1 / 32

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. Animalele domestice trăiesc pe lângă casa omului. Ele sunt îngrijite de om pentru foloasele pe care acesta le obţine de la ele: carne, lapte, ouă, lână, piele, fulgi, pene. În paginile ce urmează, recunoaşte animalele şi spune câte ceva despre fiecare. PORCUL. VACA. OAIA.

silvio
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ANIMALE DOMESTICE

 2. Animalele domestice trăiesc pe lângă casa omului. Ele sunt îngrijite de om pentru foloasele pe care acesta le obţine de la ele: carne, lapte, ouă, lână, piele, fulgi, pene.

 3. În paginile ce urmează, recunoaşte animalele şi spune câte ceva despre fiecare.

 4. PORCUL

 5. VACA

 6. OAIA

 7. CALUL

 8. CAPRA

 9. MĂGARUL

 10. GĂINA

 11. GÂSCA

 12. RAŢA

 13. BIBILICA

 14. CURCA

 15. IEPURELE

 16. PISICA

 17. CÂINELE

 18. Ce foloase are omul de la porc? copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 19. Ce foloase are omul de la vacă? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 20. Ce foloase are omul de la oaie? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 21. În unele ţări se foloseşte carnea de cal pentru producerea mezelurilor (salamurilor). Uniunea Europeană interzice sacrificarea cailor pentru consumul cărnii, pentru a împiedica pătrunderea în corpul uman a medicamentelor veterinare. Ce foloase are omul de la cal? păr ouă animal de povară echitaţie tracţiune transport carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 22. Ce foloase are omul de la capră? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 23. Ce foloase are omul de la măgar? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană fulgi lână

 24. Ce foloase are omul de la găină? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele blană pene lână

 25. Ce foloase are omul de la gâscă? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 26. Ce foloase are omul de la raţă? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 27. Ce foloase are omul de la curcan? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 28. Ce foloase are omul de la iepure? coarne sau copite ouă animal de povară lapte tracţiune carne vânătoare pază, companie urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 29. Ce foloase are omul de la pisică? coarne sau copite ouă animal de povară lapte prinde şoareci carne vânătoare pază, companie urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 30. Ce foloase are omul de la câine? coarne sau copite ouă animal de povară lapte prinde şoareci carne vânătoare, pază, companie, urmărire piele pene şi fulgi blană lână

 31. Realizat de înv. Florica Plosca Şcoala "Bălcescu-Petofi" Satu Mare • Bibliografie: • Cunoaşterea mediului - manual cl. a II-a; • Cunoaşterea mediului – auxiliar; • imagini google.com

More Related