Professionel formidling - PowerPoint PPT Presentation

professionel formidling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Professionel formidling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Professionel formidling

play fullscreen
1 / 50
Professionel formidling
155 Views
Download Presentation
ayoka
Download Presentation

Professionel formidling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Professionel formidling Personlig udvikling i Det nye bibliotek SUPPLEMENT AS

 2. Hvordan formidler du? Tankpasserpædagogik contra deltagerorienteret pædagogik

 3. Forskellig typer viden ”Det troede jeg, at du vidste…” ”Fordi… sådan er det bare” ”Det er fordi…” Eksplicit viden Implicit viden Tavs viden

 4. Videns dna Let Svært Tilgængelighed Kompleksitet Abstraktionsniveau Personafhængigt Situationsbunden Status Enkelt Komplekst Abstrakt Konkret Kollektiv Personlig Situations bunden Situations uafhængig Lav status Høj status

 5. Kompetencemodel Ubevidst Bevidst Du ved, at du ikke kan Du kan ikke, men du ved ikke, at du ikke kan. Inkompetent Du er fantastisk uden at tænke over det – ”det sidder på rygmarven.” Du ved du kan, men det kræver al din koncentration Kompetent

 6. Formidlingens fire faser

 7. Planlægning • Situationsanalyse: Hvem er modtager? • Interesser, forudsætninger, forventninger, behov?) • Formål: Hvilke budskaber skal stå lysende klart efter læringen? • Skabe eftertanke/ny viden • Vække/provokere/holdningsbearbejde • Handling/færdigheder

 8. Formål • Viden • Holdninger • Færdigheder

 9. Den pædagogiske triangel Indhold Deltager Formidler • Forventninger • Forudsætninger • Vaner • Faglighed • Kompetence • Vaner

 10. Du bør altid vide: • Formålet – Hvad skal de lære? • Metoden – Hvordan skal de lære? • Motivationen – Hvorfor skal de lære?

 11. Motivation • Klarlægge formålet med læringen • Vække den lærendes nysgerrighed • Give mulighed for at det lærte kan blive effektiviseret og eksemplificeret.

 12. Forståelsesværktøjer • Forklaring (Selve pointen) • Eksempler • Øvelser • Dialog • Visualisering • Storytelling

 13. Forståelsesværktøjer • Dialog • Funktion: • Klima – good vibrations • læg dialogen tidligt (=interesse for den lærendes mening) • Justering - kontrol af budskabets opfattelse • minimum: mulighed for spørgsmål • Forståelsesproduktion • deltage i mini-analyser  selv finde pointerne • holdningsbearbejdning nødvendiggør samspil • accept  langtidseffekt

 14. Forståelsesværktøjer • Dialog • Dialogteknik: • Planlægningsfasen • formål med dialog • Igangsættelsesfasen • start tidligt: præcise spørgsmål • skab tryghed: fra lukkede til åbne spørgsmål • tålmodighed: giv tid til at tænke – og svare • Processen • tages alvorligt: lyt, brug svarene – også i opsamlingen.

 15. Forståelsesværktøjer • Visualisering • Funktion: • Hukommelse • Forståelse • Visualiseringsformer • Ord og tal • Grafer • Modeller • Skemaer • Mindmap • Tidslinie

 16. At fortælle en god historie…

 17. Forskellige fortælle former • Episk: fortællingen om, nu skal I høre hvordan min veninde… • Bevisførelse: historien om hjernen og de to døre, har I mødt nogle biler? Bevis for at der er to døre… • Visuel: forestil dig, at hjernen er som en skov, hver gang du tramper en sti…. • Analogi: Man kan sige det er ligesom når….

 18. Retoriske appelformer Logos = logisk bevisførelse via klassisk argumentation Patos = appel til modtagerens følelser Etos = appel med vægt på afsenderens troværdighed og karakter

 19. De fleste af os har mødt en kedelig formidler i vores liv…

 20. Fra hjerne til hjerne – det var lettere med USB… Hjernestammen Overlevelse Limbiske system Følelser Neo-cortex Tænkning

 21. Hvad er en god historiefortæller?

 22. Information: Objektiv Uddybende Rationel Kommunikation: Subjektiv Simpel Følelsesbetonet

 23. ”Storytelling is the ancient art of conveying real or fictitious events in words, images, and sounds”

 24. Storytelling har altid eksisteret, det er gennem storytelling at vores kultur findes

 25. Hukommelse Identifikation/relation Identitet Pædagogisk Overskueligt Fælles værdier

 26. Meningsdannende historier

 27. VaskepulverLars LarsenFaktaSASTomsSquash Story telling som marketingværktøj

 28. Det handler om at finde de gode historier

 29. …er godt struktureretså modtageren kan forstå forløb og pointe Historien bliver god hvis den: …bliver godt fortalt….så modtageren kan fokusere på at lytte og forstå

 30. Aktant modellen Mål Modstand Hjælper Hovedperson

 31. Historie opbygning Fang Fasthold Forløs Løsningen Argumentations -fasen At ære udtalt begrundet publikumsmotiv Frys

 32. Spænding

 33. Gruppearbejde I • Brug nogle minutter på at gennemgå din historie i forhold til modellen • Gå sammen to og to hjælp hinanden med at strukturere jeres historier

 34. Kommunikations modellen Budskab Kodning Afkodning Relation Modtager Afsender Timing

 35. 4 x 20 reglenØverste 20 cmFørste 20 ordFørste 20 skridt20 indledende sekunder

 36. 7 gode vaner • Vær engageret • Brug øjenkontakten aktivt • Kom godt fra start • Tal med overbevisning • Langsomt og nærværende • Varier – styrke, stemmeleje og hastighed • Hold pauser

 37. Det første indtryk…

 38. Kommunikations-diagrammet 7% ord 38% stemmeføring 55% kropssprog

 39. Kropssprog • Find din hvileposition – hvad er behageligt? • Overensstemmelse mellem kropssprog og budskab • Øvelse øvelse og øvelse

 40. Start med alleFind kontakten – eller rettere skab denKig rundt lad øjnene vandreUndgå at favorisere

 41. Din stemme 38% af budskabet

 42. 25 % Forestilling /Erindrings-rum 70% Brug øjnene 5 % Nærværs-rum Emotionelle rum

 43. Stemme og stemning • Der er stor forskel på at øve med og uden stemme • Hvad skal din stemme signalere? • Vejrtrækningen • Påvirkning af din stemme • Hvad du indtager

 44. Gruppearbejde II • I grupper • Vælg en person, som giver dig feedback • Fortæl hver jeres historie med fokus på de gode råd • Efter fortællingen skal alle undtagen feedbackpersonen (som tager notater) sige én ting, som de synes var særlig godt

 45. Feedback • Sig hvad der virkede særlig godt – vær konkret når du giver feedback – så virker det bedre…. • Giv som afslutning et godt råd, som du mener ville kunne gøre historien / fremlægningen endnu bedre (set ud fra hvad I har lært i dag)

 46. Buddy øvelse: • Fortæl din historie fra dagens øvelse til din buddy og få feedback på: • Struktur / Rød tråd • Indledning • Stemmeføring, kropssprog, mimik • Afslutning • Hvad gør din historier ved mig?(nysgerrig, glad, bekymret, tændt, forarget)