Download
antidopings latvij un pasaul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antidopings Latvijā un pasaulē PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antidopings Latvijā un pasaulē

Antidopings Latvijā un pasaulē

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Antidopings Latvijā un pasaulē

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antidopings Latvijā un pasaulē Gatis Berķis Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa www.antidopings.lv

 2. Jauni antidopinga noteikumi • Pasaules Antidopinga kodekss • Starptautiskie standarti: • Pārbaužu standarts => Pārbaužu un izmeklēšanas standarts • TUE standarts • Laboratoriju standarts • Personas datu aizsardzības standarts Spēkā no 2015.gada 1.janvāra

 3. Dopings ir antidopinga noteikumu pārkāpums • Dopinga vielas atrašana paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa (urīns vai asins) • Sportists lieto vai mēģina lietot aizliegtu vielu • Atteikšanās nodot dopinga paraugu • Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu • Falsifikācija kādā no dopinga kontroles posmiem • Aizliegtu vielu un aizliegtu metožu glabāšana • Aizliegtas vielas izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums • Aizliegtas vielas ievadīšana vai mēģinājums ievadīt sportistam • Palīdzēšana, iedrošināšana, mudināšana, piesegšana vai cita veida līdzdalība • Sākot ar 2015.gadu - Aizliegta apvienība ar mērķi ietekmēt antidopinga organizācija darbu. Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūst dopings

 4. Dopinga kontroles organizācijas • Valsts nacionālā antidopinga organizācija (Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa) • Starptautiskā federācija • Pasaules Antidopinga aģentūra (neveic DK) • Privātas dopinga kontroles organizācijas: • IDTM (International Doping Tests and Management) • PWC GmbH • Clearidium • GQS (Global Quality Sports)

 5. 2015.gada Pasaules antidopinga kodekss • 2013.gada 12.-15.novembris. Pasaules Antidopinga konferencē tiks apstiprināts jauns Pasaules Antidopinga kodekss un Starptautiskie standarti. • 2015.gada 1.janvāris. Stāsies spēkā jaunais Pasaules Antidopinga kodekss. • Pastiprinātas sodas sankcijas par antidopinga pārkāpumiem – 4 gadu diskvalifikācija par pirmo pārkāpumu. • Brīdinājumi par sportista neatrašanos norādītajā vietā dzēšas pēc 12 mēnešiem. Līdz šim periods bija 18 mēnešiem. • Par vairākkārtēju (vairāk nekā 2 reizes 12 mēnešu laikā) neatrašanos norādītajā vietā sods ir 2 gadu diskvalifikācija ar iespēju samazināt līdz 1 gadam atkarībā no sportista vainas pakāpes.

 6. 2015.gada Pasaules antidopinga kodekss • Obligāta soda sankciju publiskošana pieļaujama tikai pēc gala lēmuma pieņemšanas. Publiskošana neattiecas uz nepilngadīgām personām un cilvēkiem, kuri nav nacionāla vai starptautiska līmeņa sportisti. • Tiek palielināts nozīmīgums antidopinga pārkāpumu izmeklējumu veikšanai un dopinga kontroles plānošanai, izmantojot izmeklēšanas rezultātus. • Uzlabojumi kodeksa tekstā, lai efektīvāk varētu sodīt sportistu apkalpojošo personālu. Nacionālajām antidopinga organizācijām jāveic lietas izmeklēšana gadījumos, ja personas apkalpoto sportistu lokā tiek pierādīts antidopinga pārkāpums nepilngadīgai personai vai arī vairāk kā vienai pilngadīgai personai.

 7. 2015.gada Pasaules antidopinga kodekss • Izmaiņas kodeksā uzsver inteliģentas dopinga kontroles plānošanas nozīmīgumu un izvēles principu noteikšanu paraugu analizēšanai laboratorijā. • Veiktas izmaiņas kodeksā sabalansējot intereses starp starptautiskajām sporta veidu federācijām un nacionālajām antidopinga organizācijām. • Kodeksa teksts veidots pēc iespējas īsāks un labāk saprotams, kā arī Pasaules antidopinga aģentūra plāno publicēt Sportistu vadlīnijas, kurā tiks uzsvērti paši svarīgākie kodeksa punkti sportistiem.

 8. Atļauto, aizliegto medikamentu saraksts

 9. TUE pieteikuma anketa

 10. SOK finansēts pētījums Ķelnes laboratorijā Visas dopinga vielas, ko konstatēja uztura bagātinātājos, nebija norādītas uz etiķetes un tie bija anaboliskie steroīdi

 11. Uztura bagātinātāji www.pvd.gov.lv => Reģistri => Uztura bagātinātāju reģistrs

 12. ABP (AthleteBiologicalPassport) asins profils

 13. ABP asins profils

 14. ABP asins profils

 15. ABP steroīdu profils

 16. ABP steroīdu profils

 17. Paldies par uzmanību ! www.antidopings.lv