PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK - PowerPoint PPT Presentation

projekttervez si s p ly zat r si technik k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK

play fullscreen
1 / 122
PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK
138 Views
Download Presentation
stefan
Download Presentation

PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK 1. gyakorlat Péter Zsolt

 2. Tartalom • SWOT analízis • Problémafa • Célfa • A projekt által érintettek azonosítása • A projekt által érintettek elemzése • Partnerségi mátrix • Horizontális elvek

 3. SWOT 1 GYENGESÉGEK Kapacitás a maximumnál Elavult géppark Szűkös dolgozói létszám Alacsony szintű közvetlen piaci kapcsolat ERŐSSÉGEK Gyártási tapasztalat Új, mindenféle normának megfelelő saját üzemépület Kiépült infrastruktúra Hulladékhasznosítás Tartós beszállítói kapcsolat Egységes vezetés Kedvező konjunktúra Bővülő keresleti tendencia Átlag feletti munkanélküliség M3 autópálya melletiség LEHETŐSÉGEK Lakóövezeti környezet Több hasonló típusú vállalkozás a környéken Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

 4. SWOT 2 GYENGESÉGEK Határozott idejű telephely bérlet Szűkös eladótér Kiegészítő lakásfelszerelési tárgyakat nem forgalmaz ERŐSSÉGEK 15 éves szakmai tapasztalat Bővítéshez alkalmas terület Széles áruskála Stabil beszállítói háttér Kiterjedt üzleti kapcsolatok Piaci alapú, következetes üzleti stratégia 10% feletti munkanélküliség M3 mellettiség 100000 fős vonzáskörzet Bővülő keresleti tendencia LEHETŐSÉGEK Miskolc 30 km-re Fejlődő kisvállalkozások, kisebb méretű üzletek a térségben Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

 5. Esettanulmány • A vállalkozás Bosod-Abaúj-Zemplén megyében működik az M3-as autópálya mellett, Miskolctól 50 km-re. A cég lakóövezetben üzemel, a dolgozói létszám 10 fő, ebből 7 nő és 3 férfi munkavállaló. • A vállalkozás a település egyik meghatározó vállalkozása. Nyolc éve gyárt műanyagipari termékeket, beszállítói tevékenység keretében. A gépparkjának egy része elavultnak mondható, bár az előírásoknak megfelel. A vállalkozás 3 gépet üzemeltet, amelyek elérték kapacitásuk kihasználtságának maximumát. Ezeken a gépeken összesen 30-féle terméket állít elő. A többféle terméknek megfelelően különböző alapanyagok felhasználásával folyik a gyártás. Elsősorban polipropilénből, poliamidból, polietilénből, polisztirolból és polikarbonátból készülnek a termékek. • A gyártott termékeket négy nagy csoportba sorolhatjuk. Legnagyobb mennyiségben mobil telefon tartozékokat, alkatrészeket, szemüvegtokokat és azok tartozékait gyártjuk. A másik fő termékcsoportot a hazai gyártású konvektorokhoz használt műanyag alkatrészek alkotják. Harmadrészt bútoripari cégeknek készítünk kiegészítő, díszítő elemeket, zsanérokat, fogantyúkat, csúszkákat, talpakat. • Emellett a Magyar Államvasutak részére szállítunk nagy szilárdságú, úgynevezett hullámos betéteket, amelyeket a talpfák karbantartásánál használnak.

 6. Esettanulmány • Az alapanyagok beszerzése és a termékértékesítés is a hazai piacokon történik. 90%-ban más gyártó vállalkozásnak szállítanak be és a bevételek mindössze 10%-át képezi a hazai kis- és nagykereskedelem felé történő értékesítés. • A környéken működik több hasonló típusú vállalkozás, de nem jelentenek konkurenciát, ugyanis termékskálájuk eltérő. • A környékre jellemző a munkanélküliség országos átlag feletti aránya. • Az irányítását a vállalkozásnak családi keretek között oldják meg, a tulajdonos férj és feleség a feladatokat megosztja egymás között tisztán elhatárolva a felelősségi területeket. • A társaság célja megfelelni az EU magas szintű minőségi, környezetvédelmi és technológiai elvárásainak. Ennek érdekében a társaság gyártó tevékenységét, egy nemrég épített saját tulajdonú üzemben végzi, melynek 220 m2 az alapterülete. Az üzemcsarnok mellett egy hulladék daráló egység található, amely a keletkezett melléktermékek újrahasznosítását teszi lehetővé, ügyelve a minél alacsonyabb szintű környezetterhelésre. • Az alapanyag és készáru raktározására egy különálló helyiség szolgál. Az egészségügyi és munkavédelmi előírások figyelembe vételével alakítottuk ki a szociális helyiségeket. Az üzem teljes mértékben alkalmas az új előírásoknak. Az infrastruktúra kialakítása a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket is figyelembe véve történt.

 7. Esettanulmány • Folyamatos gondot jelent az elöregedett gép karbantartása és az általa okozott termelés kiesés. • A folyamatos üzemeltetés feltételeihez munkaerő-felvételre lenne szükség. • A legfontosabbnak tartott cél a folyamatos fejlődés és bővülés fenntartása, a vállalkozás versenyképességének megtartása. • A megrendelések nagyságának növekedése az elmúlt években töretlen volt. Minden remény megvan arra, hogy ez a tendencia a jövőben se változzon kedvezőtlen irányba. • A vállalkozás szeretné kihasználni ezt a kedvező konjunktúrát és legfőbb céljai elérésének érdekében kiaknázni az adódó lehetőségeket.

 8. SWOT ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

 9. Elemzési fázis • problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése • célkitűzés-elemzés - célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

 10. Probléma elemzés • Azonosítás • SWOT-ból • VAGY Ötletroham • Ok-okozati összefüggések feltárása • Probléma-hierarchia • Kiinduló probléma? • „Ok-okozat” algoritmus • Kapcsolatok felrajzolása • Végeredmény: Probléma-fa

 11. Célelemzés • „Transzformált” problémafa = célfa • Ok-okozatból - eszköz-cél lesz • A logika igazolása • A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: • szintek számának csökkentése, • kapcsolódó célok csoportosítása, • erőforrás-elemzés.

 12. PROBLÉMAFA hatás CÉLKITŰZÉS FA

 13. PROBLÉMAFA Okozat értékesítési nehézségek Korszerűtlen termék Gyenge marketing OK Elavult termelőeszköz Információ hiány Alulképzett Munkaerő Szakember hiány

 14. CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól működő információs csatorna Szakemberek Alkalmazása, képzése Jól képzett munkaerő

 15. CÉLFA • STRATÉGIA elemzési feladat: • a rendelkezésre álló idő és források függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok kiválasztása - • a projekt általános stratégiájának meghatározza Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Jól képzett munkaerő Szakemberek Alkalmazása, képzése Korszerű termelőeszköz Jól működő információs csatorna

 16. A projekt érintettjeinek elemzése A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) >> hátrányt szenvedők előnyt élvezők partnerségi kör probléma kezelés kompenzáció projekt megvalósítás

 17. A projekt érintettjeinek elemzése NAGY KÖZE-PES EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG KICSI BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓA T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁSA VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI:

 18. Partnerség • Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? • Információszerzés • Többféle szaktudás egyesítése • Innováció, ötletek forrása, új látásmód • Visszajelzés a saját munkáról • Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége • Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek

 19. Horizontális elvek • Fenntartható fejlődés • Esélyegyenlőség

 20. Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség • Amszterdami szerződés óta kötelező eleme a szakmapolitikának Milyen csoportokra gondolunk: • Nők • Fogyatékossággal élők • Romák

 21. Esélyegyelőség tartalma • Nem pusztán egyenlő bánásmód biztosítása • Egyenlő feltételek biztosítása minden csoport számára – adott célcsoport szükségleteinek feltárása és arra adott válaszok • Minden tagállam, minden ágazati politikájára igaz • 2000-ben két irányelv: • Faji és etnikai alapon történő diszkrimináció ellen • Foglalkoztatás és képzés területén való egyenlő bánásmód

 22. Esélyegyenlőség tartalma • Esélyegyenlőség a társadalmi élet színterén: • a fizikai és kulturális környezetben, • a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, • a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, • a kulturális és társadalmi élet, sport és • szórakozási lehetőségek területe.

 23. Egyenlő bánásmód kiterjesztése 8 konkrét irányelv az egyenlő bánásmódra • Egyenlő munkáért egyenlő bér • Egyenlő bánásmód a munkaerőpiacon • Jog az egyenlő előmenetelhez, képzéshez, munkafeltételekhez • Pozitív diszkrimináció lehetősége • Terhes, gyermekágyas és szoptató anyák jogai • Egyenlő bánásmód a szociális biztonság terén • Szülői szabadsághoz való jog • Diszkriminációs perek eljárásai

 24. Esélyegyenlőség érvényesítésének céljai • Nő-férfi esélyegyenlőség érvényesítése a szakpolitkában (mainstreaming) • Gazdasági életben való esélyegyenlőség megteremtése • Munka-család összeegyeztetésnek megteremtése (nők és férfiak számára is) • Kiegyensúlyozott részvétel a döntéshozatalban • Jogérvényesítés

 25. Esélyegyenlőség elősegítése • Lehetőségekhez való hozzájutás akadályainak felismerése a gazdasági és civil élet területén • Lehetséges akadályok: • fizikai hozzájutás • munka-erőpiaci lehetőség és rugalmas munkaidő • gyermekgondozás

 26. Alapelvek Kötelező beépíteni program és projekt szinten • Nem járulékos elem, szerves rész Miért jó beépíteni az esélyegyenlőség elvét? • Átfogóan foglalkozunk a helyi célcsoporttal (nem marad ki senki) • Könnyebb az elejétől beépíteni, mint utólag belerakni • Jó példa lehet mások számára • Pontot ér az értékelés során

 27. Projektek besorolása az esélyegyenlőség szempontjából • Pozitív projektek: elsődleges céljuk az esélyegyenlőség javítása • Esélyegyelőség orientált projektek: nem elsődleges célja, de hozzájárul • Semleges projektek: egyenlő elbánás biztosítja, de nem diszkriminál pozitívan

 28. Esélyegyenlőség a projektben • Az esélyegyenlőség beépítésnek szempontjai: • nem választható, mindenhol, ahol csak lehetséges, érvényesíteni kell. • nem járulékos elem, a projekt szerves részét képezi, • érvényesítése európai uniós követelmény

 29. Esélyegyenlőség a projektben • Tervezés • Megvalósítás • Monitoring • Értékelés

 30. Esélyegyenlőség a projektben Tervezés: • Esélyegyelőség tartalmának megértése • Célcsoport szükségleteinek felmérése • Tervezésben résztvevő csoportok, szakmai szervezeteik • Költségek: extra eszközök, utaztatás, esélyegyenlőségi kérdésekhez kapcsolódó kiadások

 31. Esélyegyenlőség a projektben Megvalósítás: • Az esélyegyenlőségi célcsoportok részvétele a projektben, részesülésük az eredményekből • Részvétel a menedzsmentben • Kommunikációs eszközök

 32. PROJEKTTERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI TECHNIKÁK 2. gyakorlat Péter Zsolt

 33. Tartalom • Output, eredmény- és hatás indikátorok meghatározása • LOGFRAME mátrix • Munkaterv • Szervezeti séma • Humán erőforrás terv • Disszeminációs terv • A mintafeladatokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek keresése az Interneten.

 34. Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog. Előfeltételek

 35. Logframe mátrix elkészítésének menete Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó cél 1 15 16 A Projekt célja 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek

 36. Beavatkozási logika Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Átfogó cél magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, Kedvező piaci részesedés korszerű termékelőállítással A Projekt célja Korszerű gyártósor és raktár Piacképes termék Eredmények a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Építés, Gépbeszerzés, Útépítés, infrastruktúra kiépítés Tevékenysé-gek Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

 37. Feltételek • Feltételek: • a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. • Feltételek szintjei: • a beavatkozási logikával összhangban • Feltételek meghatározásának célja: • a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. • a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

 38. + + + Feltételezések szerkezete Átfogó cél FELTÉTELEZÉSEK Projekt cél FELTÉTELEZÉSEK Eredmények FELTÉTELEZÉSEK Tevékenységek ELŐFELTÉTELEK

 39. A feltételezések logikája A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Teljesülni fog? Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGEN NEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan

 40. Objektív módon mérhető mutatók Beavatkozási logika A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás-mutatók A mutatókforrásai A projekt célja Eredmény-mutatók A mutatókforrásai Eredmények Output mutatók A mutatókforrásai Tevékenységek Költségek Eszközök

 41. Beavatkozási logika Program célok HATÁS Indikátor Hosszú távú hatások Átfogó célok EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások Projekt célja OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) Eredmé-nyek BEAVATKOZÁSOK INPUTOK

 42. Indikátorok és forrásaik Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények: • mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), • minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), • vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

 43. Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött

 44. A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése Területi KKV statisztikai adatok A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal növekszik Kedvező piaci részesedés Viszonylag stabil makrogazdasági és jogi piac-szabályozási környezet Gazdaságstatisztikai adatok Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett 15 munkás Korszerűraktár 1500 db/nap kifogástalan termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély Változatlan Környezetvédelmi, Eü-i és munkavédelmi előírások Sikeres közbeszerzési eljárás, Kiszolgáló infrastruktúra kész Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe-helyezés Raktárépítés 4 db gépbeszerzés 15000óra Segédmunka 110 óra projektmenedzser munka 6000m3 betonozás..stb Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% Műszaki kiviteli terv Építési engedély

 45. Munkaterv Fajtái: • Tevékenységek szerinti bontás • Workpackage-ek szerinti bontás (szakaszok)

 46. Munkaterv – tevékenységek szerint

 47. Munkaterv – workpackage-ek szerint

 48. Munkamegosztási terv

 49. Ütemterv – Gannt-diagram