1 / 12

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN. Var började den?. Började i England Omkring år 1730. Varför England?. Hade förutsättningarna för en industriell revolution dvs: Pengar Befolkning hade de viktiga råvarorna, stenkol och järn Landet hade goda hamnar, segelbara floder som transportleder

sema
Download Presentation

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

 2. Var började den? • Började i England • Omkring år 1730

 3. Varför England? • Hade förutsättningarna för en industriell revolution dvs: • Pengar • Befolkning • hade de viktiga råvarorna, stenkol och järn • Landet hade goda hamnar, segelbara floder som transportleder • Uppfinningsrikt folk

 4. Vad började den med? • Började i hemindustrin, folk satt i sina stugor och spann garn, vävde tyger mm • Efterfrågan på tyger ökade då befolkningen steg i landet • Folk började organisera sig för att kunna producera i den takt som krävdes • De som producerade fick betalt • Detta var första steget i industrialiseringen

 5. När det var för trångt hemma började man flytta till andra lokaler för att kunna producera • Arbetet blev ännu mer organiserat i de fabriker som växte fram

 6. Vilka uppfinningar? • Flygande skytteln, 1733. Gjorde att vävningen gick snabbare • Spinning Jenny, ersatte spinnrocken • Mekaniska vävstolen, gjorde att man kunde börja massproducera tyger • Ångmaskinen, kraftkälla som gjorde att man inte var tvungen att lägga fabrikerna vid vatten

 7. Spinning Jenny

 8. Ånglok • Ångloket är också en uppfinning som kom till i och med ångmaskinen

 9. Hur såg livet ut för arbetarna? Lämnade landsbygden för att arbeta i fabrikerna Fick arbeta mycket hårt med långa dagar och låga löner Fanns inget organiserat skydd för arbetarna Dagarna kunde vara 16 timmar långa Barnarbete var väldigt vanligt Arbetet var farligt

 10. Arbetarna • Hade en väldigt låg medelålder • Var outbildade dvs analfabeter • Slet ut sig i unga år

 11. För vidare fakta sök titta på följande sidor: www.ne.se/industriella-revolutionen www.so-rummet.se/kategorier/historia/det.../industriella-revolutionen

 12. KÄLLOR • Textkällor: • Levande Historia 7 -9 • Bildkällor: • Flickr

More Related