Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda PowerPoint Presentation

Agenda

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Agenda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Design afbrugergrænsefladerFokus på strategisk arbejde med brugergrænsefladedesignsamt heuristisk evaluering / ekspertvurderingUsability - 25. oktober 2006Ian Wisler-Poulseniwp@itu.dk

 2. Agenda Opfattelse af Design og Usability Øvelse: Fjernbetjening Visuelle Virkemidler til Brugergrænseflader Øvelse: Hjemmeside

 3. Spørgsmål Husk at spørge! …og husk at svare!

 4. Visuel kommunikation

 5. Arkitektur Vitruvius: Form Struktur Funktion Litteratur: Webgenre og stilarter, Engholm & Klastrup

 6. Design Industrialismen og moderne design Form Konstruktion Funktion Litteratur: Webgenre og stilarter, Engholm & Klastrup

 7. Usability Funktionalitet (efficiency) Effektivitet (effectiveness) Tilfredshed (satisfaction) ISO DIS 9241-11 John Paulin Hansen

 8. Pålidelighed og troværdighed Litteratur: How Do Users Evaluate the Credibility of Web Sites?, B.J. Fogg et al.

 9. Grafisk Design It’s not what you said, - it’s the way you said it!

 10. Grafisk Design Indhold Det, som bliver sagt Form Måden det siges på Oplevelsen Alt som bliver sanset ved det pågældende produkt

 11. Grafisk Design Indhold (det som de siger): Vi har byens fineste restaurant Form (måden de siger det på):

 12. Web-design Curt Clooninger: Det handler om oplevelse Litteratur: Fresh Styles, Curt Clooninger

 13. Web-design Vi går ikke på restaurant fordi vi er sultne!

 14. Web-design Vi køber ikke både for at sejle fra Odden til Ebeltoft.

 15. Visuelle Virkemidler Det er helt naturligt!

 16. Aesthetic-Usability Effect Æstetisk design opfattes som værende lettere at anvende end mindre æstetisk design. Litteratur: Universal Principles of Design, p. 18

 17. Aesthetic-Usability Effect

 18. Proximity / Loven om Nærhed De elementer, der er anbragt tæt på hinanden (i forhold til andre elementer) opfattes som hørende sammen. Litteratur: Smukkere grafisk design, p. 44 Stram op på dine websider, kap. 2 Universal Principles of Design, p. 160

 19. Proximity / Loven om Nærhed

 20. Proximity / Loven om Nærhed

 21. Chunking En teknik, hvor man kobler flere enheder samme til en begrænset mængde ”klumper” (chunks). På den måde er informationen lettere at behandle og huske. Litteratur: Stram op på dine websider, kap. 2 Universal Principles of Design, p. 30

 22. Chunking

 23. Chunking 4526604910 (+45) 26 60 49 10

 24. Chunking

 25. Lukkethed De elementer, der er lukket inde (af kasser eller streger) opfattes som samhørende elementer. Litteratur: Smukkere grafisk design, p. 46 Stram op på dine websider, kap. 2

 26. Lukkethed

 27. Lukkethed

 28. Farve Farver kan anvendes til at tiltrække opmærksomhed, gruppere elementer samt fremme æstetik. Litteratur: Universal Principles of Design, p. 38

 29. Farve

 30. Farve

 31. Farve

 32. Farve

 33. Farve

 34. Hierarki Hierarkisk organisation er den simpleste struktur for visualisering og forståelse af kompleksitet. … ”Træ”-strukturen illustrerer hierarki ved at placerer underelementer nedenunder og til højre for overelementer… Litteratur: Stram op på dine websider, kap. 1 Universal Principles of Design, p. 104

 35. Hierarki

 36. Hierarki

 37. Hierarki

 38. Consistency Et systems brugervenlighed forbedres, når ensartede dele har ensartet udtryk. Litteratur: Universal Principles of Design, p. 46

 39. Consistency

 40. Consistency

 41. Similarity Elementer der er ensartede, opfattes som værende relaterede i højere grad end elementer, der ikke er ensartede. Litteratur: Universal Principles of Design, p. 184

 42. Similarity