Download
22 kv tna 2014 of nsk f rum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22. května 2014 Žofínské fórum PowerPoint Presentation
Download Presentation
22. května 2014 Žofínské fórum

22. května 2014 Žofínské fórum

82 Views Download Presentation
Download Presentation

22. května 2014 Žofínské fórum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 22. května 2014Žofínské fórum

  2. INFRASTRUKTURA • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. • celková modernizace Zkušebního centra VUZ Velim

  3. KOLEJOVÁ VOZIDLA ŽELEZNIČNÍ • CZ LOKO, a.s. • montážní vůz pro údržbu a opravy trakčního vedení MVTV 2.2

  4. KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO MHD • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. • souprava metra „NěVa“

  5. SIGNALIZAČNÍ, ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY • První Signální a.s. • projekt systému MODEST-GEMINI

  6. KOMPONENTY • BORCAD CZ s.r.o. • Regionální sedadlo Regio+ NG

  7. INOVÁTOR ROKU • VÚKV a.s. • zkoušky crashové odolnosti kolejových vozidel

  8. AKCE ROKU • OLTIS Group a.s. • mezinárodní konference IRFC 2013 a Euroasijské železniční fórum

  9. Osobnost roku • Ing. Danuše Marusičová