VMS data - PowerPoint PPT Presentation

vms data n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VMS data PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 52
VMS data
140 Views
Download Presentation
roana
Download Presentation

VMS data

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VMS data Geografisk og tidsmæssig udvikling af indsatsen i tobisfiskeriet v/ dataspecialist Josefine Egekvist Sekretariat for myndighedsbetjening

 2. Baggrund DFAD (Danish Fisheries Analysis Database) • Kobling af logbogsregisteret, afregningsregisteret og fartøjsregisteret fra Fiskeridirektoratet • Turniveau • ICES square niveau • 1987-2008 VMS (Vessel Monitoring System) • Positioner udsendes én gang i timen • Indeholder information om: • Fartøjs id • Dato • Tidspunkt • Længdeposition • Breddeposition • Retning • Hastighed • Denne undersøgelse er baseret på VMS data fra 2003 til 2008

 3. Formål • At sammenkoble DFAD data med VMS data for at få mere detaljeret forståelse af: • Hvor tobisfiskeriet foregår • Hvordan tobisfiskeriet flytter rundt på bankerne over tid • Input fra fiskerne omkring kriterier for, om det kan betale sig at fiske på en banke

 4. Sammenkobling af VMS og DFAD • Kun ture fra DFAD med mere end 50% tobis i landingen • Da DFAD er på turniveau, mangler datoen for hvornår der er fisket. Derfor anvendes fangstdatoerne mellem startfangstdato og slutfangstdato. • Data kobles sammen vha. følgende informationer: • Fartøjs-id • Dato (fangstdato fra DFAD og punktdato fra VMS)

 5. Filter • Når DFAD og VMS er sammenkoblet anvendes et filter, for at udvælge de punkter, hvor der er foregået tobisfiskeri: • VMS tid ligger imellem afsejlingstidspunkt og ankomsttidspunkt fra DFAD • Måned: marts til august • Tidspunkt: kl. 5-23 • VMS hastighed: 2-4 knob

 6. Ture i DFAD uden VMS data • For nogle tobis-ture er der ikke tilhørende VMS data. Der kan være 2 årsager: • Fartøjet er under 15 m oal, og derfor ikke forpligtet til at have VMS • VMS’en har været ude af drift i en periode

 7. VMS tobis fiskeri i GIS • Når data er koblet sammen overføres det til GIS (Geografisk Informations System) for at se data som kort • Punkter indlæses • Da der ofte ligger mange punkter oveni hinanden laves der et punktdensitetskort. • Et punktdensitetskort er et grid, der indeholder værdier for hvor mange punkter der ligger oveni hinanden indenfor en gridcelle • Det kan man vise på et kort ved at jo flere punkter der ligger oveni hinanden indenfor en gridcelle, desto mørkere er farven.

 8. Tobisfiskeriet 1987-2008

 9. Tidsmæssig opløsning • 1: På årsbasis 2003-2008 • 2: Til og med uge 17 i forhold til efter uge 17, hvor realtidsmoniteringen stopper 2003-2008 • 3: På ugebasis i 2008

 10. Variation pr. år • Mørkere farve betyder mere fiskeri • Det lader til, at fiskeriet koncentrerer sig mere og mere inde på bankerne i årene 2003-2008

 11. Variation pr. år - 2003

 12. Variation pr. år - 2004

 13. Variation pr. år - 2005

 14. Variation pr. år - 2006

 15. Variation pr. år - 2007

 16. Variation pr. år - 2008

 17. Variation før og efter uge 17 • Til og med uge 17 • Rød skala • Efter uge 17 • Blå skala • Der bliver først fisket på de kystnære fangstpladser efter uge 17

 18. Til og med uge 17 - 2003

 19. Efter uge 17 - 2003

 20. Til og med uge 17 - 2004

 21. Efter uge 17 - 2004

 22. Til og med uge 17 - 2005

 23. Efter uge 17 - 2005

 24. Til og med uge 17 - 2006

 25. Efter uge 17 - 2006

 26. Til og med uge 17 - 2007

 27. Efter uge 17 - 2007

 28. Til og med uge 17 - 2008

 29. Efter uge 17 - 2008

 30. Variation pr. uge i 2008 • Aktuel uge – mørkeblå • Tidligere uger – lyseblå • Efter uge 17 er alt til og med uge 17 gult • Tobisfiskeriet flytter meget rundt uge for uge

 31. Uge 13 2008

 32. Uge 14 2008

 33. Uge 15 2008

 34. Uge 16 2008

 35. Uge 17 2008

 36. Uge 17 2008 – Realtidsmonitering stopper

 37. Uge 18 2008

 38. Uge 19 2008

 39. Uge 20 2008

 40. Uge 21 2008

 41. Uge 22 2008

 42. Uge 23 2008

 43. Uge 24 2008

 44. Uge 25 2008

 45. Uge 26 2008

 46. Uge 27 2008

 47. Uge 28 2008

 48. Uge 29 2008

 49. Antal år der er fisket på bankerne • Der kan laves et kort, der viser antallet af år, hvor der forekommer punkter på hver banke. • Jo mørkere farve desto flere år er der fisket på banken

 50. Antal år der er fisket på bankerne