Analýza Centra ProEquality - PowerPoint PPT Presentation

anal za centra proequality n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analýza Centra ProEquality PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analýza Centra ProEquality

play fullscreen
1 / 15
Analýza Centra ProEquality
123 Views
Download Presentation
neviah
Download Presentation

Analýza Centra ProEquality

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza Centra ProEquality Legislativní možnosti podpory aktivního otcovtsví Autorka: Mgr. Lucie Kundra Centrum ProEquality

 2. Současná situace podpory rodičů v péči o děti v České republice • Mateřská dovolená • Rodičovská dovolená • Otcovská dovolená - ??

 3. Hlavní předpoklady pro RD • Rodičovská dovolená by měla být individuálním právem • Příspěvek na RD by měl do vysoké míry kompenzovat mzdu rodiče • RD by měla být flexibilní

 4. Zkušenosti s čerpáním RD muži v EU • Otcové většinou čerpají dovolenou pouze vyhrazenou pro otce a to v případě vysokého příspěvku • Otcové většinou nečerpají málo placenou nebo neplacenou dovolenou • Část určená pro rodinu je zpravidla čerpána ženami

 5. Návrh nového modelu rodičovské dovolené – rodičovské konto Rodičovská dovolená zkrácena na 18 měsíců: • Kvóta pro matku a pro otce - postupně 2, 3, 6 měsíců • Výlučná doba pro matku • Peněžní náhrada 100 % platu za posledních 12 měsíců, strop 2x HPM • Větší flexibilita - možnost čerpat na částečné bázi (3/4, 1/2, 1/4 a 1/8) • Čerpání do 8 let dítěte • Zachovat a prodloužit otcovskou na 2 týdny

 6. Návrh nového modelu rodičovské dovolené – rodičovské konto • Sleva na dani pro rodiče, kteří budou čerpat RD rovnoměrně • Zvýšit informovanost veřejnosti • Podporovat koncept sdíleného rodičovství

 7. Doporučené změny při zachování současného modelu rodičovské dovolené • Zavedení otcovské a mateřské kvóty u každé z variant čerpání: • 2-letá varianta: 2 měsíce pro matku a 2 měsíce pro otce • 3-letá varianta: 4 měsíce pro matku a 4 měsíce pro otce • 4-letá varianta: 6 měsíců pro matku a 6 měsíců pro otce • Prodloužení otcovské • Daňové zvýhodnění

 8. Island • Mateřská dovolená • 3 měsíce • 80% průměrného platu ženy za poslední 2 roky • horní strop 480 000 ISK měsíčně - 350 000 ISK • Otcovská dovolená • 3 měsíce (postupně zaváděno) • stejné podmínky jako u MD • Rodičovská dovolená • 3 měsíce (matka, otec nebo sdíleně) • Peněžní náhrada jako u MD/OD • Flexibilní čerpání do 18 měsíců dítěte • 13 týdnů neplacené RD do 8 let dítěte Podíl otců na čerpání OD/RD: 2001: 82,4% 2002: 83,6% 2003: 86,6% 2005: 89,4%

 9. Německo • Mateřská dovolená • 14 týdnů • 100 % platu • Rodičovská dovolená • RD je do 3 let • Peněžní náhrada na 12 m, s otcem na 14 m • Lze rozložit na 24 m resp 28 m • 67 % platu • Ochrana místa do 3 let dítěte Podíl otců na čerpání RD 2006: 3 % Leden 2007-Červen 2008: 13,7 %

 10. Norsko • Rodičovská dovolená • 54 týdnů - 9 týdnu pro matku a 6 týdnů pro otce • 80 % platu během 54 týdnů nebo 100 % na 44 • Nezaměstnaní dostanou fixní příspěvek • Možnost kombinovat se zaměstnáním na část. úvazek • Po placené RD nárok na rok neplacené RD • Otcovská dovolená • 2 týdny po narození dítěte • Náhrada ošetřena v kolektivních smlouvách a • po dohodě se zaměstnavatelem Podíl otců na čerpání RD 2007: 98 % OD a část RD (6 týdnů)

 11. Slovinsko Mateřská dovolená • 15 týdnů • 100 % pěněžní náhrada (žádný strop) Otcovská dovolená • 90 dnů • 15 na 100 % platu • 75 dni příspěvky (cca 80 EUR/m) Rodičovská dovolená • 260 dní • Nárok na polovinu - dá se přesunout • 100 % prvních 12 m • Kombinovat s částečným úvazkem - 520 dní/poloviční p. • Až 75 dní vybrat do 8 let věku dítěte • Lze čerpat po jednotlivých dnech (zkracuje se na 70 %) Podíl otců na čerpání OD 2003: 63 % 2004: 70,5 % 2006: 74,5 % Podíl otců na čerpání RD 1995: 0,75 % 2003: 2,2 %

 12. Švédsko • Mateřská dovolená • Není poskytována klasická MD • (pouze pro ženy v nebezpečných povoláních) • Otcovská dovolená • 10 dnů do 60 dnů po narození dítěte • 80 % platu • Rodičovská dovolená • 480 dní • 60 pro matky a 60 pro otce - nelze přesunout • 80 % předchozího platu po 390 dní • 180 SEK/den po 90 dní • Až 75 dní vybrat do 8 let věku dítěte • Lze čerpat flexibilně po částech • Zaměstnavatelé kompenzují • Bonus rovnosti - sleva na dani Podíl otců na čerpání OD 2004: 80 % 2006: 74,5 % Podíl otců na čerpání RD 2004: 43,2 %

 13. Rakousko • Mateřská dovolená • 16 týdnů • 100 % náhrada mzdy • (OSVČ - fixní příspěvek, nezaměstnaným 180 %) • Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek • do 2 let věku dítěte • 3 varianty: 30/36 m, 20/24 m, 15/18 m • ( otec nemusí být na RD) Podíl otců na čerpání RD 1990: 0,6 - 2 % 2006: 3,47 % 2008: 3,8 %

 14. Itálie • Mateřská dovolená • 20 týdnů • 80% předchozího příjmu • OSVČ výši 80% průměrné mzdy • Ženy ve státním sektoru 100% předchozího platu • Otcovská dovolená není zavedena • Rodičovská dovolená • Individuální nárok každého rodiče: 6 měsíců pro matku resp otce • Dohromady ne více jak 10 měsíců. • Rodičovská dovolená může být čerpána do 8 let věku dítěte. • 30% předchozího příjmu do tří let věku dítěte • Bez příspěvku je dovolená čerpaná od 3 do 8 let věku dítěte • Zaměstnanci státního sektoru: prvních 30 dní rodičovské dovolené • příspěvek ve výši 100% předchozího příjmu.

 15. Centrum ProEquality Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská tereza.caslavska@osops.cz www.proequality.cz