Hvorfor ble du med videre? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor ble du med videre? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor ble du med videre?

play fullscreen
1 / 36
Hvorfor ble du med videre?
92 Views
Download Presentation
raven-larsen
Download Presentation

Hvorfor ble du med videre?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvorfor ble du med videre? • Et pilotprosjekt om post-konfirmasjon • Støttet av Størst av alt

 2. Perspektiver for seminaret: • Hvorfor ungdom velger å bli med i kristent ungdomsarbeid etter at konfirmasjonstiden er over? • Hvordan kan kristent identitet vokse fram gjennom konfirmasjonstiden?

 3. Kristen identitet? • Komplekst begrep • Innebefatter ulike perspektiver som: • kristent språk • Forståelse av seg selv og andre i forhold til kristen fortolkning • Kristen livstolking? • Min tilnærming: habitus

 4. Forskningsspørsmål • På hvilken måte kan det sies at konfirmantiden har vært med på å bygge en kristen habitus?

 5. Pierre Bourdieu (1930- 2002) • Vokste opp på landsbygda i Frankrike, sønn av postbud. • Begynte å studere filosofi, kom inn på noen av de mest prestisjefylte skoler og universiteter i Frankrike. • En av de mest kjente moderne franske sosiologer • Fokus på: • maktkamp, • hvordan man smak blir brukt som distinksjoner, • samfunnet alltid noen som dominerer og noen som blir dominert • Ønsket å bygge bro mellom struktur-aktør

 6. Noen sentrale begreper hos Bourdieu: • Maktrelasjoner • Kapital • Felt • Smak • Livsstil • Habitus

 7. Habitus • Kunnskapen sitter i kroppen…

 8. Bourdieu’s syn på habitus • Alle har en intuitiv, sosial kunnskap som sitter i kroppen vår. • Denne kroppslige kunnskapen kaller Bourdieu for habitus. • Habitus er også med å prege hvilke valg vi tar f.eks utdannelse, fritidssysler og andre sosiale forhold.

 9. Habitus = briller som du forstår det sosiale spillet (feltet) • Derfor velger vi de sosiale spillene vi forstår.

 10. Spill som metafor

 11. Univers of the undiscussed (undisputed) DOXA OPINION Heterodoxy Orthodoxy Universe of discurse (or argument) Outline of a theory of practice, Bourdieu

 12. Univers of the undiscussed (undisputed)

 13. Univers of the undiscussed (undisputed) Menighet/konfirmantarbeid og lignende Konfirmanten

 14. Er det naturlig at konfirmanter blir med videre? • Mitt utgangspunkt er at det er mest logisk at de fleste ungdommene ikke fortsetter videre i et kristent ungdomsarbeid etter endt konfirmanttid. • Grunnen er at for de fleste så er møtet med kirke, konfirmasjon og den slags noe veldig annerledes. Det er et annerledes sosialt miljø, med nye koder og praksiser, kort sagt en ny kultur. • Alle ungdommene jeg snakket med, det var 10 stykker, kom fra det de selv kalt «ikke-kristne» hjem. Andre ville nok definert det som ikke-aktive i kirken familier. • Poenget er at ingen av dem er vokst opp med jevnlig søndagsskole gang, bønn i hjemmet, gudstjeneste på søndager eller lignende. Kirke-kultur og kristen-kultur var fremmed for de før begynte som konfirmanter.

 15. Noen viktige spørsmål: • Har det skjedd noe i løpet av konfirmanttiden som har bidratt til endring? • Erfares ting i konfirmantsammenheng- eller kirkesammenheng annerledes?

 16. Noen erfaringer • Leir • Kristen • Nattverd • Lovsang

 17. Leiren • Jorun 16: «Fikk et nytt syn på kristendommen. Det var etter leir at jeg begynte å tenke over at jeg var en kristen. Lovsangskveld var viktig. «Etter leir, det var da ting forandret seg. Folk spurte om jeg hadde blitt kristen, litt vanskelig i begynnelsen, men måtte la det synke inn.»

 18. Anette 15: «Leir bestod av mye undervisning og konkurranser. Før leir så var jeg likegyldig til kristendommen, kristendom var useriøst. Du ser det (kristendommen) ikke i dagliglivet.»

 19. Ole 15: «Etter leir har du gjort deg opp en mening. Du vet om du er kristen eller ikke etter å ha hvert på leir.»

 20. Peter 15: «På leir var det bibelkonkurranser. Hver morgen leiravis. Det er aktivt på leir, lenge oppe. Det endret mye.»

 21. Å være kristen • Ole 15 år «Jeg tror jeg har blitt mer kristen i hvertfall. Tror mer på Gud og sånn» Om bønn: «jeg tror jeg ber mye mer etter at jeg ble kristen, før jeg ble en kristen ba jeg ikke i det hele tatt. Nå hender det ofte at jeg ber.

 22. Ole 15 år • «Det er veldig vanskelig å definere det å være kristen. Det blir litt som om noen spør om jeg liker grønnsaker. Jeg liker ikke blomkål i det hele tatt, men jeg er glad i gulrøtter. Jeg liker ikke alle, men noen grønnsaker. Det blir litt som med. • Selv definerer jeg det som å tro på Jesus”

 23. Peter 15 «Å være kristen: det er mange retninger innenfor kristendommen. Det ulike måter å være kristen på. Man liker liksom ikke all sport hvis man sammenligner det slik. Jeg tror på det vitenskapelige, men jeg er overbevist at Jesus levde for to tusen år siden og hendelsene rundt det. Det er mye jeg tror på, jeg er åpen for mye. Jeg kan ikke sette fasiten på hva som er riktig eller galt, jeg har mine egne meninger. Hoder det for meg selv. Å være kristen, da har jeg min egen definisjon: noe beskyttende, noe å henvende seg til når man er usikker.»

 24. Anette 15 år «Jeg vil kalle meg selv kristen, men jeg kan ikke si at jeg tror på alt som står i bibelen, eller alt det presten står å babler om på alteret. Har egne meninger. Adam og Eva tror jeg ikke var de første mennesker på jorda. Der er ikke jeg helt ening. Jeg tror litt mer vitenskapelig. Å være kristen betyr å ha noe tro på, noe som er større enn deg selv.»

 25. Spørsmål: Hva betyr nattverd? Peter 15 år «Det betyr ingenting, man bare gjør det.»

 26. Spørsmål: Hva betyr nattverd? • Anette 15 «Det har noe med å smake Guds legeme eller et eller annet... På vei ned fra alteret holder du på å spy, så det er jo jævla positivt. Har egentlig aldri skjønt det.»

 27. Spørsmål: Hva betyr nattverd? • Ole 15 år «Man tar en kjeks som smaker dritt og dypper det i veldig dårlig vin. Det er en selvfølge på en måte. Jesus gjorde det så da må vi også gjøre det.»

 28. Om lovsang Jorun 16 år: «Lovsangskveld skapte mye følelser.». På «Lovsangskveld» lagde man et kors med lys, alle har veldig respekt for det. Første gang tør ikke alle slippe følelsene løs. Peter 15 år: «På Lovsangskveld sitter alle og gråter.»

 29. Om lovsang Anette 15 år: «ber på Lovsangskveld, tenker inne i meg. En bønn trenger jo ikke alltid være å be om noe, men at du trenger noen å snakke med. Ber også på rommet alene.»

 30. Om lovsang Peter 15 år «Har lastet ned sanger. Flere sanger som du hører på Lovsangskveld. Det er betydningsfulle sanger» Jorun 16 år «Lovsang er moderne kristne sanger» Anette 15 år: «det er liksom noen sanger du bare går rundt å synger på».

 31. Om lovsang Ole 15 år «Noen av sangene er veldig kristne, du lover ting til Gud og sånn. Første gang jeg var på Fokus og hørte noen av sangene så byttet jeg ut noen av ordene for å ikke forplikte meg for mye. Sang ikke: ”jeg lover å gi alt til deg”, og sånn, men heller byttet ut til :”jeg gir noe til deg.” Etter hvert som jeg har lært mer om Gud bytter jeg ut mindre og mindre ut ordene.»

 32. Hva kan dette vise oss? De har fortellinger om endringer i livet. Det har skjedd noen viktige hendelser som kan knyttes til kristen habitus spesielt leiren og lovsang. Ungdoms praktiske teologi skaper og teologisk praksis: nattverd vs lovsang.

 33. Det utfordrer til synet på menighet og konfirmasjon. • Kirken, resten av fellesskap opplevdes som fjernt. • Lave og Wenger: hvilke Communities of practis? • Ingen åpenbar logisk kobling • Ikke kirken, men kristendommen?

 34. Kristendom Kirken Konfirmantarbeidet