MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling - PowerPoint PPT Presentation

den strategiske forretningsplan hvordan indsatsteori som et strategisk v rkt j ved frederik ki rboe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling

play fullscreen
1 / 13
MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling
121 Views
Download Presentation
boyce
Download Presentation

MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den strategiske forretningsplan – hvordan?Indsatsteori som et strategisk værktøj,ved Frederik Kiørboe MDI | Det arbejdsomme netværksseminar – fra bæredygtighed til strategisk udvikling 20. november 2013

 2. Indsatsteori – hvad er det?

 3. Indsatsteoriens rødder

 4. Eksempel på en indsatsteori EVA 2009

 5. Fremgangsmåden i arbejdet med indsatsteori

 6. Sæt ord på de langsigtede resultater i netværket - gruppearbejde Hjælpespørgsmål: Hvad skal det vi gør i sidste ende føre til og for hvem? - Hvilken forandringer og muligheder skal de opleve fremadrettet i deres liv? - Hvilke positive konsekvenser skal det vi gør, have for interessenterne?

 7. Med afsæt i de langsigtede resultater -formulér de ønskede resultater i netværket indenfor de næste 3 årGruppearbejde Hjælpespørgsmål: - Hvilke kompetencer vil vi gerne udvikle i netværket, så de matcher vores strategi og mål? - Hvilken adfærdsændring vil vi gerne se hos interessenterne? - Hvilke forandringer vil vi gerne se i relationerne mellem ledelsen og interessenterne?

 8. Find trinene på vejen – gruppearbejde Hjælpespørgsmål: Hvad skal vi gøre i vores lederforum i netværket, for at det sker? Hvilke nye rutiner og strukturer er det nødvendigt at udvikle i netværket? - Hvilke nye måder skal I arbejde på? - Hvilke nye værdiskabende handlinger skal netværket eventuelt i fællesskab sætte i gang for interessenterne?

 9. Pause!

 10. Vælg aktiviteterne - gruppearbejde Hjælpespørgsmål: - Hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang for at kunne opnå vores trin på vejen? - Hvilke aktiviteter er relevante hvis vi vil have interessenterne til at tilegne sig nye kompetencer eller skal arbejde på en ny måde? - Hvad skal vi gøre hvis vi vil styrke samarbejdet og videndeling mellem netværkets interessenter eller personer?

 11. Opstil indsatsteorien - gruppearbejde Tegn pile mellem jeres aktiviteter, jeres trin på vejen og de resultater I gerne vil opnå inden for den udvalgte periode Pilene kan udelukkende gå fra venstre mod højre, og hverken fra højre mod venstre eller fra top modbund eller omvendt Bevar enkeltheden i indsatsteorien!

 12. Gode råd • Involvér andre i jeres arbejde med indsatsteorien! Som minimum præsenter den for nogle andre, fx jeres personale som sikkert kan udfordre jer på jeres antagelser og bidrage med nyttig input. • Hæng indsatsteorien op (så den kan ses af flere end blot jer selv) • Vend ofte tilbage til den for at samle op og blive klogere på det I gør • Brug den aktivt til løbende at diskutere og evaluere jeres fremdrift ud fra.

 13. Mange tak for nu! Frederik Kiørboe Mail: fkiorboe@gmail.com