1 / 12

Bytový areál Nupaky Jih ZA POTOKEM

NEJLEVNĚJŠÍ BYTY V PRAZE A OKOLÍ. NOVINKA. Bytový areál Nupaky Jih ZA POTOKEM. Popis lokality. Praha – Nupaky Přímé napojení na D1 a R1 umožňuje snadnou dostupnost do centra Prahy i na D5, R6 a R7 7 minut na metro, 25 minut na letiště Ruzyně

isi
Download Presentation

Bytový areál Nupaky Jih ZA POTOKEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NEJLEVNĚJŠÍ BYTY V PRAZE A OKOLÍ NOVINKA Bytový areál Nupaky JihZA POTOKEM

 2. Popis lokality • Praha – Nupaky • Přímé napojení na D1 a R1 umožňuje snadnou dostupnost do centra Prahy i na D5, R6 a R7 • 7 minut na metro, 25 minut na letiště Ruzyně • V obci je mateřská a základní škola, dětské hřiště, restaurace, hotel a MHD (PID) • Nákupní a zábavní centrum Čestlice 5 minut

 3. Celková situace

 4. Pohled na lokalitu NEJLEVNĚJŠÍ BYTY V PRAZE A OKOLÍ od 1,85 mil. Kč vč. DPH, parkovacího stání a skladové kóje

 5. Pohled na lokalitu NEJLEVNĚJŠÍ BYTY V PRAZE A OKOLÍ jen 34.990 Kč/m2 vč. DPH

 6. Pohled na lokalitu 603 213 943 informace a rezervace

 7. Půdorys bytů na patře

 8. Obývací pokoj

 9. Kuchyň

 10. Koupelna a WC

 11. Vzorový byt 603 213 943 Objednejte si návštěvu vzorového bytu • Pro všechny zájemce otevřela CANABA nový vzorový byt v Praze-Nupakách • Adresa: Luční 455, Nupaky u Prahy(pouze na objednání!) • GPS souřadnice:49°59'21.861"N, 14°36'13.614"E

 12. www. canabamb.cz 603 213 943

More Related