Kompetenceudvikling – to perspektiver - PowerPoint PPT Presentation

scot
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetenceudvikling – to perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetenceudvikling – to perspektiver

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Kompetenceudvikling – to perspektiver
90 Views
Download Presentation

Kompetenceudvikling – to perspektiver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan kan samspillet med andre aktører befordre uddannelsernes arbejde med kompetenceudvikling generelt og især i forhold til anerkendelse af realkompetencer? Hvad er uddannelsernes muligheder og udfordringer i forhold til at etablere konstruktive samspil med andre aktører og internt på institutionerne? v/Mette Greisen, forstander Tietgen KompetenceCenter

  2. Kompetenceudvikling – to perspektiver Virksomhedsniveau: Strategisk forankring Faglig og/eller organisatorisk udvikling Ledelsesmæssigt commitment Før / efter aktiviteter RKV osv EFTERSPØRGSEL Kvalificering UDBUD

  3. Kompetenceudvikling- to perspektiver Individniveau: Karriereudvikling Specialisering/nyt jobområde/omstilling Faglært/videregående – Tilknytning til arbejdsmarkedet RKV osv. EFTERSPØRGSEL Kvalificering UDBUD

  4. Samarbejdsflader- RKV i Praksis University College Lillebælt Diplom /LedelsesAkademiet Erhvervsakademiet Lillebælt AU /LedelsesAkademiet Tietgen KompetenceCenter/VEU-Center Fyn AMU Vertikalt Horisontalt

  5. RKV-koncept i proces • Fælles mindset • Fælles indgang • Fælles markedsføring/brochurer • Fælles systematik og procedurebeskrivelse • Fælles standard i forhold til dokumentation • Brug af ”Min kompetencemappe”

  6. Mindset Empati Vurdering af evne, vilje parathed og viden om Introduktion og vejledning til RKV-proces uddannelse og læring Teame up med nogen i samme situation fx mentorer / de gode historier Etik • Seriøsitet i proces- og rammesætning • Giv den nødvendige anerkendelse – ikke for meget og ikke for lidt! • ”Forlang ikke mere end i klasseværelset” • Se ikke ”faget” isoleret, men kig på hele personen • Hurtig sagsbehandling

  7. Udfordringer • Masseproduktion <> ordreproduktion • Institution <> individ • Identisk med <> ækvivalerende med • Fag <> jobprofiler/kompetenceprofiler • Uddannelse <> uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

  8. Muligheder • Større politisk fokus – mål og ramme • Fælles nationalt mindset og systematik • Strategisk og ledelsesmæssigt fokus • Erhvervet med ind – RKV-udvalg • Etablere projekter med erhverv og beskæftigelse • Lettere brugertilgang/øget brugerfokus • Uddannelsesinstitutioners tilgængelighed, kompetenceog beredskab øges/højnes • Nyt navn?