalförsamlingen var nu Frankrikes nya riksdag med mer makt än kungen.
revolution frihet j mlikhet och broderskap
Revolution – frihet, jämlikhet och broderskap
 • Folket i Paris kolliderar med kungens soldater efter att ryktet om den nya riksdagen kommit ut.
 • Bastiljen i Paris stormas för att få tag på vapen.
revolution frihet j mlikhet och broderskap15
Revolution – frihet, jämlikhet och broderskap
 • Nyheten om upproret mot kungen i Paris sprider sig till den franska landsbygden.
 • Adelsslott och borgar stormas och plundras av folkmassor.
 • Adeln flyr efter att många blivit ivägkörda eller ihjälslagna.
revolution frihet j mlikhet och broderskap16
Revolution – frihet, jämlikhet och broderskap
 • Hela Frankrike i uppror och varken kungen eller nationalförsamlingen har kontroll över folket.
 • Nationalförsamlingen förklarade att alla var lika mycket värda, lika inför lagen och att alla skulle betala skatt för att lugna folket.
revolution frihet j mlikhet och broderskap17
Revolution – frihet, jämlikhet och broderskap
 • Blev lugnare 1790-91 och nationalförsamlingen fick större kontroll över landet.
 • Ny grundlag där det fastställdes att kungen skulle vara kvar, men ha mindre makt. Rika borgare i medelklassen fick mer att säga till om på bekostnad av adeln och kyrkan.
 • Kyrkan lyder under staten istället för påven genom de nya lagarna, stor förändring.
revolution krig och skr ckv lde 1792 94
Revolution – krig och skräckvälde 1792-94
 • Adel och kungar runt om i Europa rädda för att revolutionen ska sprida sig.
 • Österrike och Preussen anfaller Frankrike för att kväsa revolutionen och ge makten tillbaka till kungen.
 • Attack på revolutionen, människor i uppror mot de styrande och krävde ett försvar av revolutionen och dess idéer.
revolution krig och skr ckv lde 1792 9419
Revolution – krig och skräckvälde 1792-94
 • Människor som sades vara förrädare och revolutionsmotståndare slets ur sina hem och slogs ihjäl.
 • Allmän värnplikt infördes för att stoppa Österrike,Preussen, Spanien, Storbritannien och Nederländerna.
 • Kungen avsattes och allmän rösträtt infördes.
 • Fransmännen slogs nu för de revolutionära idealen mot en samlad europeisk fiende som ville ge makten tillbaks till adeln och kungen.
revolution krig och skr ckv lde 1792 9420
Revolution – krig och skräckvälde 1792-94
 • Frankrike stod emot Europas anstormning.
 • Ny regering hösten 1792 kallad konventet som fick oinskränkt makt för att bevara och försvara revolutionens ideal.
 • Robespierre var en av ledarna i konventet.
revolution krig och skr ckv lde 1792 9421
Revolution – krig och skräckvälde 1792-94
 • Robespierre och hans anhängare avrättar tusentals människor som anses var anti-revolutionära.
 • Ludwig XVI en av dem som får smaka på giljotinens bila.
revolution krig och skr ckv lde 1792 9422
Revolution – krig och skräckvälde 1792-94
 • Paranoid stämning; alla som misstänktes vara emot revolutionen avrättades.
 • Adelsmän, präster, arbetare och bönder föll alla offer för giljotinen.
 • Till slut blev även Robespierre avrättad av sina egna.
revolution lugnet efter skr ckv ldet
Revolution – lugnet efter skräckväldet
 • 1795 drogs den allmänna rösträtten tillbaks efter att de rika i medelklassen återigen fått makten.
 • Ett svek mot alla fattiga som kämpat för revolutionens ideal; frihet jämlikhet och broderskap.
revolution lugnet efter skr ckv ldet24
Revolution – lugnet efter skräckväldet
 • Idén om att kungen och adeln skulle vara i toppen av samhället var nu hotad i hela Europa.
 • Frankrikes revolutionära idéer kom så sakteliga att sprida sig till resten av Europa.
 • Många år framöver präglades Europa av uppror från de fattiga massorna mot den styrande överklassen.
revolution men f r vad
Revolution – men för vad?
 • 10 år efter stormningen av Bastiljen hade drömmen om frihet, jämlikhet och broderskap inte förverkligas för de fattiga massorna.
 • Den rika medelklassen som styrde Frankrike hotades både av de fattiga massorna och den kungavänliga adeln.
 • Sökte stöd från det militära…
napoleons milit rkupp
Napoleons militärkupp
 • Den unga generalen Napoleon ser sin chans och genomför en militärkupp och tar makten från politikerna.
 • Frankrike åter ett envälde.