Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Download
1 / 26

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Historiek. In 2001 stelt een studie (HIVA en KUL) de verwijzingspraktijk van de PMS-centra in vraag en legt een aantal pijnpunten bloot: Vooral kindkenmerken primeren. Het % allochtonen en kansarmen in Bu.O is te hoog.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' - jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Historiek
Historiek onderwijsbehoeften

In 2001 stelt een studie (HIVA en KUL) de verwijzingspraktijk van de PMS-centra in vraag en legt een aantal pijnpunten bloot:

 • Vooral kindkenmerken primeren.

 • Het % allochtonen en kansarmen in Bu.O is te hoog.

 • Geen zicht op het afgelegde leertraject.

 • De typologie is niet eenduidig en beantwoordt niet aan de onderwijsbehoeften.

 • Het is weinig gerelateerd aan handelingsplanning.

 • De school probeert vaak de verwijzing te sturen.

 • Er wordt te weinig naar alternatieven gezocht.

 • De ouders zijn te weinig betrokken partij.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Historiek1
Historiek onderwijsbehoeften

De studie doet ook een aantal aanbevelingen:

 • Men moet streven naar een contextgerelateerde verwijzing.

  • context van de leerling met zijn behoeften

  • context van het gezin

  • context van de school

 • De nood aan B.O. moet het gevolg zijn van een afweging onderwijsbehoeften – onderwijsaanbod (draagkracht).

 • De verwijzing moet niet gebeuren op basis van “classificerende” diagnostiek maar op basis van “handelingsgerichte” diagnostiek.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Historiek2
Historiek onderwijsbehoeften

En verder nog …

 • De typologie moet opnieuw worden bekeken.

 • De scholen dienen zich te profileren, met focus op een zorgaanbod, geformuleerd in pedagogische en didactische termen.

 • Doorverwijzing kan alleen maar wanneer duidelijk blijkt welke inspanning de school heeft geleverd en welk leertraject werd afgelegd.

 • De verantwoordingsprotocollen moeten een aanzet geven tot een individueel handelingsplan.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Ad hoc werkgroep
Ad hoc werkgroep onderwijsbehoeften

 • Als antwoord op aanbevelingen studie

 • In kader van ‘Maatwerk in samenspraak’

 • Vanaf 2001 tot heden

 • Op initiatief van de minister van onderwijs

 • Samengesteld uit:

  • CLB

  • CLB-inspectie

  • inspectie BuO

  • administratie onderwijs

  • kabinet van de minister

 • Opmaak van een basistekst

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Basistekst
Basistekst onderwijsbehoeften

 • Met betrekking tot het begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • Schetst theoretisch kader en richtlijnen

 • Eerste versie 30/01/2004

 • Sedert eind 1ste trimester 2005 herwerking door stuurgroep

 • Ontwerp van eindtekst 16/06/2006

 • Doelstelling: finalisering tekst eind 2006

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Pilootproject begeleidingstraject
Pilootproject ‘begeleidingstraject’ onderwijsbehoeften

 • Is een kleinschalig, netoverschrijdend experiment (6 regios)

 • Loopt van schooljaar 2003-2004 tot 2005-2006

 • Beperkt zich in een eerste fase tot:

  • het basisonderwijs

  • de begeleiding en overstap van leerlingen naar scholen Type 1, Type 3 en Type 8

 • Wordt uitgevoerd en opgevolgd door:

  • de geselecteerde CLB-teams

  • de ingestapte basisscholen (pilootscholen)

  • de stuurgroep

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Pilootproject begeleidingstraject1
Pilootproject ‘begeleidingstraject’ onderwijsbehoeften

 • Heeft als doelstellingen:

  • Komen tot een andere invulling van het verwijzingsproces door:

   • Opstellen kwaliteitseisen voor begeleidingstraject

   • Toekennen andere functie aan inschrijvingsprotocol

  • Plus regelgeving terzake

  • Optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende actoren:

   • School, Ouders, Leerling, CLB, Externen, …

   • Vergroten betrokkenheid

   • Nadruk op ‘samenwerken’

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Begeleidingstraject
Begeleidingstraject onderwijsbehoeften

 • Omvat 5 fasen met een cyclisch verloop

 • Met specifieke verantwoordelijkheden per fase voor:

  • Schoolteam

  • CLB

   Betere organisatie en afstemming van

   het pedagogisch-didactisch aanbod

   binnen de school

   op de noden van de leerling met

   specifieke onderwijsbehoeften

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Begeleidingstraject1
Begeleidingstraject onderwijsbehoeften

 • Bij falen van deze organisatie en afstemming:

  • Overstap naar andere school binnen het gewoon onderwijs

  • Overstap naar een school voor buitengewoon onderwijs

  • In de toekomst in het kader van ‘leerzorg’: overstap naar een hoger zorgniveau binnen dezelfde school

 • Bij overstap

  • Overstapdocument

  • Verantwoordingsdocument + attest

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Inhoud overstapdocument
Inhoud overstapdocument onderwijsbehoeften

 • Analyse van de problematische onderwijsleersituatie

  • Met aandacht voor kind- en contextkenmerken

  • Waarom nu bij dit kind uit dit gezin op deze school in deze klas met deze leerkracht

 • Chronologisch overzicht en omschrijving van de concrete begeleidingsinterventies

  • Wanneer is wat gedaan met welk resultaat

 • Omschrijving van de noden en specifieke onderwijsbehoeften van de leerling

  • In functie van het pedagogisch –didactisch aanbod

 • Omschrijving van de samenwerking tussen de actoren

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Fase 0 begeleidingstraject
Fase 0 begeleidingstraject onderwijsbehoeften

Fase van de goede preventieve basiszorg

 • Onderwijskundige en preventieve zorg door de school

 • Gericht op het algemene welbevinden van alle leerlingen

 • Aanbieden van maximale ontplooiingskansenvoor elke leerling

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Fase 0 concreet op school
Fase 0 Concreet op school onderwijsbehoeften

 • Visie uitgeschreven in SWP m.b.t.:

  • Schoolcultuur

  • Zorgbeleid

 • Vertrekken vanuit ‘eigenheid’ van elke leerling.

 • Via overleg en/of nascholing ‘gegronde problemen’ leren onderkennen en signaleren

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Fase 1 begeleidingstraject
Fase 1 begeleidingstraject onderwijsbehoeften

Fase van de verhoogde staat van zorg

 • Extra zorg vanwege het schoolteam voor ll met specifieke onderwijsbehoeften.

 • De draagkracht van de school wordt voldoende geacht.

 • De ouders en het CLB worden geïnformeerd.

 • Geen individuele leerlingbegeleiding door CLB.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


Fase 1 concreet op school
Fase 1 Concreet op school onderwijsbehoeften

 • Analyse van zorgvraag van de leerling

  • De leerkracht:

   • Omschrijft de onderwijsbehoeften

   • Signaleert aan zorgteam

 • Opzetten van hulpstrategieën

  • Wie doet wat wanneer en hoe

 • Informeren van de ouders

 • Opvolgen en evalueren van handelen

  • Stopzetten, verderzetten of aanpassen van handelen

 • Via zorgoverleg:

  • Informeren van CLB

  • Aanbieding schoolondersteuning door CLB

 • An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 2 begeleidingstraject
  Fase 2 begeleidingstraject onderwijsbehoeften

  Fase van de uitbreiding van de zorg

  • Draagkracht van school wordt overschreden.

  • CLB start een multidisciplinair dossier.

  • Leerlinggerichte acties door CLB.

  • Het CLB ondersteunt de school in versterken van hun draagkracht.

  • In samenspraak en samenwerking met het schoolteam, ouders en leerling.

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 2 concreet op school
  Fase 2 Concreet op school onderwijsbehoeften

  • Melding aan CLB

   • Meldingsfiche, zorgoverleg, MDO

 • Samen zoeken naar en vastleggen van mogelijke oplossingen en begeleiding

 • In samenspraak met ouders:

  • School informeert ouders over melding

  • Gezamenlijk gesprek ouders/school/CLB m.b.t. probleemverheldering en oplossingsstrategieën

 • School voert geplande acties uit

 • An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 2 concreet op school1
  Fase 2 Concreet op school onderwijsbehoeften

  • Mits toestemming van ouders:

   • Leerlinggerichte acties door CLB

   • Schoolondersteuning door CLB

   • Contacten met externen

 • Gezamenlijk overleg met ouders over:

  • Resultaten acties CLB, school,…

  • Afspraken m.b.t. oplossingsstrategieën

  • Opvolging en resultaten van oplossingsstrategieën

 • An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 3 begeleidingstraject
  Fase 3 begeleidingstraject onderwijsbehoeften

  Fase van de overstap naar een school op maat

  • Draagkracht van school blijft ONVOLDOENDE.

  • Draagkracht van leerling en gezin blijven overschreden.

  • Overstap dringt zich op:

   • Naar andere school met voldoende draagkracht

   • Naar Bu.O.

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 3 concreet op school
  Fase 3 Concreet op school onderwijsbehoeften

  • Analyse van overschrijding draagkracht

   • School – Leerling – Gezin

   • Waarom dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht en van deze ouders

 • Samen zoeken naar de beste oplossing voor deze leerling op basis van:

  • Sterkte/zwakte analyse van de leerling en context

  • Het afgelegde begeleidingstraject

  • Gewenste zorgaanbod voor de leerling

   • Specifieke onderwijsbehoeften

 • An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 3 concreet op school1
  Fase 3 Concreet op school onderwijsbehoeften

  • De overstap is resultante van een

   gezamenlijk proces

  • Ouders maken uiteindelijke keuze

  • Bij overstap opmaak van:

   • Overstapdocument

   • Verantwoordingsdocument +attest

    door CLB

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 4 begeleidingstraject
  Fase 4 begeleidingstraject onderwijsbehoeften

  Fase van de opvolging van de overgestapte leerling

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Fase 4 concreet op school
  Fase 4 Concreet op school onderwijsbehoeften

  • Contact met ouders

  • Contact met nieuwe school

  • Contact met nieuw CLB

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Ervaringen en aandachtspunten
  Ervaringen en aandachtspunten onderwijsbehoeften

  • Fasering van begeleidingstraject is een leidraad/houvast

  • Positief effect op samenwerking tussen school, ouders en CLB

   • Meer gerichte communicatie met ouders door de school

   • Werkt drempelverlagend voor ouders t.o.v. CLB

   • Praten mét i.p.v. over betrokken partijen

   • Betere afstemming van acties

 • Schoolondersteunende functie van CLB wordt groter

 • An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Ervaringen en aandachtspunten1
  Ervaringen en aandachtspunten onderwijsbehoeften

  • Wordt nu vooral gedragen en gestuurd door zorgteam, moet nog meer een automatisme worden binnen het schoolteam

  • Nog te weinig aandacht voor protectieve factoren

  • Nog te veel focus op het schools functioneren

  • Nog te weinig communicatie met de leerling

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen


  Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  Ik hoop dat u van deze uiteenzetting het één en ander hebt opgestoken !!

  An

  An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen