1 / 13

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen. Många hade flyttat till Amerika från Europa. De hade flyttat av olika anledningar som fattigdom och religiös förföljelse. De som flyttade dit grundade kolonier. Kolonierna var relativt självständiga, de hade eget parlament som beslutade om egna lagar.

yepa
Download Presentation

Amerikanska revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Amerikanska revolutionen Många hade flyttat till Amerika från Europa. De hade flyttat av olika anledningar som fattigdom och religiös förföljelse. De som flyttade dit grundade kolonier. Kolonierna var relativt självständiga, de hade eget parlament som beslutade om egna lagar. Storbritannien brydde sig bara om frågor som rörde utrikespolitik och handel.

 2. Amerikanska revolutionen • 1756-1763 var det ett krig mellan Frankrike och Storbritannien. • Länderna krigade mot varandra över hela världen. • I Nordamerika ställde de brittiska kolonierna upp på britternas sida och de franska på sin sida. • Frankrike förlorade kriget och var tvungna att lämna ifrån sig mycket land,

 3. Amerikanska revolutionen • Tidigare hade kungen i Storbritannien sagt att folket i Nordamerika behövde skydd på Frankrike • Efter freden fanns det inget behov av skydd. • Man brukar säga att Storbritanniens kung vann kriget men förlorade freden.

 4. Amerikanska revolutionen – tepartyt i Boston • Krig kostar pengar – den brittiska kungen behövde pengar efter kriget. • I London tyckte man att det var självklart att kolonisterna skulle betala för det skydd man fått mot Frankrike. • Storbritannien införde tull och skatt på vissa varor som skulle till Nordamerika. • Varorna blev dyrare och folket protesterade våldsamt

 5. Amerikanska revolutionen – tepartyt i Boston • Protesterna varade i flera år och tillslut tvingades Storbritannien ta bort avgifterna. • Den enda skatten som behölls var skatten på te. • Kolonisterna tyckte att även den skulle bort och krävde nu att bli självständiga. • Även skatten på te togs bort men då var det för sent

 6. Amerikanska revolutionen – tepartyt i Boston • 1773 vägrade hamnarbetarna lossa ett skepp lastat med te som kom till Boston. • Kolonisterna klädde ut sig till indianer och kastade lasten i havet. • Detta är Boston teparty. • De som bestämmer i London blir arga och stänger hamnen och låter folket i Boston bestämma mindre själva. • Kolonisterna blev ännu argare och började att beväpna sig.

 7. Kriget mot Storbritannien • Den 1 juli 1776 samlades män i Philadelphia. • De kom från alla 13 brittiska kolonier. • De skulle bestämma sig för om kolonierna skulle förklara sig självständiga från Storbritannien. • De bestämde sig för att det var dags att förklara sig fria och bestämma allt själva.

 8. Kriget mot Storbritannien • 4 juli 1776 kom männen överens om en självständighetsdeklaration: • Alla människor är skapade lika • Alla har vissa rättigheter: rätt till liv, frihet och strävan efter lycka • Nu hade steget tagits mot en enad självständig nation • Kolonisterna visste att britterna skulle bli arga och att det nu gällde att hålla ihop eller bli hängda

 9. Kriget mot Storbritannien • Nu blev kungarna i Europa livrädda – de hade aldrig varit med om att ett folk tog sig rätten att välja en egen regering. • Kan det hända där kanske det kan hända här. • Britterna bestämde sig för att slå ner upproret med våld. • Kolonisterna var mycket underlägsna men kämpade hårt och britterna blev imponerade.

 10. Kriget mot Storbritannien • Kolonisterna hade en mycket skicklig ledare som hette George Washington • De kom även på ett nytt sätt att föra krig på. • De rörde sig snabbt och lätt i små grupper och slog till var som helst när som helst. • Britterna kunde inte försvara sig mot detta. • Ingen i Amerika ville hjälpa britterna så de hade svårt att få fram mat och vapen till sina soldater.

 11. Kriget mot Storbritannien • När andra länder såg att det gick bra för kolonisterna såg de sin chans att sätta åt Storbritannien. • Frankrike var verkligen sugna på att hämnas på Storbritannien efter sjuårskriget. • När alla börjar hjälpa kolonisterna blir det för mycket för Storbritannien och britterna tvingas ge upp.

 12. USA • 1783 – kolonierna blir självständiga • Skapar en republik – ville likna romarrikets republik. • En president ska väljas och få makten – inte en kung • 1787 – skapas en gemensam författning: • Gemensam valuta • Gemensam armé • Delstaterna bestämmer mycket själva men inte allt.

 13. USA • 1789 – George Washington blir USA: s första president • USA blir en förebild för folket i Europa. • Kolonisterna visade att det går att klara sig utan kung, adel och präster. • Kungarna i Europa hade all anledning till att känna sig livrädda.

More Related