Victoria Falls Bridge Eftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006 - PowerPoint PPT Presentation

victoria falls bridge eftersyn og b reevnevurdering dansk brodag 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Victoria Falls Bridge Eftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Victoria Falls Bridge Eftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006

play fullscreen
1 / 40
Victoria Falls Bridge Eftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006
125 Views
Download Presentation
hamlet
Download Presentation

Victoria Falls Bridge Eftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Victoria Falls BridgeEftersyn og bæreevnevurdering Dansk Brodag 2006 Bjørn Lassen (bl@ramboll.dk) Chefkonsulent, brovedligehold og materialeteknologi

 2. Indhold • Historie • Broens konstruktion • Opgaven • Resultater • Perspektiver Dansk Brodag 2006

 3. Geografi Dansk Brodag 2006

 4. Google “Victoria Falls Bridge” • Victoria Falls Bridge: 6,5 mio. hits • Forsmo Bridge / Forsmobron: 279 hits Dansk Brodag 2006

 5. 111 m ned Dansk Brodag 2006

 6. Historie Dansk Brodag 2006

 7. Historie 1855 Livingstone opdager Victoriafaldene Dansk Brodag 2006

 8. Historie Slutningen af 1800-tallet:Britisk forretningsmand, Cecil Rhodes, tager initiativ til Cape-Cairo Railway. Rhodes var meget aktiv i koliniseringen af det sydlige Afrika. Rhodesia, nu Zambia og Zimbabwe var opkaldt efter ham. Dansk Brodag 2006

 9. Historie 1905: Charles Darwins søn indvier Victoria Falls Bridge som et led i Cape-Cairo Railway Placeringen af broen valgt af hensyn til oplevelsen Dansk Brodag 2006

 10. Historie 2004: Et ingeniørfirma siger om fremtidsudsigterne for broen: Stålbroer som Victoria Falls Bridge har en levetid på 100 år. Dansk Brodag 2006

 11. Historie 2004: Et ingeniørfirma siger om fremtidsudsigterne for broen: Stålbroer som Victoria Falls Bridge har en levetid på 100 år. Den er nu 99 år, så den er gruelig gal Dansk Brodag 2006

 12. Historie 2004: Et ingeniørfirma siger om fremtidsudsigterne for broen: Stålbroer som Victoria Falls Bridge har en levetid på 100 år. Den er nu 99 år, så den er gruelig gal. På den anden side findes der i New York en stålbro som er over 120 år, så måske går det alligevel. Dansk Brodag 2006

 13. Historie 2005: Rambøll efterser broen og vurderer dens bæreevne 2105: Broen fejrer sin 200 års fødselsdag – sund og rask Dansk Brodag 2006

 14. Konstruktion 156 m Dansk Brodag 2006

 15. Konstruktion Konstruktionen er designet og fabrikeret i England af Cleveland Bridge and Engineering Company Chefdesigner var Ralph Freeman, der også stod for Sidney Harbour Bridge Det statiske system og detaljerne er yderst fornuftigt opbygget Dansk Brodag 2006

 16. Konstruktion Prøvesamlet i England, adskilt og transporteret til stedet med skib og jernbane Opført ved fri frembygning fra begge sider Dansk Brodag 2006

 17. Konstruktion:I 1929 ombygget fra to jernbanespor til ét Dansk Brodag 2006

 18. Konstruktion:Plus vejbane Dansk Brodag 2006

 19. Konstruktion:Plus cykelsti / fortov Dansk Brodag 2006

 20. Vores opgave • Visuelt eftersyn (generaleftersyn) af alle dele inkl. klipperne • Bæreevneberegning • Specielle inspektioner og prøvning • Indstillinger (kortsigtet og langsigtet vedligeholdsprogram) Dansk Brodag 2006

 21. Visuelt eftersyn rapporteret i SMART Bridge Dansk Brodag 2006

 22. Registrering i SMART Bridge • Alle konstruktionsdele registreret • Tilstandskarakterer, skadebeskrivelse og fotos registreret på 1200 elementer • Detaljeringsgrad: et element er f.eks. en knude eller en gitterstang mellem to knuder • Resultat: • eftersynsrapport • oversigt over tilstandskarakterer • vedligeholdsprogram • langtidsbudgetter • værktøj til fremtidig styring Dansk Brodag 2006

 23. Principal Inspection Konstruktionerne registreres i en hierarkisk struktur - i dette tilfælde med 1200 elementer Job Manage- ment Monitoring Element Hierarchy Inventory Data Assets & Revenues Dansk Brodag 2006

 24. I generaleftersynet registreres • tilstandskarakterer (0-5) • skadebeskrivelse • reparationsbehov • fotos Principal Inspection Job Manage- ment Monitoring Element Hierarchy Inventory Data Assets & Revenues Dansk Brodag 2006

 25. Fordeling af tilstandskarakterer Dansk Brodag 2006

 26. Skader og fejl • Hovedkonstruktionen • Ingen væsentlige skader • En del overfladekorrosion Dansk Brodag 2006

 27. Skader og fejl • ”Overbygningen” (Tværbjælker, sekundære længdedragere, dæk) • Enkelte tilfælde af dårligt design • En del korrosion pga. dårlige afvandingsforhold • Nogen overfladekorrosion • Underdimensioneringaf kantbjælker Dansk Brodag 2006

 28. Hele broen modelleret i én 3D FE-model i LUSAS Modellen er brugt til analyse af de tre tilstande: • ULS: Ultimate Limit State • SLS: Serviceability Limit State • FLS: Fatigue Limit State Dansk Brodag 2006

 29. Hele broen modelleret i én 3D FE-model i LUSAS Modellen er brugt til analyse af de tre tilstande: • Brudtilstand • Anvendelsestilstand • Udmattelsestilstand Dansk Brodag 2006

 30. Bæreevneberegninger Stålprøver (profiler og nitter) er testet for at verificere beregningsgrundlaget. Resultaterne er flotte og meget ensartede inden for hver type: Flydespænding 240-280 MPa. Brudstyrke 400-475 MPa. Brudforlængelse 30-40%. Hvilket er fuldt acceptabelt Dansk Brodag 2006

 31. Bæreevneberegninger Udnyttelsesgrader, brud og udmattelse Brud Udmattelse Dansk Brodag 2006

 32. Bæreevneberegninger, problemområder Skrå bremsedragere med uheldigt design: Løsning: Udskifte til et bedre design Dansk Brodag 2006

 33. Bæreevneberegninger, problemområder Udmattelsesstyrken af jernbanedragere i enkelte fag er tvivlsom Løsning: 1: Udskift til nye af samme dimensioner (levetiden starter forfra) 2: Hvis man beslutter at udskifte jernbanedækket indenfor 10 år, så lad dem ligge så længe Dansk Brodag 2006

 34. Bæreevneberegninger, problemområder Kantdragere der understøtter vejbanens trug-dæk i siderne, er for svage. Dansk Brodag 2006

 35. Bæreevneberegninger, problemområder Kantdragere der understøtter vejbanens trug-dæk i siderne, er for svage. Løsning: Hold trafiklasten væk fra kanterne. Der er plads til det. Dansk Brodag 2006

 36. Bæreevneberegninger, problemområder Bæreevnen af jernbanedækkets trug er afhængig af svellernes tilstand og understøtning for fordeling af lasten Løsning: Efterse sveller og ballast ofte Dansk Brodag 2006

 37. Bæreevneberegninger, udmattelse Dansk Brodag 2006

 38. Konklusioner Broen er sund og stærk og holder de næste 100 år Begrænsningerne for vej- og togtrafik kan lempes betydeligt Dansk Brodag 2006

 39. Perspektiver • For kunden: • Broen kan holde mange år endnu, så det kan betale sig at investere i vedligehold • Der er etableret et godt grundlag og et system til administration af det fremtidige vedligehold • For lokalsamfundet: • Lastbiltrafik kan genoptages i fuldt omfang • For verden: • Et historisk monument kan bevares intakt og i fuld funktion i mange år fremover Dansk Brodag 2006

 40. Tak for opmærksomheden---