Kompetenceudvikling i ISS - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetenceudvikling i ISS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetenceudvikling i ISS

play fullscreen
1 / 35
Kompetenceudvikling i ISS
89 Views
Download Presentation
melinda-hess
Download Presentation

Kompetenceudvikling i ISS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompetenceudvikling i ISS PPE2012 18. Juni - København

 2. Program • Hvem er ISS? • Brændende platform • ISS Træningscenter - AMU-centre og iPads • ISS Academy – ledelse på spil • Struktur, måling og resultater

 3. 5 ting som du måske vidste om ISS

 4. 1: ISS er mere end rengøring

 5. 2: ISS er dansk 9500 medarbejdere

 6. 3: ISS er globalt • 53 lande • 530.000 medarbejdere

 7. 4: ISS er en mangfoldig virksomhed 136 forskellige serviceydelser 40% af medarbejderne med anden etnisk baggrund end dansk 132 forskellige nationaliteter Ligelig fordeling af kvinder og mænd – også på lederniveau Flere end 300 handicappede medarbejdere

 8. 5: ISS har en 110 år gammel integrationshistorie

 9. Den brændende platform

 10. ISS Value Chain Forretnings-platform Service-Koncepter Medarbejder- Engagement Service-Leverancen Forertnings-platform Forertnings-platform Organisk vækst Service-Koncepter Kunde-oplevelsen Medarbejder- Engagement Service-Leverancen • Kompetence • Motivation

 11. Problemet slår hårdt hos os Arbejdskraftmangel Vi vil være vores branchesforetrukne arbejdsgiver Medarbejderengagement er en af flere hovedveje tillønsom, organisk vækst 4 5 High-end virksomheder - vores kunder forventer mere af os

 12. Status 2007 – HR nøgletal Personaleomsætning = 54 % Lederomsætning = 25 % Sygefravær = 6,2 % Medarbejdertilfredshed 3,9 ud af 5 Uddannelsesdage ca. 2000

 13. Strategisk målsætning • Hæve medarbejderengagement gennem • Træning og uddannelse – ISS Træningscenter • God ledelse – ISS Academy

 14. ISS TræningscenterAMU-centre og iPads

 15. 6.2 % 54 %

 16. Partnerskaber • Et national indgang til AMU systemet • ISS samarbejdskreds – 6 AMU centre • Best practice og vidensdeling • Ensretning af procedurer og undervisning

 17. EKSEMPEL: ISS Dansk

 18. EKSEMPEL: Alternative indlæringsformer Film - ISS Sådan Spil - ISS Sådan

 19. EKSEMPEL: Mangfoldighedsundersøgelse 70 % - 70 % - 70 % Mangfoldige teams tjener 3.7procentpoint mere Svarer til et samlet potentiale på ca. 100 mio. om året God introduktion og tilfredshed med nærmeste leder er drivers Kilde Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity

 20. ISS lederens DNA Den succesfulde ISS leder driver sit team som en kollegial familie: En omsorgsfuld leder En heroisk leder En detaljeorienteret leder En forretningsorienteret leder En kommunikativ leder Kilde Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity

 21. ISS AcademyLedelse på spil

 22. 25 % 3.9

 23. EKSEMPEL: Service Manager uddannelsen 400+ ledere

 24. http://www.litavia.eu/?#

 25. Struktur, måling og resultater

 26. HR årsprocesser MTU MUS Processen Kompetence-planlægning People Review • Kompetence • Motivation

 27. Kompetenceudvikling On-job træning – Skal instruktørerne trænes? Klasserums træning – Internt eller outsourced? E-learning – Hyldekursus eller skræddersyet? Input fra: • MUS process • Kunde feedback • Nye standarder & procedurer • Strategien • Audits Analyse af træningsbehov Design og udvikling Evaluering Implementering Niveau 1: Reaktion Niveau 2: Læring Niveau 3: Adfærd Niveau 4: Resultater Administration, kommunikation og igangsætning

 28. Kommunikation og opfølgning Uddannelseskatalog

 29. Udvikling fra 2007 til 2011 Uddannelsesdage fra ca. 2000 til ca. 20.000 Personaleomsætning fra 54 % til 27,4 % Lederomsætning fra 25 % til 10 % Sygefravær fra 6,2 % til 4,9 % MTU indeks 3,9 ud af 5 (i 2008) til 4,4 Margin fra 6,3 til 7,37

 30. Tak for opmærksomheden!

 31. TAK FOR I DAG!