1 / 14

Industriella revolutionen

Industriella revolutionen. En genomgång av: Hur gick det till? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Vad innebar den för människor och samhälle?. Vad innebar detta? Världen förändras för många. Jordbruks- samhälle. Industri- samhälle. De flesta arbetar med jordbruk = bönder

tryna
Download Presentation

Industriella revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Industriella revolutionen En genomgång av: Hur gick det till? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Vad innebar den för människor och samhälle?

 2. Vad innebar detta?Världen förändras för många Jordbruks- samhälle Industri- samhälle • De flesta arbetar med jordbruk = bönder • De flesta bor på landet • Varor köps och säljs i landet eller till grannländer • De flesta arbetar i fabriker = arbetare • De flesta bor i städerna • Varor köps och säljs över hela världen

 3. Vad behövdes? • Kapital = pengar • Arbetskraft = folk som kan arbeta • Naturresurser (vatten, kol, järn…) • Teknik = nya maskiner • Samhällsorganisation • Utbildning = skolor Ett land hade rätt förutsättningar… Vår resa börjar i Storbritannien

 4. Kolonier & handel = makt I början av 1700-talet har Storbritannien börjat utvecklas mot att bli en riktig stormakt i Europa. Man har rika kolonier att handla med som Indien, Nordamerika, Australien och flera länder i Afrika. Handelsmän åker från Storbritannien till kolonierna med enkla produkter som glas och verktyg. Kolonier Kapital Handel Handelsmännen blir enormt rika och har stor tillgång på kapital (pengar/resurser). Produkter Investeringar Kapitalet blir nödvändigt för att kunna bygga upp industrier. = handelsmän investerar i uppfinningar och industrier i Storbritannien. Kryddor, porslin… Industrialism Storbritannien Nu byter man produkterna mot kryddor, ädelträ, sidentyger och porslin som man kan sälja dyrt i Storbritannien

 5. Pengar och naturresurser • Storbritannien är rikt på de naturresurser / råvaror som krävs för att utveckla nya maskiner och industrier. • Järn • Kol • Vatten • Handelsmän vill investera sina pengar för att bli ännu rikare • De lånar ut pengar till uppfinnare för att utveckla nya maskiner= får del i vinsten. • De investerar pengar i den nya ekonomin = industrier / fabriker. Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Råvaror Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Uppfinningar leder till nya maskiner som mekaniserar jordbruk och tillverkning Mekanisering = tillverka med maskiner, inte för hand

 6. Kapital Uppfinningar Investeringar Råvaror Mekanisering Järn, kol, vatten Industrialism Storbritannien Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner • Viktiga maskiner : • Ångmaskinen • Jordbruksmaskiner (traktor) • driver andra maskiner i fabriker • Ånglok och ångbåtar = snabbt transportera råvaror och produkter över hela världen Spinning Jenny som kunde spinna ull till tråd. Flygande skytteln som gjorde det möjligt att göra automatiska väv-maskiner som kunde kopplas till ångmaskiner.

 7. Men – pengar och råvaror är värdelösa utan IDÉER Liberalism Upplysning Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Uppfinningar Handel Investeringar Produkter Råvaror Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Forskare och politiker kunde undersöka nya idéer utan att bli straffade. Liberalismen utvecklas = alla människor ska ha vissa friheter som inte kan kränkas. T.ex. tryckfrihet, yttrandefrihet. I Storbritannien betyder de nya idéerna att många är öppna för förändring och utveckling. Affärsmän och uppfinnare får fritt utrymme att utveckla nya saker. Upplysningen betydde att samhället och vetenskapen inte styrdes lika hårt av kyrkan längre. Präster bestämde inte vad vetenskapen fick komma på.

 8. Ny teknik = nytt behov av handel Nu får handelsmännen enny roll = att förse industrierna med råvaror att förädla, d.v.s. spinna bomull till tråd, väva till tyg och sy kläder av. De första industrierna arbetar framför allt med textilier = tyg. Den ull man fick från får räcker inte. Istället börjar man använda bomull som odlas i kolonierna (Indien och Amerika) Liberalism Upplysning Kolonier Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Bomull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner För pengarna de får för slavarna köper handelsmännen bomull som de tar tillbaka till Storbritannien och säljer dyrt till fabrikerna. Handelsmännen säljer slavarna till bomullsplantage i Amerika. Slavarna får ingen lön = billig arbetskraft = billig bomull. För att få billigare bomull köper handelsmän slavar i Afrika.

 9. Ny teknik förändrar samhället Effektivare jordbruk genom maskiner (rationalisering) gör att många på landet blir arbetslösa. Urbanisering De arbetslösa bönderna flyttar in till städerna där de nya jobben finns i industrierna. De nya jobben i industrin kräver mer kunskaper än bondesamhället. Alla behöver lära sig skriva, läsa och räkna = allmän skolgång. Liberalism Upplysning Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Ull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Arbetskraft Rationalisering Det finns fler arbetslösa än arbeten = de som äger fabrikerna kan sätta låga löner och få billig arbetskraft. Utbildningallmän skolgång Arbetslöshet Urbanisering

 10. Från ståndssamhälle till klassamhälle Liberalism öppnar möjligheter för förändring Alla människor har rätt att skapa sin framtid = inte styrt av din bakgrund. Ståndssamhälle Adel Präster Borgare Bönder (Egendomslösa) Klassamhälle Överklass Medelklass Arbetarklass (Statare) Liberalism Upplysning Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Ull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Arbetskraft Naturligtvis har du större möjlighet att tillhöra överklass om du kommer från en rik familj. MEN Det är lättare att röra sig mellan samhällsklasser än ständer. PENGAR avgör, inte födsel Rationalisering Utbildningallmän skolgång Arbetslöshet Urbanisering

 11. Socialism En ny ideologi kräver bättre rättigheter för arbetare. Arbetare går samman i fackföreningar för att ställa krav på fabriksägare. Får de inte som de vill kan de strejka = vägra arbeta. Städerna blir överbefolkade Folk bor tätt, det är svårt att få rent vatten och avlopp. Sjukdomar sprids snabbt. Kriminalitet och prostitution ökar i städerna. Fabriksägare slösar inte pengar på säkerhet och bra arbetsmiljö. Fabriksarbete är smutsigt, farligt och skadar du dig kan du få sparken. Liberalism Upplysning Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Ull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Arbetskraft Rationalisering Arbetsmiljö Utbildningallmän skolgång Socialism Arbetslöshet Livskvalitet Urbanisering

 12. Konservativa ser industrialismens snabba förändring i samhället som ett hot. Konservativa ville tillbaka till tiden då kungen och adeln var starka och styrde allt. De anser att det behövs en stark makt för att behålla ordning och reda. Konservatism Problem: Arbetare som protesterar. Kriminalitet i städerna Fler som vill bestämma i samhället. Liberalism Upplysning Konservatism Konservera = bevara som det varit förut Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Ull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Arbetskraft Rationalisering Arbetsmiljö Utbildningallmän skolgång Socialism Arbetslöshet Livskvalitet Urbanisering

 13. Konservatism Liberalism Upplysning Kolonier Kapital Uppfinningar Investeringar Handel Investeringar Produkter Triangel-handel Råvaror Ull, trä, metaller Mekanisering Järn, kol, vatten Råvaror Industrialism Storbritannien Slaveri Jordbruks- maskiner Fabriks- maskiner Arbetskraft Rationalisering Arbetsmiljö Utbildningallmän skolgång Socialism Arbetslöshet Livskvalitet Urbanisering

 14. Nyttiga länkar • Tekniska museets industrihistorik • Hur var det att leva under industrialismen, att arbeta i fabrikerna, hur påverkades världen? • Wikipedia om industriella revolutionen • Svensk film om industriella revolutionen (10 min) • Kort engelsk film om industriella revolutionen

More Related