Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában - PowerPoint PPT Presentation

asher-jacobson
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában
102 Views
Download Presentation

Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Munka - lakás - szabadidő egysége és szervezése pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatában Dr. Pető Zoltán

  2. A ROKKANTSÁG ÉS KÁROSODÁSOK • LÉLEKTANI KÉRDÉSEI • A megszokott életforma megváltozása • A társas kapcsolatok elszegényesedése • A megbélyegzettség érzése • Az önértékelés zavara • Fokozott függőség kialakulása • Túlkompenzáló mechanizmusok • Az affektív élet zavarai • Alkoholizmus, gyógyszerhozzászokás • Krízisek és öngyilkosság

  3. Szocioterápiás segítségnyújtás Olyan segítség nyújtása, mely a szóbeli, a viselkedésbeli, a csoportos és egyéni közléseken túl: • Az egyén belső világából kiszakadt, elementárisan individuális szimbolikát hoz a felszínre, • Dimenzionálisan többet ad, mint az addig alkalmazott módszerek, • Új lélektani elemek felszínre juttatásával az én – kifejezésmód addig nem ismert elemeit mutatja be, • Az én-kifejezés teremtő erejét jeleníti meg, • Korábban fel nem tárt pszichoszociális mezőket mutat meg, • A páciens és terapeuta új kommunikációs mezőit adja, • Összefoglalásom szerint: a szó-határokat cselekvés-lehetőséggé alakítja át.

  4. A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ • Tanulás a megváltozott képességekkel • Képességfelmérés • A személyiség attitűdjének ismerete • Foglalkoztató rendszerek kialakítása • A foglalkozásterápiák alapelvei: • fokozatosság • az optimális stimuláció törvénye • a reális elvárások megkeresése • Foglalkozásterápiák: • kreatív és művészeti terápiák: • aktív (alkotás-irányultság) • passzív (befogadás,rezonancia-irányultság) • mozgásterápiák • aktív • passzív • játékterápiák • klubterápiák

  5. A SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ • A szociális rehabilitáció helye • Multifaktoriális megközelítés • A betegség miatti szociális károsodás: • otthoni helyzet • munka, foglalkozás • társas kapcsolatok • családi kapcsolatok • szabadidő eltöltés • társadalmi, környezeti hatások • A szociális rehabilitáció folyamata: • szociális térkép készítése klienst érő környezeti hatásokról • kliens felkészítése a hazatérésre • kliens beilleszkedésének segítése • kliens leválasztása • a rehabilitációs folyamat értékelése

  6. A segítők segítése: • 1.) A gyógyító közösség közös nyelve: nem pusztán „beszédbeli megértés, de • - közös szellem, • - közös tevékenység, • közös akarat, • közös felelősség is, • mely a munkahelyet áthatja. • 2. A segítő kapcsolat formáinak ismerete: • - a kapcsolatok értelmi-érzelmi-viszonyulási funkciói • - a kapcsolatok kognitív tartalma, • - a vállalások és rész-vállalások meghatározása, • - a sorrendiség, • - a motivációk, • - a kompetenciák.

  7. 3. Közös megbeszélések az egyéni tapasztalatok átadására. A „MI VAGYUNK” elv érvényesülése. 4. Hiteles kommunikáció – hiteles információ „VELÜNK TÖRTÉNIK MEG”

  8. REINTEGRÁCIÓ A károsodás, a fogyatékosság, a rokkantság rehabilitációja után újra megtanulni mindazt, Ami a betegség által meghagyottan és engedetten, Önállóan és kreatív módon, A társadalomba visszahelyezetten élni képes a személy.