Workshop På vej til forståelse - Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag - PowerPoint PPT Presentation

workshop p vej til forst else l seguides og tekstbaseret l ring i naturfag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop På vej til forståelse - Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop På vej til forståelse - Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag

play fullscreen
1 / 33
Workshop På vej til forståelse - Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag
138 Views
Download Presentation
emmly
Download Presentation

Workshop På vej til forståelse - Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program: • Kort intro • Afprøvning af læseguide • Læseguidens elementer og principper • Brug og udarbejdelse af læseguides • Perspektiver WorkshopPå vej til forståelse -Læseguides og tekstbaseret læring i naturfag Danmarks Lærerforenings Lærertræf2013 Jesper Bremholm Ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

 2. ”Klichéen om at ‘alle lærere er læselærere’ fortolker faglærere i lyset af modersmålslærernes rolle og ansvar for at undervise i læsning. Faglærere har afvist den rolle, med god ret” (Herber(1970): Teachingreading in contentareas, min oversættelse)

 3. Infusionsmetoden har ringe virkning Shanahan & Shanahan (2008)

 4. ForskningsmetodeKvalitativ analyse af klasserumsinteraktion omkring tekstanvendelse 2 Metodiske dele Eksplorativ del Observation i tre 8. klasser (2 skoler): fysik/kemi, biologi, geografi Interventionsdel Udvikling og afprøvning af læseguides i fire 8. klasser (4 skoler) Data Undervisningstekster, elevtekster, optagelser af undervisning, interview med elever (tekstsamtaler) og lærere

 5. Tekster i naturfag • – generelle udfordringer for læseforståelse • Kompleks tekststruktur • Tekstøkonomisk stil • Svag kohærens (globalt og lokalt) • Teknikalitet og leksikalsk sværhedsgrad

 6. Tekststruktur • Forklarende – hvad er lyd • Beskrivende – Lydens hastighed • Beskrivende (klassifikation) – frekvens 4. Instruerende – forsøg med lyd • Beskrivende (definition) + forklarende – bølgelængde og beregning af bølgelængde • Forklarende + beskrivende – øret og hørelsen • Beskrivende + argumenterende + forklarende – høreskader og –nedsættelse • Forklarende – retningsbestemmelse af lyd Uddrag af F/K-kompendium, 8. kl.

 7. Svag lokal kohærens ”Når en guitarstreng svinger frem og tilbage, skubber den til luften. Derfor vil luften foran strengen blive presset sammen. Områder med lidt højere eller lidt lavere tryk vil nu bevæge sig væk fra guitaren.”

 8. Opgaveark til kompendium Uddrag af F/K-kompendium, 8. kl. ” …. Musikerne stemmer derfor deres instrumenter, inden der skal spilles. Når instrumenterne stemmes, bruges en stemmegaffel med frekvensen 440Hz. Det er tonen a, der kaldes kammertonen. På en guitar spilles kammertonen …” Opgave 2 Hvilken bølgelængde har kammertonen?

 9. Teksthændelser i naturfag: 4 typer Generelle kendetegn ved tekstanvendelse i naturfag i studiet: 3 typer fravær: Fravær af tydeligt fagligt læseformål Fravær af fokuseret tekstarbejde Fravær af tekstcentreret elevstemme + Vanskelige rammevilkår (1-2 lektioner /uge) • Læseaktivitet som for-beredelsetil undervisning • Læseaktivitet som del af undervisning • Læseaktivitet som del af projektarbejde • Læseaktivitet som del af eksperimentelt arbejde

 10. Risiko: Undervisning der lærer elever ikke at læse (faglige) tekster

 11. Afprøvning af læseguide

 12. Læseguide (reading guide, study guide, strategy guide) 1970 1992 2007

 13. Afprøvning af læseguide Læs teksten med brug af læseguiden Overvej undervejs: • Læseguidens elementer og opbygning • Læseguidens principper • Personligt indtryk og udbytte

 14. Elementer og opbygning Før- under- efter læsning Læseformål Aktiviteter

 15. Principper: De 10 bud Teoretisk baggrund for læseguides

 16. Forståelsesprocessen Jeg er ikke så god til at huske teksterne … jeg synes bare nogen gange det er svært at finde tingene i teksten En dygtig elev … det er hvis man er god til faget, hvis man forstår hvad det handler om og så’n noget

 17. Bearbejdningen ”Det er jo fordi at syd og nord ligger ikke præcis hvor man ville sige at syd og nord var hvis man stod på - øhh det geografiske syd og nord. Så derfor så kompasset det kan misvise lidt med graderne hvor syd og nord ligger. Og der er en misvisning på én grad, men for sådan hundrede år siden der var en misvisning på 50 grader eller sådan et eller andet” Elise

 18. Elev- og lærerperspektiv på læseguides Jeg synes at det er rigtig godt at jeg ved hvad jeg skal kigge efter. Sidste år når vi læste, vidste vi ikke hvad vi skulle få ud af det. Men her fortæller det mig hvad jeg skal gøre, og det gør det meget lettere. Jeg synes at det er rigtig godt at jeg ved hvad jeg skal kigge efter. Sidste år når vi læste, vidste vi ikke hvad vi skulle få ud af det. Men her fortæller det mig hvad jeg skal gøre, og det gør det meget lettere. Jeg mener læseguiden er med til at stille eleverne mere lige. For den giver alle en mulighed for at blive velforberedte. Hvis alle har gjort det her, så har alle noget at byde ind med.

 19. Literacy-didaktik: Brug og udarbejdelse af læseguides

 20. Samarbejde mellem naturfagene (NF) og dansk (Da) • Tydelig og eksplicit forberedelse af læseopgaven (NF) • Grundig og eksplicit forberedelse til brugen af guiden   • Lærer modellerer med elever brug af guiden (eksplicit instruktion) (Da) • Par- eller gruppearbejde med guiden (Da) • Par- eller gruppearbejde med guiden (NF) • Fælles opsamling og diskussion af fagteksten med afsæt i læseguiden (NF) • Brug af læseguide i undervisning (NF) • Individuelt arbejde /par- eller gruppearbejde med guiden (hjemme eller i skole) (NF) • Fælles opsamling og diskussion af fagteksten med afsæt i læseguiden (NF)

 21. Læseguiden skal doseres og skal kun udgøre en del af undervisningen Læseguiden skal bruges i undervisningen Læseguiden skal give eleverne mulighed for at komme til orde i undervisningen Læseguiden skal være så kort som muligt Læseguiden skal være genkendelig og let at læse for eleverne

 22. Principper for arbejdet med læseguidesUdarbejdelse af læseguide - arbejdstrin 1. • Valg af tekst (fagdidaktisk afklaring) • Bestemmelse af fagligt formål med tekst (læseformål) ”Når du h ”Nå • Diagnose af tekst (centralt stof, perifert stof, særlige læseudfordringer) • Udarbejdelse af læseguidens aktiviteter 2. ”Når du har læst teksten, skal du kunne… 3. 4.

 23. Principper for arbejdet med læseguidesDet pædagogiske rytmeskifte 2) Læsearbejde til elever 1) Lærer vælger tekst 3) Lærer forbereder undervisning 4) Undervisning m. tekst

 24. Principper for arbejdet med læseguidesDet pædagogiske rytmeskifte 2) Lærer forbereder undervisning 1) Lærer vælger tekst 3) Læsearbejde til elever 4) Undervisning m. tekst

 25. Perspektiver og muligheder

 26. Læseguide og fagligt udbytte Jesper Bremholm og Søren S. Lund

 27. Læseguide udarbejdet af elever Skitse til Fælles pædagogik for faglig literacy på skole Grundlag: gradualrelease of responsability-model (Pearson og Gallagher (1983) + samarbejde mellem dansk og andre fag 5. – 6. klasse: Brug af læseguide i forenklet form (læseformål + enkle aktiviteter) 7. klasse: Brug af læseguide i udfoldet form 8. klasse: Arbejde med elevers selvproducerede læseguides 9. klasse: Strategier for selvstændig læsning af fagtekster

 28. jolm@dpu.dk Fagbladet Fysik/kemi

 29. ”Faglærere ved mere om deres faglige discipliner end læselærere og læseeksperter gør. Læselærere ved mere om læsning end faglærere og fageksperter gør” (Shanahan (2009): Handbook of Research on Reading Comprehension – min oversættelse)

 30. Litteratur McKenna, Michael C. & Robinson, Richard D. (2009): Teaching through Text: Reading and Writing in the Content Areas. Boston, Pearson Education. Tierney, Robert J. & Readence, John E. (2000): Reading Strategies and Practices. Boston, Allyn and Bacon. Wood, Karen D., Lapp, Diane, Flood, James and Taylor, Bruce D. (2008): Guiding Readers Through Text: Strategy Guides for New Times. Newark, International Reading Association. Arnbak, Elisabeth (2005): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal. Bremholm, Jesper (2011): Fagtekster og elevens vej til forståelse: At bruge læseguide til faglige tekster, et inspirationshæfte (upubliceret). Brudholm, Merete (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan. Alinea.