2014: van Centrum tot centra - PowerPoint PPT Presentation

2014 van centrum tot centra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014: van Centrum tot centra PowerPoint Presentation
Download Presentation
2014: van Centrum tot centra

play fullscreen
1 / 54
2014: van Centrum tot centra
98 Views
Download Presentation
berke
Download Presentation

2014: van Centrum tot centra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014: van Centrum tot centra

 2. Het Centrum vandaag • Opgerichtdoor de wet van 15 februari 1993 • Onafhankelijkeopenbare instelling • Bevoegdheden: racisme en gelijkekansen (1993), negationisme (1995), mensenhandel (1995), migratie (2003), niet-raciale discriminatie (2003),CRPD (2011) • Zusterinstelling: Instituutvoorgelijkheid van vrouwen en mannen • Erkendalsmensenrechteninstituut van het type B

 3. 2 pijlers

 4. Discriminatie:de beschermdecriteria Het Centrum is bevoegd voor alle criteria uit de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving, behalve…

 5. Het Centrum vandaag Drie taken Individuele meldingen behandelen Vormen, informeren en sensibiliseren Adviezen geven en aanbevelingen doen

 6. Het Centrum vandaag 2011-2013: 4 strategischedoelstellingen • Het Centrum wil… • Zijnrolalsonafhankelijkeopenbareinstellingvervullen • Zijnpartnerschappenversterken (gemeenschappelijkedoelstellingen) • Eenexpertisecentrumzijn • Transversale thema’sbehandelen

 7. Het bestuur vandaag College Benoemddoor de federaleregering Raad van bestuur 21leden Directeur & adjunct-directeur Coördinator Coördinator Coördinator Coördinator

 8. Het Centrum vandaag • Evaluatie van de werking van het Centrum • ‘Strategisch plan 2011-2013’ • Sterkepunten • Expertise, monitoring, behoeder van waarden en mensenrechten • Gezienalstoegankelijk en onmisbaar • Positieftotzeerpositiefgewaardeerd

 9. Het Centrum vandaag • Werkpunten • Rol als spil van verschillende perspectieven in de samenleving (ontmoetingsplatform): versterken! • Transversaliteit: versterken! • Thema’sals Roma, handicap, islamofobie: meerinvesteren! • Samenwerking en synergie met verschillendeactoren op hetterrein: versterken!

 10. Van eennaartwee centra Waarom? Europeserichtlijnen: orgaan ter bevordering van gelijkheid 1 versus 6 organen Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013: InterfederaalGelijkekansencentrum Bevoegdheden rond migratiewordenafgesplitst Instituutvoor de gelijkheid van vrouwen en mannen, nationaalmensenrechteninstituut: principeakkoord ‘Niets gaat verloren, niets ontstaat, alles wordt getransformeerd.’

 11. De toekomst: architectuur Hiergaanwedieper op in…

 12. Van eennaartwee centra Federaal Migratiecentrum Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel Interfederaal Gelijkekansencentrum Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

 13. Van eennaartwee centra Open tijdens de werken!

 14. FederaalMigratiecentrum Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel

 15. Federaal Migratiecentrum • Wettelijk en reglementairkader • De huidigewet op het Centrum zonder de gelijkekansenbevoegdheden • 3 opdrachten • Waken over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen • De overhedeninlichten over de aard en de grootte van de migratiestromen • De strijdtegen de mensenhandelstimuleren(de facto nationaal rapporteur) • en… • Bevoegdhedentoegekend via anderewetgeving/KB’s

 16. FederaalMigratiecentrum • Wettelijkeinstrumenten • HetMigratiecentrum kan zijnopdrachten in alleonafhankelijkheidvervullen • Het kan adviezen en aanbevelingenaan de autoriteitenrichten • Het kan elksoortinformatie en documentatieproduceren • Het kan ondersteuning en begeleidingverzekeren • Het kan in rechteoptreden in mensenhandel- en mensensmokkeldossiersen in overeenstemming met de sanctierichtlijn

 17. FederaalMigratiecentrum • De grotelijnen • Jaarverslagen (migratie, mensenhandel, statistisch en demografisch) • Noodzakelijkestudies en onderzoeken (over de Congolese, de Turkse en weldra de Marokkaansemigratieenzovoort) • Structureleopvolging(de regionale INAD-centra, klachtencommissie, geslotencentraenzovoort)

 18. Federaal Migratiecentrum Raad van bestuur Benoemingbij KoninklijkBesluit 10leden 5FR/5NL-5M/5V = 10 ‘federale’ leden van de raad van bestuur van het Gelijkekansencentrum

 19. Federaal Migratiecentrum Cijfers 15 FTE Jaarbudget: 1.500.000 euro Gehuisvest in hetzelfdegebouw Transversale ondersteunendediensten

 20. InterfederaalGelijkekansencentrum Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

 21. InterfederaalGelijkekansencentrum Interfederaal = federaal plus gewesten plus gemeenschappen Ofwel: eenvoudiger voor de burger Gedecentraliseerd Lokale meldpunten: Meldpunten Discriminatie, Espaces Wallonie Ofwel: dichter bij de burger

 22. InterfederaalGelijkekansencentrum Opdrachten Studies en onderzoeken (artikel 4) Adviezen, aanbevelingen en begeleiding (artikel 5) Meldingen, beroepen en in rechteoptreden (artikel 6) CRPD (artikel 3) Jaarlijkseverslaggevingvoor de parlementen (artikel 7)

 23. InterfederaalGelijkekansencentrum VN-Verdraginzake deRechten van Personen met een Handicap (2011)1. Opdrachten Bevorderen: informeren en sensibiliseren Beschermen:juridisch advies geven,aanbevelingendoen Opvolgen: strokenwetgeving, beleid en nationale praktijken in ons land met hetVerdrag? 2. Werking Dienst CRPD +begeleidingscommissie

 24. BevoegdhedenQuiz: raad de 19 wettelijk beschermde criteria! InterfederaalGelijkekansencentrum

 25. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische herkomst

 26. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 27. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 28. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 29. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 30. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 31. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 32. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 33. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 34. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige en toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 35. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheisdtoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 36. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 37. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 38. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 39. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 40. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 41. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 42. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 43. Genderwet • Geslacht Wettelijk beschermde criteria Antidiscriminatiewet • Leeftijd • Handicap • Seksuele geaardheid • Burgerlijke staat • Geboorte • Vermogen • Geloof of levensbeschouwing • Politieke overtuiging • Taal • Huidige of toekomstige gezondheidstoestand • Fysieke of genetische eigenschap • Sociale afkomst • Syndicale overtuiging Antiracismewet • Nationaliteit • Zogenaamd ras • Huidskleur • Afkomst • Nationale of etnische origine

 44. InterfederaalGelijkekansencentrum Waargaathet om? Op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen Netwerk/relaties Materies Optreden/rapportage De gedecentraliseerdeaanwezigheid Netwerk van lokalecontactpunten Lokaalnetwerk

 45. InterfederaalGelijkekansencentrum 10benoemddoor de Kamer 5FR/5NL – 5M/5V Raad van bestuur Federalekamer Vlaamsekamer Franstaligekamer 21 leden = CA interfédéral Opdrachten - Codirecteurs (en coörd.) benoemen - Het algemene beleid bepalen - Strategisch plan - Jaarplan - Budget en organigram - In rechte optreden - … 4benoemddoorhet Vlaams Parlement 2benoemddoorhetWaals Parlement Alternerend covoorzitterschap M/V, NL/FR, fed/entiteiten Er zijn ook kamers Complementaire opdrachten Brusselsekamer 2Parl. FR. Gemeenschap 1Parl. Duitst. Gemeenschap 2 Brussels Parlement

 46. InterfederaalGelijkekansencentrum Benoemingdoor de interfederaleraad van bestuur Codirecteurs = college Pariteit Taal Man/ vrouw + eventuele coördinatoren

 47. InterfederaalGelijkekansencentrum Cijfers 88,25 FTE • Meldpunten: 7,5 FTE • Protocol WaalsGewest/FranstaligeGemeenschap: 4 FTE • CRPD: 5 FTE Jaarbudget: 7.840.000 euro • Federaal: 6.200.000 euro • Entiteiten: 1.640.000 euro Transversale ondersteunendediensten

 48. InterfederaalGelijkekansencentrum Etappes Goedgekeurddooralleregeringen(juni-september 2013) Gestemddoor de 6 parlementen(juli 2013-februari 2014) Benoeming van de leden van de raad van bestuur(voor of na de verkiezingen?) - Doorelk parlement - Openbareoproep? Nadat de interfederaleraad van bestuurissamengesteld - Eenoproeptotkandidatenvoor de directielanceren - Eenhuishoudelijkreglementaannemen - De kamersinstalleren - Eenstrategischdriejarenplanopstellen

 49. Synergieën

 50. Synergieën Gedeeldethema’s Gelijke kansen Migratie Nationaliteit Integratie CRPD …