Akademie múzických umění v Praze - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademie múzických umění v Praze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademie múzických umění v Praze

play fullscreen
1 / 60
Akademie múzických umění v Praze
94 Views
Download Presentation
yitta
Download Presentation

Akademie múzických umění v Praze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spolupráce systému Tinlib s informačním systémem AMU(společná aktivita AMU a ÚVT Praha)I. část: příprava Informačního systému Akademie múzických umění v Praze Radim Chvála vedoucí Počítačového centra AMU radim.chvala @ amu.cz

 2. Tinlib a IS AMU(I. Příprava IS) - Definice problému; - Přístupy k informačním technologiím; - Výchozí stav na AMU; - Návrh řešení; - Skutečný provoz; - Realizace a výsledky; - Závěry. Akademie múzických umění v Praze

 3. Definice problému

 4. Spolupráce knihovního systému s IS školy: DEFINICE PROBLÉMU Ekonomikae-learningpublikační činnost……ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY Automaticky on-line vytvářet a aktualizovat v TinLibu informace o čtenářích, získávané z oprávněných a verifikovaných zdrojů.

 5. Spolupráce knihovního systému s IS školy: DEFINICE PROBLÉMU Ekonomikae-learningpublikační činnost……ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY Automaticky on-line vytvářet a aktualizovat v TinLibu informace o čtenářích, získávané z oprávněných a verifikovaných zdrojů.

 6. Spolupráce knihovního systému s Informačním systémem školy:1) příprava TinLib UVT UK2) příprava Inf. systému AMU DEFINICE PROBLÉMU

 7. Spolupráce knihovního systému s Informačním systémem školy:1) příprava TinLib UVT UK2) příprava Inf. systému AMU DEFINICE PROBLÉMU

 8. Přístupy k informačním technologiím

 9. Přístup k informačním zdrojům: PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Uživatelé musí mít přístup k informačním technologiím: SnadnýSpolehlivýBezpečnýSnadno administrovatelný Přístup musí být vytvořen ihned: Studenti – po přijetíZaměstnanci – při uzavření pracovního poměru Oprávnění a přístupy musí být dynamické: Studenti – podle momentálního studijního stavuZaměstnanci – podle průběhu pracovního poměru

 10. Přístup k informačním zdrojům: PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Uživatelé musí mít přístup k informačním technologiím: SnadnýSpolehlivýBezpečnýSnadno administrovatelný Přístup musí být vytvořen ihned: Studenti – po přijetíZaměstnanci – při uzavření pracovního poměru Oprávnění a přístupy musí být dynamické: Studenti – podle momentálního studijního stavuZaměstnanci – podle průběhu pracovního poměru

 11. Podmínka využívání informačních zdrojů: PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Uživatelé musí mít přístup k informačním technologiím: SnadnýSpolehlivýBezpečnýSnadno administrovatelný Přístup musí být vytvořen ihned: Studenti – po přijetí Zaměstnanci – při uzavření pracovního poměru Oprávnění a přístupy musí být dynamické: Studenti – podle momentálního studijního stavuZaměstnanci – podle průběhu pracovního poměru

 12. Výchozí stav na AMU

 13. BEROUN KOLEJ HAMU STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM DAMU FAMU PONĚŠICE

 14. BEROUN Síť AMU jsou vzájemně propojené lokální sítě Novell Netware 6.5 ve všech objektech KOLEJ HAMU CESNET, PASNET 10 Mb – 1Gb STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM Cca 1500 uživatelů DAMU FAMU PONĚŠICE

 15. BEROUN Síť AMU jsou vzájemně propojené lokální sítě Novell Netware 6.5 ve všech objektech KOLEJ HAMU CESNET, PASNET 10 Mb – 1Gb STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM Cca 1500 uživatelů DAMU FAMU PONĚŠICE

 16. BEROUN Síť AMU jsou vzájemně propojené lokální sítě Novell Netware 6.5 ve všech objektech KOLEJ HAMU CESNET, PASNET 10 Mb – 1Gb STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM Cca 1500 uživatelů DAMU FAMU PONĚŠICE

 17. BEROUN Cca 1500 uživatelů KOLEJ • Možnosti práce: • specializovaná pracoviště • volně přístupné počítače • vzdálený přístup HAMU STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM DAMU FAMU PONĚŠICE

 18. BEROUN Cca 1500 uživatelů KOLEJ • Možnosti práce: • specializovaná pracoviště • volně přístupné počítače • vzdálený přístup HAMU STUDIO FAMU REKTORÁT KNIHOVNA POČ. CENTRUM DAMU FAMU PONĚŠICE

 19. Nové služby musí mít tyto parametry: VÝCHOZÍ STAV NA AMU vzdálený přístup bezpečnost spolehlivost personifikovaná odezva systému • Limitující požadavek budování služeb: • zajistit jednotnou síťovou identitu uživatelů

 20. Nové služby musí mít tyto parametry: VÝCHOZÍ STAV NA AMU vzdálený přístup bezpečnost spolehlivost personifikovaná odezva systému • Limitující požadavek budování služeb: • zajistit jednotnou síťovou identitu uživatelů

 21. Síťová identita uživatelů VÝCHOZÍ STAV NA AMU • Dosavadní stav: • Vzájemně se překrývající data o uživatelích byly v eDirectory objektů a aplikacích s bázemi Oracle, MySql, Tinlib,...; • Koordinace správy systému byla realizována telefony, e-maily apod.; • Míra bezpečnosti přístupu k aplikacím byla nestandardní. • Řešení: Jeden adresář provšechny uživatele AMU • Ověřuje identitu uživatelů; • Zdroj pro adresáře ostatních aplikací.

 22. Síťová identita uživatelů VÝCHOZÍ STAV NA AMU • Dosavadní stav: • Vzájemně se překrývající data o uživatelích byly v eDirectory objektů a aplikacích s bázemi Oracle, MySql, Tinlib,...; • Koordinace správy systému byla realizována telefony, e-maily apod.; • Míra bezpečnosti přístupu k aplikacím byla nestandardní. • Řešení: Jeden adresář provšechny uživatele AMU • Ověřuje identitu uživatelů; • Zdroj pro adresáře ostatních aplikací.

 23. Síťová identita uživatelů VÝCHOZÍ STAV NA AMU • Dosavadní stav: • Vzájemně se překrývající data o uživatelích byly v eDirectory objektů a aplikacích s bázemi Oracle, MySql, Tinlib,...; • Koordinace správy systému byla realizována telefony, e-maily apod.; • Míra bezpečnosti přístupu k aplikacím byla nestandardní. • Řešení: Jeden adresář provšechny uživatele AMU • Ověřuje identitu uživatelů; • Zdroj pro adresáře ostatních aplikací.

 24. Síťová identita uživatelů VÝCHOZÍ STAV NA AMU • Dosavadní stav: • Vzájemně se překrývající data o uživatelích byly v eDirectory objektů a aplikacích s bázemi Oracle, MySql, Tinlib,...; • Koordinace správy systému byla realizována tlf., e-maily apod.; • Míra bezpečnosti přístupu k aplikacím byla nestandardní. • Řešení: Jeden adresář provšechny uživatele AMU • Ověřuje identitu uživatelů; • Zdroj pro adresáře ostatních aplikací.

 25. Návrh řešení

 26. Potřebujeme zajistit vždy aktuální, správná data NÁVRH ŘEŠENÍ • Prakticky: • Automatizovaná synchronizace adresářových služeb • s centrálním adresářem Jako centrální adresář zvolena databáze Novell eDirectory:

 27. Potřeba zajistit vždy aktuální správná data NÁVRH ŘEŠENÍ • Prakticky: • Automatizovaná synchronizace adresářových služeb s centrálním adresářem Jako centrální adresář zvolena databáze Novell eDirectory:

 28. Potřeba zajistit vždy aktuální správná data NÁVRH ŘEŠENÍ • Prakticky: • Automatizovaná synchronizace adresářových služeb • s centrálním adresářem Jako centrální adresář zvolena databáze Novell eDirectory

 29. NÁVRH ŘEŠENÍ Princip: Zdrojové aplikace KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci) jsou propojeny s eDirectory Ruční editace dat Automatické zpracování a přenosy dat eDirectory Přístup do sítě AMU: Přihlašovací jméno; prvotní heslo; účet v GroupWise; e-mailová adresa; disk I:\ „home“; osobní informace; zařazení do struktury ID karty Studijní KOS KNIHOVNY Další aplikace Personální ELANOR Chování portálu • Správnost • odpovědnost Nástroj synchronizace: Produkt NOVELL dirXML (Novell NSure Identity Manager).

 30. NÁVRH ŘEŠENÍ Princip: Zdrojové aplikace KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci) jsou propojeny s eDirectory Ruční editace dat Automatické zpracování a přenosy dat eDirectory Přístup do sítě AMU: Přihlašovací jméno; prvotní heslo; účet v GroupWise; e-mailová adresa; disk I:\ „home“; osobní informace; zařazení do struktury ID karty Studijní KOS KNIHOVNY Další aplikace Personální ELANOR Chování portálu • Správnost • odpovědnost Nástroj synchronizace: Produkt NOVELL dirXML (Novell NSure Identity Manager).

 31. NÁVRH ŘEŠENÍ Princip: Zdrojové aplikace KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci) jsou propojeny s eDirectory Ruční editace dat Automatické zpracování a přenosy dat eDirectory Přístup do sítě AMU: Přihlašovací jméno; prvotní heslo; účet v GroupWise; e-mailová adresa; disk I:\ „home“; osobní informace; zařazení do struktury ID karty Studijní KOS KNIHOVNY Další aplikace Personální ELANOR Chování portálu • Správnost • odpovědnost Nástroj synchronizace: Produkt NOVELL dirXML (Novell NSure Identity Manager).

 32. NÁVRH ŘEŠENÍ Princip: Zdrojové aplikace KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci) jsou propojeny s eDirectory Ruční editace dat Automatické zpracování a přenosy dat eDirectory Přístup do sítě AMU: Přihlašovací jméno; prvotní heslo; účet v GroupWise; e-mailová adresa; disk I:\ „home“; osobní informace; zařazení do struktury ID karty Studijní KOS KNIHOVNY Další aplikace Personální ELANOR Chování portálu • Správnost • odpovědnost Nástroj synchronizace: Produkt NOVELL dirXML (Novell NSure Identity Manager).

 33. NÁVRH ŘEŠENÍ Princip: Zdrojové aplikace KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci) jsou propojeny s eDirectory Ruční editace dat Automatické zpracování a přenosy dat eDirectory Přístup do sítě AMU: Přihlašovací jméno; prvotní heslo; účet v GroupWise; e-mailová adresa; disk I:\ „home“; osobní informace; zařazení do struktury ID karty Studijní KOS KNIHOVNY Další aplikace Personální ELANOR Chování portálu • Správnost • odpovědnost Nástroj synchronizace: Produkt NOVELL dirXML (Novell NSure Identity Manager).

 34. Skutečný provoz

 35. SKUTEČNÝ PROVOZ

 36. Personální ELANOR/Oracle Osobní číslo 5880 Titul PaedDr. Příjmení Chvála Jméno Radim Datum nar. 1.11.1949 Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 SKUTEČNÝ PROVOZ

 37. SKUTEČNÝ PROVOZ Personální ELANOR/Oracle TinLib – knihovní aplikace Osobní číslo 5880 ID 5880 Titul PaedDr. Jméno čtenáře Chvála, Radim Příjmení Chvála Datum narození 01/11/1949 Jméno Radim Kategorie čten. Zaměstnanec Datum nar. 1.11.1949 E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 Statut čtenáře

 38. SKUTEČNÝ PROVOZ Personální ELANOR/Oracle TinLib – knihovní aplikace Osobní číslo 5880 ID 5880 Titul PaedDr. Jméno čtenáře Chvála, Radim Příjmení Chvála Datum narození 01/11/1949 Jméno Radim Kategorie čten. Zaměstnanec Datum nar. 1.11.1949 E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 Statut čtenáře

 39. 0 Novell eDirectory™ GW - Poštovní aplikace CN chvalar ID chvalar Department Počítačové centrum radim.chvala@amu.cz Address 01/11/1949 Birthdate EmpID 5880 Email Addr radim.chvala@amu.cz 0 Aplikace … Date of birth 01/11/2005 chvalar ID 5880 Mobilní tlf 606 608 027 radim.chvala@amu.cz radim.chvala@amu.cz Address Personální ELANOR/Oracle TinLib – knihovní aplikace Osobní číslo 5880 ID 5880 Titul PaedDr. Jméno čtenáře Chvála, Radim Příjmení Chvála Datum narození 01/11/1949 Jméno Radim Kategorie čten. Zaměstnanec Datum nar. 1.11.1949 E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 Statut čtenáře

 40. 0 Novell eDirectory™ GW - Poštovní aplikace CN chvalar ID chvalar Department Počítačové centrum radim.chvala@amu.cz Address 01/11/1949 Birthdate EmpID 5880 Email Addr radim.chvala@amu.cz 0 Aplikace … Date of birth 01/11/2005 chvalar ID 5880 Mobilní tlf 606 608 027 radim.chvala@amu.cz radim.chvala@amu.cz Address Personální ELANOR/Oracle TinLib – knihovní aplikace Osobní číslo 5880 ID 5880 Titul PaedDr. Jméno čtenáře Chvála, Radim Příjmení Chvála Datum narození 01/11/1949 Jméno Radim Kategorie čten. Zaměstnanec Datum nar. 1.11.1949 E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 Statut čtenáře

 41. 0 Novell eDirectory™ GW - Poštovní aplikace CN chvalar ID chvalar Department Počítačové centrum radim.chvala@amu.cz Address 01/11/1949 Birthdate EmpID 5880 Email Addr radim.chvala@amu.cz 0 Aplikace … Date of birth 01/11/2005 chvalar ID 5880 Mobilní tlf 606 608 027 radim.chvala@amu.cz radim.chvala@amu.cz Address Personální ELANOR/Oracle TinLib – knihovní aplikace Osobní číslo 5880 ID 5880 Titul PaedDr. Jméno čtenáře Chvála, Radim Příjmení Chvála Datum narození 01/11/1949 Jméno Radim Kategorie čten. Zaměstnanec Datum nar. 1.11.1949 E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Pracoviště Počít.centrum Adresa Praha 3 Statut čtenáře

 42. 0 Novell eDirectory™ GW - Poštovní aplikace CN chvalar ID chvalar Department Počítačové centrum radim.chvala@amu.cz Address 01/11/1949 Birthdate EmpID 5880 Email Addr radim.chvala@amu.cz 0 Aplikace … Date of birth 01/11/2005 chvalar ID 5880 Mobilní tlf 606 608 027 radim.chvala@amu.cz radim.chvala@amu.cz Address TinLib – knihovní aplikace ID 5880 Ruční editace některých polí Jméno čtenáře Chvála, Radim Datum narození 01/11/1949 Kategorie čten. Zaměstnanec E-mail radim.chvala@amu.cz Pracoviště Počít.centrum Statut čtenáře

 43. Realizace a výsledky

 44. REALIZACE A VÝSLEDKY V RÁMCI ANALÝZY BYLY DEFINOVÁNY PROCESY: • Přijetí zaměstnance; • Změna pracoviště; • Ukončení pracovního poměru; • Přerušení studia; • Ukončení studia; • ……. ZVLÁŠTNOSTI A VÝJIMKY: • Popis replikací eDirectory v lokalitách; • Specifikace umístění objektu v eDirectory, je-li osoba současně student i zaměstnanec.

 45. REALIZACE A VÝSLEDKY V RÁMCI ANALÝZY BYLY DEFINOVÁNY PROCESY: • Přijetí zaměstnance; • Změna pracoviště; • Ukončení pracovního poměru; • Přerušení studia; • Ukončení studia; • ……. ZVLÁŠTNOSTI A VÝJIMKY: • Popis replikací eDirectory v lokalitách; • Specifikace umístění objektu v eDirectory, je-li osoba současně student i zaměstnanec.

 46. REALIZACE A VÝSLEDKY Při přijetí se spouští automatické procesy a během cca 15 minut se vytváří: • síťový účet a přihlašovací jméno do sítě (ID); • domácí adresář na serveru v příslušné lokalitě • (I:\ home); • Poštovní účet a standardní e-mailová adresa; • prvotní hesla do sítě i do pošty; • personifikovaná sada přístupových práv do aplikací a do portálu AMU. Účty se nejen vytváří, ale na základě zadaných pravidel též omezují a ruší.

 47. REALIZACE A VÝSLEDKY Při přijetí se spouští automatické procesy a během cca 15 minut se vytváří: • síťový účet a přihlašovací jméno do sítě (ID); • domácí adresář na serveru v příslušné lokalitě • (I:\ home); • Poštovní účet a standardní e-mailová adresa; • prvotní hesla do sítě i do pošty; • personifikovaná sada přístupových práv do aplikací a do portálu AMU. Účty se nejen vytváří, ale na základě zadaných pravidel též omezují a ruší.

 48. REALIZACE A VÝSLEDKY Při přijetí se spouští automatické procesy a během cca 15 minut se vytváří: • síťový účet a přihlašovací jméno do sítě (ID); • domácí adresář na serveru v příslušné lokalitě • (I:\ home); • Poštovní účet a standardní e-mailová adresa; • prvotní hesla do sítě i do pošty; • personifikovaná sada přístupových práv do aplikací a do portálu AMU. Účty se nejen vytváří, ale na základě zadaných pravidel též omezují a ruší.

 49. REALIZACE A VÝSLEDKY Při přijetí se spouští automatické procesy a během cca 15 minut se vytváří: • síťový účet a přihlašovací jméno do sítě (ID); • domácí adresář na serveru v příslušné lokalitě • (I:\ home); • Poštovní účet a standardní e-mailová adresa; • prvotní hesla do sítě i do pošty; • personifikovaná sada přístupových práv do aplikací a do portálu AMU. Účty se nejen vytváří, ale na základě zadaných pravidel též omezují a ruší.

 50. REALIZACE A VÝSLEDKY Při přijetí se spouští automatické procesy a během cca 15 minut se vytváří: • síťový účet a přihlašovací jméno do sítě (ID); • domácí adresář na serveru v příslušné lokalitě • (I:\ home); • Poštovní účet a standardní e-mailová adresa; • prvotní hesla do sítě i do pošty; • personifikovaná sada přístupových práv do aplikací a do portálu AMU. Účty se nejen vytváří, ale na základě zadaných pravidel též omezují a ruší.