1 / 30

Napoleon och slutet på den Franska Revolutionen.

Napoleon och slutet på den Franska Revolutionen. Karta Europa 1792. Karta Europa 1800. Var är Polen? Vem börjar bli en makt att räkna med i centrala Europa?. Napoleons politiska karriär börjar i Egypten. Sfinxens näsa. Rosetta stenen. Från Egypten till Paris.

jenski
Download Presentation

Napoleon och slutet på den Franska Revolutionen.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Napoleon och slutet på den Franska Revolutionen. http://klasser.adjunkten.com

 2. Karta Europa 1792. http://klasser.adjunkten.com

 3. Karta Europa 1800. Var är Polen? Vem börjar bli en makt att räkna med i centrala Europa? http://klasser.adjunkten.com

 4. Napoleons politiska karriär börjar i Egypten. Sfinxens näsa. Rosetta stenen. http://klasser.adjunkten.com

 5. Från Egypten till Paris. Frankrike befinner sig i krig med bl a Storbritannien. Egypten är engelsmännens intresseområde. När kriget går dåligt i Egypten så ger sig Napoleon av mot Paris. Två olika versioner: Han flyr för att rädda sig själv och överger sina soldater. Han beger sig mot Paris för att rädda Frankrike. Vem tror ni sprider de olika versionerna? http://klasser.adjunkten.com

 6. Brumaire kuppen november 1799 Napoleon genomför en statskupp. En ny typ av Republik kallad Konsulatet. Titeln tar han från Romareriket. Tre stycken, men med Napoleon som Förste Konsul. Han genomför ett stort antal reformer. Mer om de politiska reformerna på nästa sida. Militärt lyckas han tillfälligt få fred med alla Frankrikes fiender år 1802. http://klasser.adjunkten.com

 7. Napoleons politiska reformer. Han centraliserar Frankrike. Tar bort det gamla Adelsväldet. Ämbetsmän som får jobbet för att de är dugliga. Ämbeten kan inte köpas, ärvas eller säljas. Han inför ALLMÄN VÄRNPLIKT. VIKTIGAST: Samlade lagarna i Code Civil (senare kallad Code Napoleon). Alltså hela Frankrike ska ha samma lagar. JÄTTEVIKTIGT för handeln, varför? http://klasser.adjunkten.com

 8. Napoleon blir Kejsare 1804. Lägg märke till att han själv sätter kronan på huvudet. Mycket symboliskt. http://klasser.adjunkten.com

 9. Nu blir Napoleon Krigarkejsare. Storbritannien förklarar krig mot Frankrike 1803 Frankrike säljer Louisiana till USA. Österrike går i allians med GB 1805, den ryske Tsaren Alexander går också med i alliansen. Sverige sluter också upp mot Frankrike. KRIGSÅRET 1805. http://klasser.adjunkten.com

 10. Trafalgar. Napoleon planerar att invadera England. Lord Nelson lyckas vid Trafalgar utanför Spanien besegra den franska flottan. Nu står Napoleon utan flotta och vänder sig in mot land och österut istället. Nelson hade ett öga och en arm. Dog på Victory med orden ”Thank God! I havedone my duty” Där http://klasser.adjunkten.com

 11. Austerlitzdec 1805. Vid Austerlitz (Slavkov i Tjeckien idag) står det berömda Trekejsarslaget. De tre kejsarna som möts är Napoleon, Frans II av Österrike och Alexander I. Frans blir svärfar till Napoleon 1810 när han gifter bort sin dotter Marie Louise med honom. De får en son som dör i unga år. Napoleon vinner en av sina största segrar denna dag. http://klasser.adjunkten.com

 12. 1806 – 1807. Efter Austerlitz så återstår Preussen. Napoleon besegrar Preussen vid Jena och Auerstädt. 1807 så går Ryssland och Frankrike i allians mot Storbritannien. Huvudproblemet att Napoleon inte har någon flotta kvarstår och han måste försöka besegra dem med ekonomiska vapen. http://klasser.adjunkten.com

 13. Kontinentalsystemet 1806. http://klasser.adjunkten.com

 14. Kontinentalsystemet. Napoleon tänker sig att tvinga alla länder att bojkotta alla engelska varor. All import av engelska varor förbjuds, om ett land ändå importerar varor så betyder det att Napoleon går i krig med landet. Ryssland och Preussen tvingas gå med. England tror att Danmark ska gå med och bestämmer sig att bomba Köpenhamn, vilket leder till ett rasande engelskhat i Danmark och de går med Napoleon. http://klasser.adjunkten.com

 15. Spanska kriget. I ett försök att påtvinga Portugal att gå med i kontinentalsystemet så invaderas Spanien. Det blir ett grymt krig som Napoleons armé tvingas utkämpa mot civila i stor skala. Världens första Guerrilla krig. Guerrilla är spanska och betyder litet krig. http://klasser.adjunkten.com

 16. Österrike igen. Österrike var inte nöjda med freden i Tilsit 1807. De ville leda en tysk allians emot Napoleon och minska Napoleons inflytande i de tyska områdena. Ryssland var missnöjda med att de inte fått bestämma själva över Balkan. Men de vågade inte gå i krig emot Frankrike. Däremot fick Napoleon slåss utan rysk hjälp när Österrike förklarade krig 1809. http://klasser.adjunkten.com

 17. Sverige blir av med Finland. Sveriges Kung Gustav IV Adolf var son till Gustav III och hatade den franska revolutionen innerligt. 1805, när krigen på allvar började hade Sverige stått på samma sida som Ryssland och Österrike. 1808 så försökte Napoleon tvinga Sverige att gå med i Kontinentalsystemet, men Sverige vägrade. Krig bröt då ut mellan Sverige och Ryssland, som ju var på Napoleons sida. Danskarna hatade ju engelsmännen efter bombningen av Köpenhamn. Sverige fick väldigt lite hjälp av Storbritannien. Ryska styrkor intar Viborg, känt som Viborgska smällen. De är också i skärgården utanför Stockholm. Kungen tvingas avgå och Jean-Baptiste Bernadotte blir vår nya regent, men det är en annan historia. Definitivt så förlorar vi Finland i Wienkongressen. http://klasser.adjunkten.com

 18. Kartor 1810. http://klasser.adjunkten.com

 19. http://klasser.adjunkten.com

 20. http://klasser.adjunkten.com

 21. http://klasser.adjunkten.com

 22. Krig mot Ryssland. 1811 har Ryssland vägrat en gång för mycket att lyda tycker Napoleon. Napoleon drar iväg med hela sina Grande Armé. 700 000 man. Ryssarna kör med brända markens taktik. I september 1812 marscherar Napoleon in i Moskva men Alexander vägrar att ge sig. Napoleon får vända tillbaka. 400 000 män dör, 100 000 flyr eller blir fångar. http://klasser.adjunkten.com

 23. Förlust vid Leipzig 1813. http://klasser.adjunkten.com

 24. Wienkongressen inleds 1814. http://klasser.adjunkten.com

 25. Napoleons 100 dagar. Efter Leipzig så blir Napoleon fången på ön Elba, utanför Italiens kust. Ludvig XVI:s bror blir ny kung i Frankrike, Ludvig XVIII. Napoleon kommer tillbaka till Paris den 1 mars 1815, utropar Kejsardömet igen och samlar armén igen. Han marscherar mot Belgien. Utanför Bryssel vid samhället Waterloo möter han sin överman i engelsmannen Wellington. Napoleon besegras och landsförvisas till ön St:a Helena utanför Afrikas kust. Han avlider 1821. 51 år gammal. http://klasser.adjunkten.com

 26. Waterloo, bilder. Napoleon förlorade av ett par anledningar: Regnet gjorde att kanonkulorna inte studsade. http://klasser.adjunkten.com

 27. Waterloo bilder. Wellington utnyttjade terrängen. Istället för att ställa upp sina trupper ovanpå kullen vi ser på bilden så gömde han dem bakom . http://klasser.adjunkten.com

 28. Waterloo bilder. Britterna lyckades stå emot Napoleons fruktade kavalleriattacker. Dessutom hann de preussiska förstärkningarna fram i tid slutet var kommet för Napoleon. http://klasser.adjunkten.com

 29. Slutet och vad Wienkongressen kom fram till. Ingen ny Napoleon skulle tillåtas. Om någon anföll ett annat europeiskt land så skulle de andra stormakterna tillsammans direkt anfalla. Alltså om Frankrike fick för sig att gå i krig igen, så skulle genast Preussen, Storbritannien, Ryssland och Österrike-Ungern anfalla Frankrike. Systemet med maktbalans fungerar enda fram tills Tyskland Enas. Mer om det vid ett senare tillfälle. http://klasser.adjunkten.com

 30. Napoleon på St:a Helena… Blev han arsenikförgiftad?? http://klasser.adjunkten.com

More Related