Download
professionel udvikling i det nye bibliotek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”

Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Professionel udvikling i ”Det nye bibliotek” Relationelle kompetencer, kursusforløb efteråret 2011

 2. Formål • At støtte deltagernes professionelle udvikling i det nye bibliotek med fokus på relationskompetencer. AKA: At lære hvordan man bedst sætter sig selv i spil i kommunikationen med andre mennesker – med fokus på formidling!

 3. ”Buddy” • Sparringspartner • Djævlens advokat • Hjælper med til at forankre værktøjer og viden fra kurset i egen organisation

 4. Program for dag 1 • Indhold: • Bibliotekerne i videnssamfundet – v. Jonna H. Larsen • Biblioteksmodellen – v. Casper Hvenegaard • Kursusforløbet metastruktur – v. Line Sander • Kroppens sprog /Pernille Carlsen • Videndeling – v. Line Sander • Tovholder: Line Sander, SUPPLEMENT

 5. Om undervisning og læring ”For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer” - Søren Kierkegaard - Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SV3 18,96-97)

 6. Læringszoner

 7. Forskellige typer viden • Eksplicit viden: ”Det er fordi..” • Implicit viden: ” Det troede jeg du vidste” • Tavs Viden: ”Fordi.. Sådan er det bare!”

 8. Kompetencemodel

 9. Formidling – når det går galt! • Snak sammen 2 og 2 om ”worst cases” i formidlingssituationer!

 10. Formidling - guldklumper • Ved spørgsmål man ikke kender svaret på – send det ud i rummet = videndeling, anerkendelse og dialog • Lukkede spørgsmål frem for åbne • ”Summe-møde” – risikospredning • Ræk selv hånden op (monkey see, monkey do) • Tålmodighed, tid til at tænke

 11. Program – Dag 2 • Indhold: • Jungs typeteori • Egne styrker og svagheder i relationen • Livsgrundlag fra nej- til ja-siger • Selvværd og selvtillid giver plads til glæde – også selvglæde • Kommunikation og følelser

 12. JTI – Jungs Type Indeks • Selvværd (være) vs. Selvtillid (præstere) • Empatien er vores værktøj til at lave relationer til andre • Hvad kan jeg – og hvad betyder det for • Andre? • Mig selv?

 13. JTI-profil • Introvert – Ekstrovert • Sansning – Intuition • Tænkning – Følen • Vurderende - Opfattende

 14. Ekstrovert - Introvert

 15. Ekstrovert - Introvert

 16. Ekstrovert - Introvert

 17. Ekstrovert - Introvert

 18. Ekstrovert - Introvert

 19. Ekstrovert - Introvert

 20. Ekstrovert - Introvert

 21. Øvelse • Snak sammen med din sidemand om hvordan du oplever at du selv ligger og hvordan det er ”at være dig” – og omvendt!

 22. Sansning - Intuition

 23. Sansning - Intuition

 24. Sansning - Intuition

 25. Sansning - Intuition

 26. Sansning - Intuition

 27. Sansning - Intuition

 28. Sansning - Intuition

 29. Evt. øvelse

 30. Tænkning - Følen

 31. Tænkning - Følen

 32. Tænkning - Følen

 33. Tænkning - Følen

 34. Tænkning - Følen

 35. Tænkning - Følen

 36. Tænkning - Følen

 37. Øvelse • Hvad var grundlaget for dine 3 vigtige beslutninger? Hvorfor?

 38. Vurderende - Opfattende

 39. Vurderende - Opfattende

 40. Vurderende - Opfattende

 41. Vurderende - Opfattende

 42. Vurderende - Opfattende

 43. Vurderende - Opfattende

 44. Evt. øvelse • Ordentlighed, hvad er det? • Tal med din sidemand om hvordan din familie er indrettet. • Hvordan ser det ud på dit arbejde? • Irriteres du over rod, eller opdager du det ikke?

 45. Program – Dag 3 • Indhold: • Kropslige teknikker og værktøjer til at skabe energi i mødet mellem biblioteksmedarbejderen og omgivelserne. • Rollen som facilitator – både i de uformelle og formelle møder i biblioteket.

 46. Man kan ikke ikke-kommunikere! • Ordene vi siger udgør kun 7–12% af vores meddelelse – hvad med resten

 47. Kroppens sprog

 48. ”Telefonstemme” • Når du tager telefonen – hæv øjenbrynene og lav en Onkel Anders!