Download
meixner m hely 2009 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meixner-műhely 2009-2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meixner-műhely 2009-2012.

Meixner-műhely 2009-2012.

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Meixner-műhely 2009-2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meixner-műhely2009-2012. Elégedettség méréseink eredményei

 2. Néhány figyelemre méltó adat: • Már 4. tanéve kezdődött a Meixner- műhely munkája a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat intézményében, Pityi Mária gyógypedagógus szárnyai alatt. • 2010. 01. 06. óta 26 alkalommal találkozhattak a látogatók a műhely előadásaival. • 17 szakember tartott eddig színvonalas előadást, bemutató órát, foglalkozást és még 5 szakember kapcsolódik be a tanév végéig. • Minden alkalommal 15-40 fő közötti létszámban vannak jelen az érdeklők, ami kb. 500 látogatót és közel 400 feldolgozott kérdőívet jelent.

 3. A műhely munkájában résztvevő előadók: • Abonyiné Szalai Rozina • Baloghné Bencsik Izabella • Birizló-Szabó Irén • Bogdán Evelin • Csécseyné Nagy Zsuzsanna • Debreczeniné Simon Marianna • Domonics Gyöngyi • Dr. SeressnéGerőcs Anikó • Hargitai Katalin • Hársfalviné Balázsi Katalin • Kálmos Borbála • Lopocsi Sára • Nádudvariné Papp Irén • Pappné Makóczki Marianna • Pásztor Tiborné Parádi Emőke • Pityi Mária • Sallainé Gazsó Tünde • Szabó Anita • Szabó Olga és Munkácsiné Gyurosovics Gabriella • Tóthné Kocsis Edit • Török Emőke

 4. Munkatervek 2009/10-es tanév 1.Meixner féle olvasás-, írástanítás 2. Meixner féle olvasás-, írástanítás 3. Meixner módszerű tankönyvcsaládok 4. Diszlexia, diszgráfia reedukációja, olvasási és írási/helyesírási nehézség korrekciója 5. Diszkalkulia/számolási nehézség felismerése, iskolai terápiája 6. Memória technikák

 5. 1. Meixner féle olvasás-, írástanítás (Pityi Mária)2010. 01. 06. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 94% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 90% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 90% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 95% • Elégedettség összességében: 93%

 6. Észrevételek: • Nagyon aprólékosan felépítette az előadást, minden lehetséges nehézséget, vagy amire oda kell figyelni, kiemelte, példákkal bemutatta. • Szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a Meixner módszerről ilyen mélységben előadást hallottam. Az előadó elhivatottsága sok erőt ad a munkámhoz. Köszönöm! • Felsőben tanítok, de ott is tudom hasznosítani a hallottakat. • Igaz, hogy egyszer már hallottam, jó volt újra, mert megerősített és lelkesített. Köszönöm!

 7. 2.Meixner féle olvasás-, írástanítás II-IV. évfolyam (Pityi Mária)2010. 01. 13. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 96% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 86% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 89% • Elégedettség összességében: 91%

 8. Észrevételek: • Köszönöm a lehetőséget! • A 2-4. osztályos tankönyvcsaládról szerettem volna többet megtudni. • Magával ragadó volt. • Gyermekmunkákat többet néztem volna! Egy-egy kis órarészletet szívesen megcsináltam volna, mint a „gyerek”. Egyébként köszönöm az alapos felkészülést, a szeretetteli fogadtatást és az alkalmat, hogy találkozhatok különböző iskolában tanító kollégákkal, „sorstársakkal”!

 9. 3. Meixner módszerű tankönyvcsaládok (Hargitai Katalin)2010. 03. 17. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 95% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 77% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 84% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 97% • Elégedettség összességében: 91%

 10. 4. Diszlexia, diszgráfia reedukációja, olvasási és írási/helyesírási nehézség korrekciója (Pityi Mária)2010. 04. 21. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 99% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 84% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 95% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 98% • Elégedettség összességében: 96%

 11. 5. Diszkalkulia/számolási nehézség felismerése, iskolai terápiája (Nádudvariné Papp Irén) 2010. 05. 05. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 94% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 88% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 87% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 87% • Elégedettség összességében: 89%

 12. Észrevételek: • Sokszínű, gyakorlatias, élet közeli példákkal, játékokkal ismerkedtünk meg. • Nagyon gyakorlatias és hasznos volt. • Köszönöm a kiadványok listáját, a szemléletes előadást. Még akkor is szükségét éreztem ennek az előadásnak, ha már sok fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamon vettem részt- mégis jó volt, sok újat hallottam, az új információkat beépíteni a többiek közé és így még új fogások, ötletek is kipattannak a fejemből- egy-egy kapott tanácsot fejlesztve, alakítva. • Középiskolában nehezen használom.

 13. 6. Memória-technikák (Bogdán Evelin)2010. 06. 02. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 95% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 83% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 90% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 92% • Elégedettség összességében: 91%

 14. Észrevételek: • Nagyon köszönöm a munkáját! • Alsósokra, problémás gyerekekre nem nagyon tudom alkalmazni a hallottakat.

 15. Munkatervek 2010/11-es tanév 1. A diszkalkulia/számolási nehézség prevenciója, terápiája első osztályban: a számfogalom kialakítása húszas számkörben 2. Diszlexia, diszgráfia/olvasási és írási nehézség reedukációja: a leghatékonyabb terápiás eljárás, melyet Meixner Ildikó dolgozott ki. 3. Differenciálás, csoportmunka, kooperatív technikák a tanítási órákon: hospitálás a Belvárosi Általános Iskola egyik első osztályában. 4. Fejlesztő pedagógusi szakmai nap 5. Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 6. Szókincs és kifejezőkészség fejlesztése 7. Tanulástechnikai praktikák tréningje 8. Kompetenciák: gyermek – szülő – pedagógus - fejlesztő pedagógus szerepe a fejlesztés folyamatában.

 16. 1. A diszkalkulia/számolási nehézség prevenciója, terápiája első osztályban: a számfogalom kialakítása húszas számkörben (Hargitai Katalin)2010. 10. 20. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 95% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 93% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 94% • Elégedettség összességében: 93%

 17. Észrevételek: • Nagyon örülök annak, hogy gyakorlati példákat hallottunk. • Mindig nagyon érdekesek az előadó előadásai. Szeretem, hogy hisz abban, amit csinál! • Olyan világos gondolatokat kaptam, ami segített abban, hogy ne hagyjam el a pályát. Végre nem maszlaggal tömték a fejem!  • Időhiány miatt ez a fontos napi páros kapcsolat minden rászorulónál nem megoldható. • Zavart a kollégák folyamatos beszélgetése, 3-4 mobilcsörgés, a kivetített fólia nem volt látható. A kérdésemre nem kaptam megoldást, „legyél kreatív”.

 18. 2.Diszlexia, diszgráfia/olvasási és írási nehézség reedukációja: a leghatékonyabb terápiás eljárás, melyet Meixner Ildikó dolgozott ki.(Pityi Mária)2010.11. 17. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 96% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 95% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 91% • Elégedettség összességében: 93%

 19. Észrevételek: • Nagyon hasznos volt az előadás. Köszönöm az igényes felkészülést! • Alapos, részrészletes előadást hallottunk. Hasznos volt felidézni a tanultakat. • Több, hasonló témájú továbbképzésen vettem részt, de nagyon jó volt hallani, felidézni a tanultakat. Minden nevelőnek újra és újra hallani kellene és foglalkozni szükséges ezzel a témával, hiszen egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanítvánnyal találkozunk. Köszönjük, hogy napirendre került ez a téma, rengeteg segítséget ad a mindennapokban! • Köszönöm a hasznos információkat. További jó munkát kívánok!

 20. 3. Differenciálás, csoportmunka, kooperatív technikák a tanítási órákon: hospitálás a Belvárosi Általános Iskola egyik első osztályában.(Sallainé Gazsó Tünde)2010. 12. 07 • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 94% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 91% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 91% • Elégedettség összességében: 92%

 21. 4. Fejlesztő pedagógusi szakmai nap(Pityi Mária) 2011. 01. 19. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 97% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 95% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 96% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 93% • Elégedettség összességében: 95%

 22. Észrevételek: • Köszönöm a lehetőséget! Igazán egymástól tudunk tanulni! • Sok sikert a további munkához! • Sokat tanultam!

 23. 5. Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése(Hársfalviné Balázsi Katalin)2011. 02. 23. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 94% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 94% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 96% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 93% • Elégedettség összességében: 94%

 24. Észrevételek: • A munkámban konkrétan használható segítséget adott. Saját tapasztalatokkal egészítette ki az előadását, ami nagyon szimpatikussá, használhatóvá, emberi tette a témát. • Rendkívül jó volt az elmélet és a gyakorlat egysége: Mit?- Miért?- Hogyan? Különös érték saját tapasztalatok átadása, közvetlen segítés a szakemberek elérhetőségéhez. • Színvonalas, gyakorlatközpontú előadást hallottam. Köszönöm! • Logopédus vagyok, nagyon jó ismétlés volt! • Nagyon köszönöm a lehetőséget! Nagyon hasznos volt az előadás, munkám során hasznosítom. • Köszönjük az aktuális téma lényegre törő kifejtését.

 25. 6. Szókincs és kifejezőkészség fejlesztése(Pásztor Tiborné Parádi Emőke, Baloghné Bencsik Izabella)2011.03. 23. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 95% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 91% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 94% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 93% • Elégedettség összességében: 93%

 26. Észrevételek: • Pozitív dolog: a rendezvény nyitottsága • Hurrá, van könyvajánló! Még ez is összejött! Köszönjük! • Jó lett volna több óvodában használható, alkalmazható gyakorlati példa.

 27. 7. Tanulástechnikai praktikák tréningje(Bogdán Evelin)2011. 04. 12. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 96% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 97% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 96% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 92% • Elégedettség összességében: 95%

 28. Észrevételek: • Minden szuper volt! • Az előadó mindig felkészült. • Eddigi szemléletem teljesen megegyezett az előadás által közvetítettekkel.

 29. 8. Kompetenciák: gyermek – szülő – pedagógus - fejlesztő pedagógus szerepe a fejlesztés folyamatában.(Pappné Makóczki Marianna)2011. 05. 18. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 97% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 94% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 95% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 92% • Elégedettség összességében: 94%

 30. Észrevételek: • Különösen érdekes volt számomra a téma, a beszélgetések nagyon megindítóak voltak. • Köszönöm az előadónak ezt a nagyon hasznos délutánt. • Őszinte- segítő szándék az előadó részéről fontos volt a számomra. • Mariann csodálatos személyiség, csodálatos szemlélettel.

 31. Munkatervek 2011/12-es tanév 1. Magatartási problémák az általános iskolában. Segítsünk a pedagógusoknak! 2. Képességfelmérés egy lehetséges protokollja 3. Differenciált tanulásszervezés, SNI-s, BTMN-es tanulók egyéni megsegítése a tanítási órákon. Két bemutató óra (természetismeret) a Belvárosi Általános Iskola egyik hatodik osztályában. 4. Diszlexia, diszgráfia/olvasási és írási nehézség reedukációja: a leghatékonyabb terápiás eljárás, melyet Meixner Ildikó dolgozott ki. 5. Diszlexia, diszgráfia reedukációs óra. Bemutató foglalkozás: felső tagozatos, diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztése. 6. Olvasás-, írástanítás a Meixner módszer továbbfejlesztett változatával, a „Színes” tankönyvcsaláddal. (Szerző: Hargitai Katalin.) Bemutató óra a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola egyik első osztályában. 7. Magatartási problémák a középiskolában, Segítsünk a pedagógusoknak! 8. Diszkalkulia/számolási nehézség felmérése, terápiája.

 32. 1. Magatartási problémák az általános iskolában. Segítsünk a pedagógusoknak!(Csécseyné nagy Zsuzsanna)2011. 09. 28. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 93% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 86% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 97% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 98% • Elégedettség összességében: 93%

 33. Észrevételek: • Az „előadás” – interaktivitása, izgalmas saját élményt adott, amit a mindennapi munkámban klasszul lehet tovább vinni, alkalmazni. Óriási köszönet!  • Köszönöm a lehetőséget, a szép délutánt! Nagyon hasznos információkat kaptam. • A saját élettapasztalatból építkezve, szakmai tudásával megfűszerezve vált hitelessé és érthetővé! • Nagyon tetszett a szemléletformáló, építő hozzáállás. Magával ragadó volt az előadás stílusa. • Tetszett Zsuzsa sok példája. Több hasznosul az elgondolkodtató példákból, mint konkrét tények ismertetése révén. Tetszett a téma újszerű megközelítése. • Ajándékba kaptam ezt az időt, köszönöm ezt a fantasztikus élményt!  • Az előadó kiemelkedő személyisége még felejthetetlenebbé tette az előadást, beszélgetést!

 34. 2. Képességfelmérés egy lehetséges protokollja(Hársfalviné Balázsi Katalin)2011. 10. 20. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 97% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 89% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 97% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 99% • Elégedettség összességében: 95%

 35. Észrevételek: • Köszönöm a lehetőséget! Nagyon örültem a témaválasztásnak! • Ezúton is köszönjük a lehetőséget. Ismét bebizonyosodott, hogy az együttes munkának mekkora ereje van! • Nagyon jó ötlet a feladatbank létrehozása. Köszönjük! • Amit kapok az előadástól, nagyon fontos a munkámban, de az is, amit a jelenlévőktől kapok, az is rengeteget jelent. • Nagyon köszönöm, hogy összetartjátok ezt a műhelyt. Van hova menni, van kitől segítséget kérni. A témák nagyon hasznosak és aktuálisak! • Köszönöm! Folytatását várom! • Mindig ilyen finom legyen a pogi! 

 36. 3.Differenciált tanulásszervezés, SNI-s, BTMN-es tanulók egyéni megsegítése a tanítási órákon. Két bemutató óra (természetismeret) a Belvárosi Általános Iskola egyik hatodik osztályában. (dr. SeressnéGerőcs Anikó)2011. 11. 10. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 97% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 94% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 98% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 97% • Elégedettség összességében: 96%

 37. Észrevételek: • Jó lett volna ha mi is látjuk a feladatlapot!

 38. 4. Diszlexia, diszgráfia/olvasási és írási nehézség reedukációja: a leghatékonyabb terápiás eljárás, melyet Meixner Ildikó dolgozott ki.(Pityi Mária)2011. 11. 24. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 96% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 93% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 98% • Elégedettség összességében: 95%

 39. Észrevételek: • Várom a diszkalkuliáról szóló rendezvényt is!

 40. 5. Diszlexia, diszgráfia reedukációs óra. Bemutató foglalkozás: felső tagozatos, diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztése.(Hársfalviné Balázsi Katalin)2012. 02. 01. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 99% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 100% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 97% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 99% • Elégedettség összességében: 99%

 41. Észrevételek: • Nagyon tetszett a feladatok újszerű bemutatása. Gratulálok! • Gratulálok a színvonalas bemutató órához! Köszönöm a lehetőséget! • Nagyon jó hangulatú volt. Bátran lehetett véleményt mondani! • Egy igazán átgondolt, jól megszerkesztett foglalkozást láthattunk. Gratulálok! További jó munkát kívánunk. Köszönjük, hogy itt lehettünk!

 42. 6. Olvasás-, írástanítás a Meixner módszer továbbfejlesztett változatával, a „Színes” tankönyvcsaláddal. (Szerző: Hargitai Katalin.) Bemutató óra a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola egyik első osztályában.(Lopocsisára)2012. 01. 24. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 99% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 88% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 95% • Elégedettség összességében: 94%

 43. Észrevételek: • Hiányoltam a digitális táblát, de választ kaptam rá, hogy rossz volt a gép. Sok jó ötletet kaptam a kolléganőtől!

 44. 7. Magatartási problémák a középiskolában, Segítsünk a pedagógusoknak!(Pappné Makóczki Marianna)2012. 02. 15. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 97% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 86% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 97% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 99% • Elégedettség összességében: 95%

 45. Észrevételek: • Annyira érdekes volt, hogy keveselltem az időt, jó lett volna még hallgatni. Szeretném még az előadás további folytatását kérni! • Kifejezetten örültem, hogy részt vehettem ezen az interaktív előadáson. Nagyon jó volt a témaválasztás, mélyre hatott. Köszönöm! • Szeretném kérni, hogy az előadó iskolákban, tantestületek előtt ismételje meg az előadását! • Nagy hatással volt rám az előadás. Egyetemen pszichológia órák nem hatottak rám ennyire érzelmileg. • Nagyon jó élmény volt, köszönöm!

 46. 8. Diszkalkulia/számolási nehézség felmérése, terápiája. (Pityi Mária)2012. 05. 10. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 99% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 97% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 97% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 98% • Elégedettség összességében: 98%

 47. Észrevételek: • Gratulálok az előadáshoz! • Köszönöm a meghívást! Nagyon sokat tanultam a rendezvényen!

 48. Munkatervek 2012/13-as tanév 1. Erősségközpontú pedagógia. A fejlesztés válhat-e tehetséggondozássá? 2. Tanulási technikák 3. Kéttanítós modell, mint az inkluzív iskola jó gyakorlata. Bemutató óra a Fiumei Úti Általános Iskolában, negyedik osztályban. 4. Diszkalkulia/számolási nehézség felmérése, terápiája. 5.BTMN-es gyermekek fejlesztő foglalkozása, alsó tagozatban. Bemutató foglalkozás a Fiumei Úti Általános Iskolában. 6. Idegen nyelv tanítása diszlexiás, diszgráfiás, illetve olvasási és helyesírási nehézséggel küzdő gyermekek számára. 7. A konfliktuskezelés egy lehetséges útja – resztoratív technikák alkalmazása az iskolában 8. Mozgásfejlesztés, mint komplex személyiség-fejlesztés 9. … és a pedagógusnak ki segít? 10. Melyik gyermekből lesz SNI-s vagy BTMN-s?

 49. 1. Erősségközpontú pedagógia. A fejlesztés válhat-e tehetséggondozássá?(Birizló- Szabó Irén)2012. 10. 11. • Mennyire vagy elégedett a témaválasztással összességében? – 93% • Az elhangzottakat mennyire tudod hasznosítani a későbbi munkádban? – 89% • Milyen mértékben vagy elégedett az előadással összességében? – 92% • Mennyire voltál elégedett a rendezvénnyel összességében? - 95% • Elégedettség összességében: 92%

 50. Észrevételek: • Szívből köszönöm ezt a kerek, gondolatébresztő, kérdéseimre választ adó előadást. 10 év fejlesztésben eltöltött idő után keresem az új utakat, a változtatási lehetőségeket. az elmélet adott. • Tartalmas volt számomra a délelőtt, gondolatébresztő, nagyon sok jó hasznos ismeretet szereztem. • Nagyon tartalmas, gondolatébresztő, szemléletformáló előadás volt, a mindennapok során maximálisan hasznosítható. Köszönöm! • Szükség lenne az iskolai vezetés részéről is a szemléletformálásra és erre az előadás sorozatra az érintett kollégákat küldené el: lásd fejlesztőpedagógus, nem pedig az ifjúság védelmist, mert „úgyis ő intézi az SNI-s papírokat”.