Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslání Intervenčního centra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslání Intervenčního centra

Poslání Intervenčního centra

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Poslání Intervenčního centra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poslání Intervenčního centra Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. Působnost Intervenčního centra je v rámci celého Jihočeského kraje.

  2. Co je domácí násilí a jeho znaky • násilí se opakuje • intenzita a frekvence se stupňují • nerovné postavení stran, neměnné role • dochází k němu v soukromí Domácím násilím rozumíme útoky, napadání, výhrůžky od blízké osoby s cílem ublížit či získat převahu a moc. Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví i život oběti.

  3. Komu je služba určena Služba je určena osobám od 15-ti let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování: • Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle zákona O Policii České republiky. • Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné domácnosti. • Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se poradit o možnostech řešení situace.

  4. Cíle práce Intervenčního centra • pomoci zajistit ohroženým osobám bezpečí • stabilizovat psychický stav a sociální situaci ohrožených osob • pomoci lidem vyřešit svou krizovou situaci zapříčiněnou domácím násilím a vrátit se k životu bez násilí • společnost bez domácího násilí

  5. Intervenční centrum nabízí ohrožené osobě tyto služby: • osobní a telefonické konzultace • krizovou intervenci • sociální poradenství • právní poradenství (např. návrh na vydání předběžného opatření) • sestavení bezpečnostního plánu • zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě • koordinační role mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým domácím násilím • informování veřejnosti o domácím násilí • Služby jsou poskytovány ambulantně a terénně, jsou bezplatné. Služeb je možné využít i anonymně.

  6. Služby poskytované nadstandardně • doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatními institucemi • (např. Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dětí, azylové domy atd.) • individuální psychoterapie • skupinová psychoterapie • přímá pomoc

  7. Statistika vykázání v Jihočeském kraji • 2007: 50 případů vykázání • 2008: 37 případů vykázání • 2009: 35 případů vykázání • 2010: 85 případů vykázání • 2011: 72 případů vykázání • S ohroženými osobami se uskutečnilo v roce 2011 celkem1.389 kontaktů

  8. Pracoviště České Budějovice Kanovnická 11/390, České Budějovice tel. 603 281 300, 386 323 016 e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz PO 13:00 – 18:00 ÚT - ČT 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 PÁ pro objednané Detašovaná pracoviště • Jindřichův Hradec – pondělí, tel. 731 604 554 • Strakonice – středa, tel. 731 619 844 • Tábor – čtvrtek, tel. 731 619 842 www.dchcb.cz

  9. Děkuji za pozornost