Akutte neurologiske tilstande - PowerPoint PPT Presentation

akutte neurologiske tilstande n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akutte neurologiske tilstande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akutte neurologiske tilstande

play fullscreen
1 / 43
Akutte neurologiske tilstande
284 Views
Download Presentation
agrata
Download Presentation

Akutte neurologiske tilstande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akutte neurologiske tilstande

 2. Apopleksi og trombolyse • Hovedpine • Kramper - status epilepticus • Tværsnit • Den bevidstløse patient • Neuro-infektion • Lumbalpunktur

 3. Apopleksi - definition • Hurtig udvikling af fokale neurologiske udfald og varighed > 24 timer • Infarkt – 85 % • Blødning – 15 %

 4. Transitorisk iskæmisk attak (TIA) • Hurtigt udvikling af fokale symptomer, som varer mindre end 24 timer, oftest 5-10 min og sjældent over to timer • ”Forvarsel” / ”Vink med en vognstang” • 12% får apopleksi indenfor de næste tre måneder, hvoraf halvdelen forekommer indenfor de første to dage

 5. Akut indsættende fokale udfald Lateraliserede kranienerve udfald Hemiparese Hemisensoriske udfald Hemianopsi Afasi Uspecifikke Konfusion Svimmelhed Lipotomi Hvornår er symptomer apoplektiske?

 6. Diagnose?

 7. Diagnose?

 8. Diagnose?

 9. Diagnose?

 10. Årsager til apopleksi • Storkarssygdom – 40 % • Småkarssygdom – 25 % • Kardioembolisk – 15-20 % • Intrakraniel blødning 10-15 % • Andre – 5 % • Behandlingen vil afhænge af årsagen

 11. Andre årsager til apopleksi • Dissektion af halskar • Sinustrombose • Vaskulitis • Hyperkoagulabilitet • Og mange flere….

 12. Hyppighed apopleksi • 12.000 nye tilfælde om året i Danmark. • 4.000 får recidivapopleksi. • Ca. 300 med apopleksi om året på afd. N Vejle. • Ca. 65 TIA om året på afd. N Vejle. • Ca. 45.000 mennesker lever med følgerne efter apopleksi.

 13. Hypertension Hyperkolesterolæmi Diabetes Rygning Alkoholoverforbrug Adipositas Inaktivitet Mand Atrieflimren Carotis-stenose Perifer arteriel atherosklerose Hormonsubstitution Stofmisbrug Iskæmisk hjertesygdom Disponerende sygdommeog risikofaktorer

 14. Symptomer • A. cerebri media • A. cerebrianterior • A. cerebriposterior • A. basilaris/vertebralis • Dominante eller ikke-dominante hjernehalvdel.

 15. Apopleksi/TIA

 16. Trombolyse – ”time is brain” • Kørsel 1 • Køres direkte til trombolyse sted • Skal ikke forbi vores afdeling • I skadestuen skal vi ikke se disse patienter (visiteres af medicinsk læge direkte) • Behandling op til 4½ time efter debut • Rent praktisk skal pt. være på trombolysestedet senest 3½ time efter debut • Medfører en samlet reduktion i risiko for afhængighed af andre og død

 17. In- og eksklusionskriterier OUH • Henvisningskriterier • Kriterier Ja Nej • 1. Kan pt. være på hospitalet senest 3½ timer efter symptomdebut? • 2. Var pt. selvhjulpen før aktuelle tilfælde? • 3. Er pt. ved bevidsthed? • 4. Har patienten halvsidig lammelse, taleforstyrrelse el. andre lateraliserede neurologiske udfaldssymptomer? • Nej Ja • 5. Har pt. haft krampetilfælde i forbindelse med aktuelle? • 6. Har pt. gennemgået større operation indenfor de sidste 3 måneder? • 7. Har pt. mavesår eller kendt blødningsrisiko? • 8. Er pt. i AK-behandling? • 9. Evt. anden eksklusionsårsag?

 18. Komplikationer til trombolyse • Behandlingen giver øget blødningsrisiko i de første 36 timer • Intracerebral blødning opstår hos 2 % og medfører symptomforværring e.v.t. mors • Udvælgelse af den ”rigtige” patient er afgørende

 19. Hvad forventer vi - apopleksi • Altid overveje trombolyse • NIP/SSS er udfyldt • Journalen er optaget med fokus på risikofaktorer • At BT, puls, temp., ekg og blodprøvesvar er set • At der er handlet på undersøgelserne • At der er bestilt CTC akut/subakut • Støddosis Magnyl 300 mg • At patient og evt. pårørende er orienterede

 20. Primær/sekundær hovedpine • Primær • Migræne +/- aura • Spændingshovedpine • Klyngehovedpine (Hortons hvp) • Sekundær • Medicininduceret hovedpine • SAH • Tumorer • Sinustrombose • Kraniel arteritis • Kronisk SDH • Glaukom • Benign intrakraniel hypertension

 21. Andre hovedpiner • Commotiocerebri (ortopædkir. afd.) • Meningitis (medicinsk afd.)

 22. Diagnose?

 23. SAH = subarachnoidal hæmoragi

 24. Udredning på mistanke om SAH • Akut CTC • Hvis CTC er ”blank” - lumbalpunktur 12 timer efter debut • Xantokromi • Neurokirurgerne (GCS)

 25. Diagnose?

 26. Diagnose?

 27. Status epilepticus

 28. Status epilepticus • Kendt epilepsipatient • Søg årsagen! • Medicin-kompliance? • Medicinændringer • Infektioner • Nyopstået • Søg årsagen! • Meningitis • Blødning • Metaboliske (BS!) • Tumor • Alkoholabstinens Læs instruksen!

 29. Tværsnit • Kan opstå akut, subakut og kronisk • Klinik og symptombillede afhænger af læsionens placering • Cervikalt • Thorakalt • Lumbalt (Cauda equina) • Ved mistanke skal pt. have lavet akut MR scanning

 30. Hvornår får man mistanken? • Tetra parese/paraparesis inferior • Sensibilitetsgrænse • Sphinchterdysfunktion • urinretention • Afførings-/flatus-inkontinens

 31. Akut udviklet Motoriske udfald fra benene Nedsat sensibilitet i ridebukseområdet Slap sphincter ani Manglende ano-kutan refleks Urinretention Discusprolaps Metastase Blødning etc. Cauda equina

 32. Den bevidstløse patient Bevidstløshed er ikke en sygdom - men et symptom

 33. Bevidsthed • Fuldstændig vågen • Kan vækkes, men falder hen • Dyb bevidstløshed – kan ikke vækkes • Andre betegnelser for bevidsthedssvækkelse: somnolens, stupor, sopor, letargi, semicoma • Glascow Coma Scale (GCS)

 34. Bevidstløshed kræver enten Diffus påvirkning af hjernen eller Supra eller infratentorialtentorial læsion Den bevidstløse patient

 35. Årsager til bevidsthedstab • Generelt 50%-50% for medicinsk-neurologisk • Det er jeres/vores arbejde (i samarbejde med medicinsk afdeling) at finde årsagen - og iværksætte relevant behandling • Helst hurtigt! • Ved GCS < 8 kontakt anæstesi!

 36. Generaliseret /diffus forstyrrelse af hjernen Hypo- hyperglycæmi Hypoxi Acidose Leversvigt Nyresvigt Overdosering Alkohol Encefalitis Hypertensiv krise Traume Epilepsi – post iktal SAH Meningitis Supra eller infratentoriel læsion Blødninger Epidural Subdural Intracerebral Infarkt Tumor Årsager til bevidstløshed

 37. God anamnese God og grundig somatisk og neurologisk undersøgelse Er der tegn til fokal neurologi? Meningeale tegn? GCS – Glascow coma scale Ved tvivl om årsag bør udføres CTC akut Diagnose

 38. Neuroinfektion • Meningitis – medicinsk afdeling • Febrilia, nakkeryg stivhed, petekkier, kramper, ændret bevidsthedsniveau • Sørg for at være orienteret i medicinsk instruks • Encephalitis – medicinsk afdeling, KS/OUH • Febrilia, ændret bevidsthedsniveau, ændret personlighed, kramper • Borrelia – det er vores! • Kranienerveparese, aksiale rygsmerter, evt tidligere erkendt erythema migrans

 39. Lumbalpunktur

 40. Indikationer for lumbalpunktur • Neuroinfektion • SAH • Multiple sklerose • Demens • GuillainBarré • NPH og BIH (trykmåling i liggende!) - normalt tryk ml. 10 – 20 (25) cm H2O

 41. Kontraindikationer/forsigtighed • Tegn på forhøjet intrakranielt tryk • Mistanke om rumopfyldende proces i fossa posterior • Lokal infektion over punkturstedet • INR > 1,5

 42. Guillain-Barré/ Myasteni • Hvis man får meldt en sådan pt., så tilser man pt. straks denne er ankommet. • De kan vælte respiratorisk hurtigere end du tror!